Utvecklingsplan Torvalla

En blå betongvägg, med en port som öppnar sig mot en typiskt skandinavisk skogsstig.

Du som bor, jobbar, driver företag, besöker eller bara brukar vara i Torvalla - under 2020 behöver vi din hjälp. För Torvalla ska utvecklas. Och för att utveckla Torvalla på ett klokt sätt behöver vi veta vad du tycker. Vad fungerar bra? Och vad kan bli ännu bättre?

Nu pågår ett arbete för att ta fram en så kallad utvecklingsplan för Torvalla. Den kommer att utmynna i en handlingsplan med budget som politiken ska ha som grund för beslut kring Torvallas utveckling.

Vad ska Torvalla vara för slags plats?

Planen ska utveckla dessa områden:

 • En meningsfull fritid - för såväl unga som äldre
 • Bostäder
 • Företagande och tillväxt
 • Kommersiell och offentlig service
 • Utomhusmiljöer och platser att mötas på
 • Ett Torvalla för alla

Hur ska det gå till?

Prata med de som ofta är i Torvalla

Under hösten 2020 sker samtal med olika personer i Torvalla för att få veta vad de som bor, jobbar eller vistas i Torvalla tycker. Till exempel om trygghet, näringslivsutveckling och frågor om kultur och fritid.

Prioritera bland insatser

Med samtalen som grund kommer kommunen ta fram en utvecklingsplan. Den ska innehålla förslag till förbättringar och berätta vilka aktiviteter som är prioriterade att genomföra.

Sedan är det dags för beslut!

Kommunens förtroendevalda beslutar därefter om de ska anta planen. När de har fattat sitt beslut ska utvecklingsplanen ligga till grund för hur kommunen, företag och andra organisationer tillsammans kan arbeta för att förbättra Torvalla.

Aktiviteter

Telefonintervjuer istället för workshops om Framtid Torvalla

Alla workshops är INSTÄLLDA på gund av coronapandemin!

Hur vill du att framtiden ska se ut i Torvalla?

Delta på en telefonintervju som tar cirka 40 minuter där vi pratar om:

 • Vad är redan toppen?
 • Vad ska bli bättre?

Anmälan: utvecklingtorvalla@ostersund.se. Uppge namn, adress, mejladress och telefonnummer.

Varje deltagare får en buff samt ett På-stan kort värde 100 kronor.

Begränsat antal platser!

För ungdomar (13-15 år) - killgrupp

När: 2 november, klockan 17.30-19.00
Var: Torvalla bibliotek

Torvallaskolan bjuder in elever till denna workshop.

Inställt på grund av få deltagare!

För ungdomar (13-15 år) - tjejgrupp

När: 4 november, klockan 17.30-19.00
Var: Torvalla bibliotek

Torvallaskolan bjuder in elever till denna workshop.

För ungdomar (16-19 år) - killgrupp

När: 9 november, klockan 17.30-19.00
Var: Torvalla bibliotek

Inställt på grund av få deltagare!

För ungdomar (16-19 år) - tjejgrupp

När: 18 november, klockan 17.30-19.00
Var: Torvalla bibliotek

För unga vuxna (20-35 år)

När: 23 november, klockan 17.30-19.00
Var: Torvalla bibliotek

För vuxna (36-65 år)

När: 25 november, klockan 17.30-19.00
Var: Torvalla bibliotek

Trygghetsvandring

Välkommen på trygghetsvandring i Torvalla. Du som bor och vistas i Torvalla känner platsens styrkor och svagheter bäst. Vi behöver dina tankar och synpunkter för att kunna göra Torvalla tryggare, trevligare och till en säkrare plats.

Vi pratar bland annat om trafik och belysning.

Vandringen arrangeras Coronasäkert. Håll avstånd och respektera instruktionerna.

Program

Trygghetsvandringen kommer att genomföras onsdagen den 21 oktober klockan 18.30.

 • Klockan 18.30: Samling på torget i Torvalla centrum. Introduktion av Östersunds kommun.
 • Klockan 18.40-20.10 (cirka): Vandring, observation och analys.
 • Klockan 20.10-20.30 (cirka): Återsamling.

Välkommen att delta. Ingen föranmälan krävs.

Vad är en trygghetsvandring?

En trygghetsvandring är ett sätt att gå igenom utomhusmiljön på en specifik plats. Syftet är att de som nyttjar platsen och de som sköter om den ska prata om miljön och på så sätt åstadkomma en förbättrad och tryggare utomhusmiljö.

Övriga möten

Genomförda möten:

 • Djur- och Kulgården
 • Torvallaskolan
 • Fritidsgården i centrum
 • Förskolan Lillfjället, Skogsgården och Kärven
 • Biblioteket
 • PRO
 • Integrationsservice träffar familjer
 • Pensionärsrådet

Kommande möten:

 • Företagsfrukost den 5 november
 • Fastighetsägarna den 6 november
 • Tillgänglighetsrådet
 • Föreningar
 • Kultur

Hur använder du olika områden i Torvalla?

För att utvecklingsplanen ska bli så bra som möjligt behöver kommunen få veta hur du använder olika platser i Torvalla. Din kunskap blir en del av det underlag som kommunen använder för att ta fram planen.

Hjälp oss att besvara några frågor på hur du använder olika områden i Torvalla. Det tar ca 15 minuter att besvara frågorna.

Du kan svara på våra frågor mellan 15 oktober - 31 december

Har du förslag på hur vi ska utveckla Torvalla?

Skicka in dem till: utvecklingtorvalla@ostersund.se

Vid frågor, kontakta

Liselotte Halvarsson, projektledare på Östersunds kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-24