Utvecklingsplan Torvalla

En blå betongvägg, med en port som öppnar sig mot en typiskt skandinavisk skogsstig.

Du som bor, jobbar, driver företag, besöker eller bara brukar vara i Torvalla - under 2020 behöver vi din hjälp. För Torvalla ska utvecklas. Och för att utveckla Torvalla på ett klokt sätt behöver vi veta vad du tycker. Vad fungerar bra? Och vad kan bli ännu bättre?

Nu pågår ett arbete för att ta fram en så kallad utvecklingsplan för Torvalla. Den kommer att utmynna i en handlingsplan med budget som politiken ska ha som grund för beslut kring Torvallas utveckling.

Vad ska Torvalla vara för slags plats?

Planen ska utveckla dessa områden:

 • En meningsfull fritid - för såväl unga som äldre
 • Bostäder
 • Företagande och tillväxt
 • Kommersiell och offentlig service
 • Utomhusmiljöer och platser att mötas på
 • Ett Torvalla för alla

Hur ska det gå till?

Prata med de som ofta är i Torvalla

Under hösten 2020 skedde samtal med olika personer i Torvalla för att få veta vad de som bor, jobbar eller vistas i Torvalla tycker. Till exempel om trygghet, näringslivsutveckling och frågor om kultur och fritid.

Prioritera bland insatser

Med samtalen som grund kommer kommunen ta fram en utvecklingsplan. Den ska innehålla förslag till förbättringar och berätta vilka aktiviteter som är prioriterade att genomföra.

Sedan är det dags för beslut!

Kommunens förtroendevalda beslutar därefter om de ska anta planen. När de har fattat sitt beslut ska utvecklingsplanen ligga till grund för hur kommunen, företag och andra organisationer tillsammans kan arbeta för att förbättra Torvalla.

Vad händer i projektet nu?

Vi nu har genomfört alla planerade dialoger och samtal i projekt Utvecklingsplan Torvalla. Vi fått ett mycket bra underlag till den rapport som vi nu håller på att skriva.

Rapporten ska bli den utvecklingsplan som ska presenteras för kommunstyrelsen i juni. Innan dess ska utvecklingsplanen ut på remiss både internt i kommunen och externt till ett antal av de företag, organisationer, ungdomar och föreningar som vi har träffat

Genomförda aktiviteter

Telefonintervjuer om Framtid Torvalla

Under hösten 2020 genomförde vi telefonintervjuer med ungdomar, unga vuxna och vuxna om hur de vill att framtiden ska se ut i Torvalla.

Trygghetsvandring

I oktober 2020 genomförde vi en trygghetsvandring i Torvalla tillsammans med de som bor och vistas där. Syftet med trygghetsvandringar är att de som nyttjar platsen och de som sköter om den ska prata om miljön och på så sätt åstadkomma en förbättrad och tryggare utomhusmiljö. Vi pratade bland annat om trafik och belysning.

Övriga möten

Genomförda möten:

 • Fritidsgården i centrum
 • Fritidsgården i Ängsmon
 • Företagen
 • Fastighetsägare
 • Svenska kyrkan
 • Djur- och kulgården
 • Familjecentralen
 • Pensionärsrådet
 • PRO
 • Tillgänglighetsrådet
 • Skolläkare, skolsköterska och studievägledare för grundskolorna
 • ABF
 • Förskolan Lillfjället
 • Förskolan Jägargården
 • Förskolan Kärven
 • Idrottsföreningar
 • Nattvandrarna

Har du förslag på hur vi ska utveckla Torvalla?

Skicka in dem till: utvecklingtorvalla@ostersund.se

Vid frågor, kontakta

Liselotte Halvarsson, projektledare på Östersunds kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-21