Utvecklingsplan Brunflo

i förgrunden en flicka som är ute i skogen med busig uppsyn. bredvid henne står en förälder med ytterligare ett barn på ryggen. I bakgrunden kommer tre familjemedlemmar till gåendes i skogen längs en stig. 

Utvecklingsplan Brunflo innebär att Brunflo ska utvecklas, för alla. För företagare, äldre, de som är i behov av omsorg, för barn, föreningar, de som är intresserade av kultur, de som vill vara ute i naturen och för de som gillar sport. Men för att vi ska kunna utveckla Brunflo på ett klokt sätt vill vi höra dina tankar om vad som är viktigt för dig och dina nära och kära.

Utvecklingsområden

  • Hur kan vi förenkla för dig som vill driva och utveckla företag samt starta nya företag
  • Underlätta för företag och privat­personer att bygga villor och flerbostadshus i attraktiva lägen
  • Stärka Brunflo som ort för kultur, friluftsliv och sport
  • Utveckla centrum med mer attraktiva mötes­platser och workplaces
  • Möjligheter till omlokalisering av kommunal verksamhet
  • Se över möjligheterna att bygga gång- och cykelvägar för att underlätta rörelsen i och till Brunflo

Vad händer nu?

Aktuellt just nu

Kommande medborgardialoger

Datum: Tisdag 24 september

Tid: klockan 18.30 - 21.00

Plats: Församlingshemmet, Brunflo

Anmälan: Anmälan var senast 19 september.

I september väntar medborgardialog. Därefter kommer kommunen ta fram en utvecklings­plan utifrån med­borgarnas syn­punkter som ska fungera som ett styr­dokument för Brunflos utveckling. Politikerna ska fatta beslut om planen under våren 2020.

Och hur kan jag vara med och påverka?

Delta i medborgardialog

Vi genomför medborgardialog för att höra vad du som medborgare tycker är viktigt. På medborgardialogen kommer medarbetare från Östersunds kommun finnas med för att informera om Utveck­lings­­plan Brunflo, svara på dina frågor och ta tillvara på dina synpunkter.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-20