Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Att förebygga vålds­bejakande extremism

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra det krävs ett bra och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.

Arbetet i Östersunds kommun

Kommunen har ett ansvar att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Östersunds kommuns plan för det arbetet syftar till ett långsiktigt förebyggande arbete i samverkan mellan olika aktörer, där alla kommunens invånare är målgrupp.

Nationella stödtelefonen

Känner du någon som aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen?

Ring till den nationella stödtelefonen. Där kan du få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse.

Telefon: 020-100 200

Nationella samordnaren

I Sverige finns en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Hon heter Anna Carlstedt och arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-11-14