Vatten

Förutom luft är vatten det mest grundläggande behov som människan har. Vi klarar oss några dagar helt utan vatten men innan dess kommer dock effekterna av vätskebristen att verka nedsättande på vår arbets- och tankeförmågan och göra oss förvirrade, frusna och såklart törstiga.

När det blir strömavbrott så kan det fortfarande komma dricksvatten ur kranen och det kan gå att spola i toaletten ett tag. Men hur länge du kommer ha vatten i kranen beror på var du bor, om du har eget eller kommunalt vatten och hur stort strömavbrottet är. Vissa kan bli av med vattnet ganska snabbt efter att strömmen gått medan andra kanske har vatten i någon timme efter strömavbrottet.

Kommunen har reservkraft som gör att vi kan fortsätta tillverka och delvis fortsätta leverera vatten. Men inte överallt samtidigt. Vi använder pumpar för att få vattnet att färdas genom ledningarna och pumparna går på el. När pumparna inte fungerar så sjunker trycket i ledningarna och vattnet kan inte längre ta sig fram. Om avbrottet blir långvarigt och stort kommer vi att kunna leverera vatten i krukor och vattentankar.

Ibland behöver du koka vattnet

Om det kommit in bakterier, virus eller parasiter i dricksvattnet måste allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning kokas för att ta bort eventuella mikroorganismerna. Det gäller även då du hämtar vatten i en närliggande sjö eller vattendrag. Koktid enligt devisen: ”Big bubbles, no troubles.”

Då elspisen inte längre fungerar behöver du till exempel ett campingkök och bränsle till detta. Det finns även vattenreningstabletter och filtreringsapparater att köpa i friluftsbutiker.

Kom ihåg att varken reningstabletter eller kokning tar bort eventuella föroreningar från industrier eller jordbruk.

Du behöver minst 2-3 liter vatten varje dag

Om man bortser från mängden vatten till matlagning, disk, tvätt och hygien så behöver en vuxen person normalt sett få i sig 2-3 liter vatten per dag. Vid hård ansträngning i varmt väder kan behovet tillfälligt öka till 2 liter per timme!

I en situation där du måste spara på vattnet så kan du räkna med att du behöver använda minst tre till fem liter vatten per person och dygn. Tänk på att husdjur också behöver vatten.

Var beredd på att vattnet kan försvinna

Du vet oftast inte i förväg när vattnet kan försvinna i ledningarna. Därför är det bra att vara förberedd.

Så här förbereder du dig på att vattnet försvinner

  • Ha en dunk med dricksvatten redo på en mörk och gärna sval plats i ditt hem. Dricksvatten som hålls svalt och mörkt håller sig minst en vecka men kan hålla sig mycket längre beroende på hur rent vattnet och förvaringskärlen är från början. Skriv upp datumet så vet du när du tappade upp det. Se även till att det finns dunkar avsett för vatten hemma. Om vi kommer till ett läge där kommunen behöver köra ut vatten i tankbilar, behöver du ha något att hämta vattnet i.
  • Fyll vatten i petflaskor men inte ända upp. Lägg sedan flaskorna i frysen. De kommer att fungera som kylklampar och håller kylan i kyl och frys. När de tinat kan du dricka vattnet.
  • Ha minst en 10-liters hink hemma. Du kan behöva använda den för att spola i toaletten eller tvätta händer.
  • Se till att ha kraftiga plastpåsar eller sopsäckar hemma. Det kan hända att du inte längre får hälla vatten i toalettstolen. Sätt en plastpåse i toaletten och när du är färdig knyter du ihop påsen och förvarar den i dubbla plastpåsar till exempel ute på balkongen.
  • Ha våtservetter hemma för att kunna sköta personlig hygien.

Det här kan du göra när vattnet försvinner

  • Har du möjlighet att samla regnvatten, hämta i sjö eller vattendrag eller smälta snö? Toppen! Det funkar jättebra att till exempel spola i toaletten med sådant vatten.
  • Om du har kommunalt vatten så kommer kommunen informera om vad som gäller i olika områden. Håll koll på kommunens olika kanaler för information, till exempel webbplatsen, radion eller sociala medier.
  • Är du osäker på dricksvattenkvaliteten? Koka vattnet kraftigt. Då dör eventuella bakterier och parasiter som kan göra dig sjuk.

Det här kan hända när vattnet kommer tillbaka

  • Driftstörningar som tryckstötar, luftstötar och missfärgat vatten kan förekomma när vattnet kommer tillbaka. Spola med kallt vatten en stund så bör problemen försvinna.
  • Det kan komma en kokningsrekommendation, då ska du koka allt vatten du tänkt använda till dryck eller matlagning.
Sidan uppdaterad 2022-12-01