Hur går det? Halvtidsutvärdering

Kommunens tillväxtplan sträcker sig från 2014 till 2020. Det innebär att mer än halva tiden nu har gått. Därför har vi nu gjort en halvtids­utvärdering för att se hur det går med tillväxten i kommunen.

Ja, hur går det då? Jo, fler väljer att flytta till Östersund och inte sedan 70-talet har Östersunds befolkning ökat i samma takt som nu. Vi bygger mer bostäder och fram tills 2025 finns det planer för att bygga upp till 4 000 bostäder i attraktiva lägen. Det går bra för våra företag som skapar skatteintäkter och mer jobb vilket bidrar till vår gemensamma välfärd.

Visste du att…?

 • Inte sedan 70-talet har Östersund ökat med så många invånare som idag
 • Av de som flyttar hit är de flesta mellan 19-35 år
 • 87 procent av de som flyttar till Östersund kommer från andra kommuner
 • 13 procent av de som flyttar till Östersund kommer från ett annat land
 • Cirka 35 procent av de som flyttar till Östersund kommer från andra kommuner i Jämtland
 • Cirka 31 procent av de som flyttar från Östersund flyttar till andra kommuner i Jämtland
 • Det föds fler barn i Östersund än antalet människor som dör
 • Ungdomsarbetslösheten har sjunkit från 12 procent år 2012 till 4,8 procent år 2017
 • Antal gästnätter ökar stadigt för varje år
 • Antalet nya företag som startas har ökat sedan 2013
 • Det finns planer på att bygga upp emot 4 000 bostäder i Östersund fram till år 2025

Vi åker ut på turné för att berätta mer

Under våren 2018 åker vi som jobbar med Tillväxtplanen i Östersunds kommun runt till olika platser för att berätta om varför det är viktigt att kommunen växer. Då presenterar vi även siffror och statistik om hur tillväxten i Östersund ser ut. Ett bra tillfälle att ställa frågor. Vi kommer gärna till skolor, företag, föreningar och evenemang.

Vill du få besök av oss? Hör av dig!

Sidan uppdaterad 2018-02-23