Tillväxtplanen Mer Östersund

Mer [*] Östersund är namnet på vår plan för hållbar tillväxt för ett mer attraktivt Östersund 2014-2020. Östersunds framtid angår mig, dig och alla andra som bor, studerar och arbetar här. Vår utveckling har också betydelse för våra besökare.

Mer [*] Östersund är vår tillväxtidé och ledstjärna i tillväxtarbetet. Stjärnan [*] symboliserar det som Östersund behöver mer av för att vara ett hållbart och attraktivt samhälle idag och i framtiden.

Det är viktigt att Östersund är en plats där vi värnar om varandra och vår miljö. Det handlar om att skapa en attraktiv miljö där vi alla känner oss värdefulla. Där vi främjar mångfald, jämställd­het, hälsa och kreativitet – värden som får oss att trivas och vara stolta över Östersund.

Nu drar arbetet med kommunens nya Tillväxtstrategi igång!

Nu är det dags att ta fram en ny tillväxt­strategi för Östersunds kommun. Östersunds tillväxt­strategi 2021–2025 ska visa vägen för det samlade tillväxt- och näringslivs­skapande arbetet i Östersund. Strategin ska ersätta nuvarande Tillväxtplan Mer Östersund som gäller till och med 2020.

Den 18 augusti 2020 antog Kommunstyrelsen ett projektdirektiv för det kommande arbetet.

Den nya strategin ska också koppla till den kommande Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Arbetet kommer att starta under hösten med digitala workshops och referensgrupper. Mer information läggs ut inom kort.

Halvvägsutvärderingen gav svar: fler och fler valde att flytta till Östersund

Vi har nu kommit mer än halvvägs och hur går det då? Jo, fler och fler väljer att flytta till Östersund och inte sedan 70-talet har Östersunds befolkning ökat i samma takt som nu.

Läs mer om halvvägsutvärderingens resultat och hur det gått med Östersunds tillväxt efter halva tiden

Rapporten ”Flyttmönster”

Enkätfabriken har på uppdrag av Östersunds kommun genomfört en undersökning om flyttmönster för att skapa en bild av vilka inflyttarna till Östersund är och varför de valt att flytta till just Östersund.

404 personer har deltagit i undersökningen. Intervjupersonerna är personer som flyttat till Östersund under de senaste fyra åren.

Ta del av rapporten "Flyttmönster"PDF

Hur ser ditt Östersund ut 2020?

Oavsett vad du gör i din vardag är du betydelsefull för Östersunds utveckling. Du bidrar genom din sysselsättning som att till exempel gå i skolan, genom att arbeta på en förskola, driva eget företag eller vara drivande i någon av våra fantastiska föreningar.

Har du idéer kring vad Östersund behöver för att vara en hållbar och attraktiv plats att leva och verka i? Det finns flera sätt för dig att vara med och påverka:

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-24