Ett Östersund för alla - genom Design för alla

Synsättet "Design för alla" innebär att offentliga och privata miljöer, produkter och tjänster utformas med utgångspunkt från mänsklig mång­­­fald, där hänsyn tas till bland annat storlek, språk, etnicitet, kön och funktions­förmåga. Med hjälp av "Design för alla" beslutar, planerar och produktutvecklar kommunen för ett mer inkluderande samhälle.

Film från Myndigheten för delaktighet om universiell utformning

Strategin "Ett Östersund för alla"

I kommunens strategi "Ett Östersund för alla" ligger fokus på hur vi tar bort hinder i sam­hället. Den över­gripande inriktningen är användbarhet och tillgänglighet till fysiska miljöer, produkter, tjänster och information. Men "Design för alla" ska också bidra till ett mer inklu­der­ande syn- och arbetssätt i stort.

Kommunens strategi "Ett Östersund för alla - en strategi för ett inkluderande samhälle genom Design för alla"PDF

Bostadsplanering 2018-2028

Vi blir allt fler medborgare i kommunen och andelen äldre ökar. Om knappt tio år är en 80-åring en mycket vanlig syn på bussen, i affären och förhoppningsvis på gymmet. När befolkningen blir större ökar också antalet personer inom målgruppen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är mycket glädjande men det ställer också krav på alla samhällsaktörer att skapa ett så tillgängligt samhälle som möjligt - Ett Östersund för Alla.

Vård- och omsorgsnämndens program för bostadsplanering 2018-2028 beskriver behovet av bostadsbyggande utifrån befolkningsförändringar och de nuvarande och förväntade behoven för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsnämndens program för bostadsplanering 2018-2028PDF

Samverkan för ökad tillgänglighet

För att skapa ett inkluderande samhälle behöver offentliga och privata aktörer samverka. Även föreningar och intresseorganisationer har en viktig roll. Tillgänglighetsarbetet är en service­kedja som inte är starkare än sin svagaste länk – kommun, fastighetsägare och näringsidkare har alla lika viktiga roller.

En bättre samverkan mellan olika aktörer ger också förutsättningar att använda de ekonomiska resurserna på bästa sätt, till exempel vid ombyggnationer och andra större investeringar.

Tillgänglighetsrådet

Årliga utbildningsinsatser

Den 13-14 februari bjöd Östersunds kommun in företag, myndigheter och andra aktörer till utbildningsseminariet "Ett Östersund för alla – en väg till folkhälsa och tillväxt" för att inspirera, diskutera och lära oss om hur vi kan bli mer välkomnade i samband med de parasport­evenemang som vi planerar för i regionen under de närmaste åren.

Kommunen planerar att årligen genomföra liknande utbildningsinsatser.

Utmärkelsen "Flaggan för städer och kommuner för alla"

Stiftelsen Design for All Found­ation delar varje år ut utmär­kel­sen "Flag­gan för städer och kommuner för alla" till städer och destinationer runt om i världen som kan bidra med goda exempel på hur man kan förbättra livskvalitén sina medborgarna genom konceptet "Design för alla".

2017 tog Östersund emot utmärkelsen för fjärde året i rad.

Östersunds utmärkelse "Flaggan för städer och kommuner för alla 2017"

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-02-26