Utveckling Lit och Häggenås

Under hösten 2022 kommer arbetet med att ta fram en långsiktig strategi för Lit och Häggenås dra igång. Strategin ska vara tioårig och visa på hur Lit och Häggenås ska utvecklas långsiktigt och hållbart som attraktiva orter att bo, leva och verka i.

Arbetet med strategin inleds med en förstudie där kommunen tillsammans med privatpersoner, företagare, föreningar och organisationer med flera ska peka ut de utvecklingsområden som behöver prioriteras i Lit och Häggenås under kommande år.

Förstudien ska bland annat utgå från områden som attraktiva boenden, utveckling av företagande, kultur, friluftsliv och sport, skola, hälsa och trygghet, mötesplatser och möjligheter till lokalisering av kommunal verksamhet till Lit och Häggenås.

De långsiktiga utvecklingsområden som föreslås i strategin ska bygga på resultatet från de dialoger, möten och undersökningar som genomförs med olika aktörer i Lit och Häggenås i samband med förstudien.

Vilka vill kommunen träffa?

Under hösten kommer kommunen att vara ute i Lit och Häggenås och träffa många aktörer i bygden. Bland annat:

 • Boende i Lit och Häggenås, med särskilt fokus på ungdomar
 • Idrottsföreningar
 • Lits Byförening
 • Häggenås intresseförening
 • Företag
 • Fastighetsägare
 • Häggenås skola och Trälvsskolan
 • Fritidsgården
 • Biblioteket
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • PRO Lit och Häggenås
 • Svenska kyrkan

Vid frågor, kontakta

Liselotte Halvarsson, projektledaren på Östersunds kommun

Sidan uppdaterad 2022-09-26