Synpunktshantering och servicedeklaration

Alla med­borgare kan lämna synpunkter till kommunen på våra utförda tjänster.

Synpunktshantering

Synpunkts­hanteringen är ett sätt för oss att få information från er medborgare om när vi inte håller vad vi lovar eller få förslag på hur vi kan förbättra och utveckla vår verksamhet ytterligare.

Lämna beröm, klagomål och idéer till oss med hjälp av vår synpunktshantering

I samband med budgetuppföljning i april, delårsbokslut i augusti och årsbokslut per sista december sammanställer vi alla inkomna synpunkter och gör en övergripande analys.

Sammanställning av antal inkomna synpunkter

Antal inkomna synpunkter 2017:

 

Tips/idé

Klagomål

Beröm

Totalt

Barn- och utbildningsnämnden

0

178

6

184

Kommunstyrelsen

0

68

4

72

Kultur- och fritidsnämnden

1

20

2

23

Miljö- och samhällsnämnden

0

103

31

134

Socialnämnden

0

96

5

101

Utförarstyrelsen - Serviceförvaltningen

0

31

53

84

Utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning

23

672

52

747

Vård- och omsorgsnämnden

0

367

18

385

Summa

24

1535

171

1730

Det är av stor vikt att goda exempel, tips och idéer fångas upp och sprids. Därför registrerar vi från och med 2016 även tips och idéer. Att det främst är klagomål som vi dokumenterar torde vara naturligt och är de som är viktigast att analysera i syfte att kunna föreslå förbättrings­åtgärder.

Tidigare års sammanställningar

Antal inkomna synpunkter 2016:

 

Tips/idé

Klagomål

Beröm

Totalt

Barn- och utbildningsnämnden

0

84

4

88

Kommunstyrelsen

0

165

45

210

Kultur- och fritidsnämnden

0

20

1

21

Miljö- och samhällsnämnden

2

93

19

114

Socialnämnden

0

34

1

35

Utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning

39

521

45

605

Utförarstyrelsen - Serviceförvaltningen

0

64

126

190

Vård- och omsorgsnämnden

0

124

9

133

Summa

41

1105

250

1396

Antal inkomna synpunkter 2015:


Klagomål

Beröm

Totalt

Barn- och utbildningsnämnden

36

2

28

Kommunstyrelsen

97

9

106

Kultur- och fritidsnämnden

15

1

16

Miljö- och samhällsnämnden

119

19

138

Socialnämnden

32

6

38

Utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning

739

63

802

Utförarstyrelsen - Serviceförvaltning

47

67

114

Vård- och omsorgsnämnden

107

12

119

Summa

1192

179

131

Antal inkomna synpunkter 2014:

 

Klagomål

Beröm

Totalt

Barn- och utbildningsnämnden

19

0

19

Kommunstyrelsen

81

12

93

Miljö- och samhällsnämnden

92

6

98

Socialnämnden

21

2

23

Utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning

500

24

524

Utförarstyrelsen - Serviceförvaltningen

30

39

69

Vård- och omsorgsnämnden

34

1

35

Summa

777

84

861

Servicedeklaration

Servicedeklarationen beskriver vad du som medborgare kan förvänta dig när du nyttjar våra tjänster.

Ta del av kommunens övergripande servicedeklarationPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-31