Frågeområde: Resor och kommunikationer

Här presenteras resultatet av frågeområdet "Resor och kom­munika­tioner" i 2023 och 2021 års medborgar­undersökning.

Sidan uppdaterad 2024-01-18