Kvalitetspris för vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden delar varje år ut ett kvalitetspris till en verksamhet, arbetsplats eller person inom vård och omsorg. Du som medborgare kan nominera till priset.

Tanken med kvalitetspriset är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter som gjort något utöver det vanliga. Prissumman för 2018 års kvalitetspris är 35 000 kronor.

Hur gör man för att nominera till priset?

Känner du till någon verksamhet eller person inom vård och omsorg som du tycker förtjänar ett kvalitetspris? Det kan handla om en avdelning med riktigt god stämning och bra bemötande eller någon som sätter guldkant på tillvaron för dig eller någon du känner.

För att få priset ska man ha gjort något som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av. Det kan handla om nya arbetssätt eller metoder som riktar sig direkt till medborgarna. Men det kan också gälla sådant som riktar sig till personalen, eftersom en bra arbetsmiljö och låga sjuktal också är till nytta för medborgarna.

Här kan du ansöka eller nominera till kvalitetsprisetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tiden för att skicka in nomineringar och ansökningar är juni-september.

Vem beslutar om priset?

Det utses en jury för Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris varje år.

Juryn består av sex personer:

  • nämndens ordförande
  • nämndens 1:e vice ordförande
  • två ledamöter från nämnden
  • en ledamot från Tillgänglighetsrådet
  • en ledamot från Kommunala pensionärsrådet

Uppdragsenheten bereder de ansökningar och nomineringar som kommer in. Gruppen består av tjänstemän från Vård- och omsorgsförvaltningen som jobbar med nämndens granskningar av verksamheterna. Uppdragsenheten kan också själva nominera verksamheter till priset.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-09-11