Varifrån kommer pengarna?

Kommunens inkomster består i huvudsak av tre delar: kommunalskatt, verksamhetsintäkter och statliga bidrag. Kommunalskatten står för största delen av inkomsterna.

Kommunalskatt

I stora drag finansieras kommunen till 65% av skatteintäkter. Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om kommunens skattesats. I den kommunalskatt invånarna betalar ingår även skatt till Region Jämtland Härjedalen. Skatten till kommunen och regionenser ut som tabellen nedan visar. Skattesatsen anges i kronor per intjänad hundralapp. 

Skattesats i Östersunds kommun:


Kommunen

Regionen

Totalt

2018

22:02

11:20

33:22

2017

22:02

11:20

33:22

2016

22:02

11:20

33:22

2015

22:02

11:20

33:22

2014

22:37

10:85

33:22

2013

22:37

10:85

33:22

2012

22:37

10:60

33:22

2011

22:37

10:60

32:97

2010

22:37

10:60

32:97

I Sverige 2018 är medeltalet 32:12, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Statliga bidrag

De statsbidrag som kommunerna får består dels av allmänna stadsbidrag som kommunerna bestämmer över själva, dels av riktade stadsbidrag , det vill säga pengar som endast får användas för speciella ändamål. Statsbidragen motsvarar cirka 10% av kommunens intäkter.

Verksamhetsintäkter

Cirka 25% av kommunens intäkter består av avgifter och taxor från olika tjänster, så som vatten, avlopp, renhållning, barnomsorg och äldreomsorg.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-03-12