Årsredovisning

Kommunens årsredovisning ger information om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommun­invånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I årsredovisningen framgår hur bra kommunen lyckats med detta.

Årsredovisningen är en sammanställning av vad kommunens verksamheter gjort under året och hur kommunfullmäktiges uppdrag och mål har uppfyllts. ​Här hittar du också verksam­het­ernas utfall och finansiering samt den ekonomiska ställningen vid årets slut. Årsredovisningen innehåller även personal-, miljö- och välfärdsredovisningar.

Kommunfullmäktige fattar beslut om årsredovisningen i april/maj det efterföljande året.

 

 


Framsidan på Östersunds kommuns årsredovisning 2017

Öppna Årsredovisning 2017

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-04-12