Brukarrådet

Brukarrådet finns för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Här träffas representanter från Vård- och omsorgsförvaltningen och brukarorganisationerna. Förvaltningen får möjlighet att informera om aktuella frågor samtidigt som man kan ha en dialog och få ökad kunskap om målgruppens behov, kunskaper och erfarenheter.

Syftet med Brukarrådet är att ge brukarorganisationer möjlighet att påverka och lämna förslag och synpunkter på verksamheten.

Brukarorganisationerna representeras av:

  • RSMH Östersund
  • Attention Jämtland-Härjedalen
  • Autism Jämtland Härjedalen
  • Föreningen Balans Jämtland

Förtroendevalda från Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott medverkar en gång varje år vid ett av brukarrådets möten.

Till Brukarrådets arbetsordning för 2020 Pdf, 96 kB.

Öppet möte eller medborgardialog

En gång per år har Brukarrådet möjlighet att hålla ett öppet möte, en medborgardialog eller bjuda in målgruppen till dialog på annat sätt.

I november 2017 bjöd Brukarrådet och Vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans in allmänheten till en Medborgardialog. Målet var att hämta in idéer och synpunkter från målgruppen för att förbättra kommunens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Resultatet av mötet sammanställdes i en rapport som du hittar här:

Länk till rapporten Pdf, 239.4 kB.

Sidan uppdaterad 2023-02-01