Mål och uppdrag 2020

Kommunens arbete styrs av åtta kommunövergripande mål. Till varje mål finns en politisk text och ett antal uppdrag som verksamheten ska arbeta med för att uppnå målet.

Kommunövergripande mål

Fyra yngre personer i en soffgrupp och pratar

Mål 1. I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga.

Datorskärm som visar beskrivning av en stadsdel i kommunen

Mål 2. I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

En yngre kille tittar på när en äldre man iklädd snickarbyxor utför en arbetsuppgift 

Mål 3. I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad

Tre barn sitter vid ett bord och räknar med en läsplatta

Mål 4. I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande

En cyklist tittar ut över Storsjön och vacker solnedgång

Mål 5. I Östersunds kommun finns goda förut­sätt­ningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv

En äldre man åker tillsammans med en ung tjej på en specialbyggd cykel

Mål 6. I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv

Två barn sitter med ryggen mot kameran i ett gräsfält

Mål 7. Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

En tjej med täckjacka står och tittar mot kameran. Lekande barn i bakgrunden

Mål 8. I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare