Tre barn sitter vid ett bord och räknar med en läsplatta

Mål Utbildning. I Östersunds kommun klarar alla barn, unga och vuxna sin utbildning, når sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande.

Läs mer om målet Utbildning »