Datorskärm som visar beskrivning av en stadsdel i kommunen

Mål: Infrastruktur. I Östersunds kommun finns en tillgänglig infra­struktur som bidrar till att stad och landsbygd växer på ett hållbart och tryggt sätt för alla medborgare.

Läs mer om målet Infrastruktur »