Kartor och geografisk information, GIS

Flygbild över Stora kyrkan i Östersund

Vi hjälper dig när du behöver en karta eller ritning. Det kan vara allt från nybyggnadskartor till anpassade kartprodukter för olika ändamål. Vi kan tillhandahålla kartor både digitalt och i pappersformat. Vi tillhandahåller även en webbaserad karttjänst med kommuninformation.

Kartportalen

I vår kartportal har vi gjort det lätt för dig att använda våra digitala kartor. Här har vi samlat ett antal olika, använd­vänliga kartor inom olika ämnesområden.

Östersundskartan

I Östersundskartan kan du enkelt se var olika typer av medborgar­service finns.
Använd kartans lagerfunktion för att hitta just det du söker.

3D-stadsmodell

Östersunds 3D-stadsmodell är en interaktiv tredimensionell (3D) modell av staden där du kan se delar av Östersund ur ett verklighetstroget 3D-perspektiv.

Beställ kartor och ritningar

Om du har frågor om en beställning, eller om du är osäker på vilken typ av karta du behöver, kan du alltid kontakta Kundcenter.

Våra olika kartor

Nybyggnadskarta​

Om du ska söka bygglov behöver du skicka med en situationsplan. Situationsplanen ska i regel grunda sig på en nybyggnadskarta.

På en nybyggnadskarta finns en detaljerad redo­visning av hur det ser ut inom en tomtplats, vilka bestämmelser som gäller och var till exempel anslutningspunkterna till vatten- och avloppsnätet finns.

Nybyggnadskartor finns i fullständig respektive förenklad form.

Om du ska göra en ny­byggnad utanför planlagt område räcker det oftast med en för­enklad nybyggnadskarta. Ska du däremot göra en nybyggnad inom ett område som omfattas av en detaljplan behöver du i regel en fullständig nybyggnadskarta.

Kontakta oss om du är osäker på vilken karta du behöver.

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?​

Du kan beställa en nybyggnadskarta direkt via våra e-tjänster. Där hittar du även prisuppgifter och leveranstider.

Beställ nybyggnadskarta

Priser för kartor, mättjänster och lantmäteri Pdf, 318.4 kB.

Handläggningstider

Handläggningstiden för beställning av nybyggnadskarta är cirka 21 arbetsdagar, från det att vi har fått in din beställning. Vid långhelger eller semestrar, eller vid fastigheter större än 2 000 kvadratmeter, kan handläggningstiden vara längre,

Kartutdrag för enkla byggärenden​

Om du ska göra en enklare situationsplan, till exempel en sådan som krävs i de flesta enkla byggärenden (som tillbyggnader, komplementbyggnader eller liknande) behöver du ett så kallat kartutdrag för enkla byggärenden som underlag för situationsplanen. Du kan få utdraget i A4- eller A3-format - digitalt eller i pappersform.

Kontakta oss om du är osäker på vilken karta du behöver.

Hur beställer jag ett kartutdrag?

Du kan beställa ett kartutdrag direkt via våra e-tjänster. Där hittar du även prisuppgifter och leveranstider.

Beställ kartutdrag

Priser för kartor, mättjänster och lantmäteri Pdf, 318.4 kB.

Kommunkarta​ med gatunamnsregister

Du kan beställa vår kommunkarta som innehåller ett gatunamnsregister. Kartan finns i tre olika versioner:

  • Plan karta, inplastad (70x100 cm)
  • Plan karta, ej inplastad (70x100 cm)
  • Hopvikt karta (ca 10x18 cm hopvikt)

Beställ kommunkarta

Priser för kartor, mättjänster och lantmäteri Pdf, 318.4 kB.

Solkartan

Med hjälp av solkartan kan du göra en första bedömning om ditt tak är lämpligt att installera solceller på, var på taket i så fall och få en uppskattning på hur mycket el du skulle kunna producera på ett år.

Taken som vi har räknat på är förenklade. Det innebär att alla detaljer som små takkupor och skorstenar inte finns med. Kartan tar heller inte hänsyn till eventuella skuggeffekter från omgivande träd, byggnader eller liknande.

Om du bestämmer dig för att installera solceller efter att ha kollat på solkartan är det viktigt att göra en besiktning på plats, för att få ett helt korrekt resultat.

Solkartan

Läs mer om solkartan och solceller här

Ritningar​

I kommunens ritningsarkiv finns ritningar för ett stort antal byggnader i hela kommunen.

Om du behöver en ritning över en speciell byggnad kan du alltid kontakta oss för att se om just den byggnadsritningen finns tillgänglig i arkivet och för att eventuellt beställa en kopia.

Ritningskopiorna kostar från 150 kronor och uppåt beroende på bland annat antal sidor.

Anpassade kartor​

Vi kan även ta fram olika kartor på beställning, allt från specialkartor till anpassade kartprodukter för olika ändamål.

Via vårt kundcenter kan du få kontakt med kartavdelningen som hjälper dig från idé till färdig produkt. Vi kan också ge dig ungefärliga prisuppgifter för den karta du tänkt dig.

Sidan uppdaterad 2023-02-03