Justerat protokoll från miljö- och samhällsnämnden 2018-04-25

Protokollet från miljö- och samhällsnämndens sammanträde 2018-04-25 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten enligt kommunallagen måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Miljö- och samhällsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Paragrafer:

82-110

Tillkännagivandet publicerades:

2018-05-04

Tillkännagivandet tas bort:

2018-05-28

Protokollet förvaras:

Samhällsbyggnad

Sidan uppdaterad 2018-05-04