Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-17

Protokollet från arbetsutskottets sammanträde 2018-04-17 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

2018-04-17

Paragrafer:

§ 12-18

Tillkännagivandet publicerades:

2018-05-04

Tillkännagivandet tas bort:

2018-05-26

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Sidan uppdaterad 2018-05-04