Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2018-04-25

Protokollet från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-04-25 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-04-25

Paragrafer:

§ 26-38

Tillkännagivandet publicerades:

2018-05-02

Tillkännagivandet tas bort:

2018-05-24

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2018-05-02