Flyttning av fordon

Östersunds kommun har enligt beslut i Miljö- och samhällsnämnden flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Teknisk förvaltning, Gatukontoret har enligt Lagen om flyttning av fordon (1982:129) LFF, Förordningen (1982:198) FFF och efter beslut i Miljö- och samhällsnämnden flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats: Trådvägen 10, 831 51 Östersund.

Om ägaren inte hämtat fordonet inom tre månader tillfaller äganderätten till fordonet Östersunds kommun.

Kungörelse

Ärende:

Flyttning av fordon

Registreringsnummer:

EWZ-228

Fabrikat:

AGADOS släp

Ursprunglig uppställningsplats:

Odensängsvägen 1

Fordon hämtas senast:

2018-06-05

Kungörelsen publicerades:

2018-03-05

Kungörelsen tas bort:

2018-06-06

Sidan uppdaterad 2018-03-05