Vanliga frågor och svar om corona

Vi har samlat vanliga frågor och svar om hur coronaviruset påverkar Östersunds kommuns verksamheter.

Kommunens anläggningar och lokaler

Besök och öppethållande

Är biblioteken öppna som vanligt?

Svar: Biblioteken och biblioteksbussen har öppet enligt ordinarie öppettider.

Från och med 29 september kommer biblioteken att återgå till ordinarie verksamhet. Det innebär att programverksamhet kommer erbjudas samt att sittplatserna återställas. Observera att det fortsatt är viktigt att hålla avstånd till varandra.

Biblioteken fortsätter med hemleverans av böcker till personer som är 70+ eller andra personer i riskgrupp fram till årsskiftet.

Får vi göra studiebesök på Gräfsåsen eller Göviken nu?

Svar: Nu har vi börjat ta emot studiebesök på Gräfsåsen, men bara utomhus. Däremot tar vi inte emot några besök på Göviken ännu.

För barn och vårdnadshavare

Vaccinering av 12-15 åringar

Vad gäller kring vaccination av 12-15 åringar?

Svar: Vaccinering av 12-15 åringar är nu avslutad på skolorna. Om man inte hade möjlighet att ta någon av doserna på skolan så är man nu hänvisad till regionens vaccinationsmottagningar.

Stanna hemma eller inte

Är det ok att ta ett snabbtest för att kontrollera om ett barn/elev har covid-19 eller inte?

Svar: Nej det är inte okej att ta ett snabbtest och sedan komma tillbaka till verksamheten. Detta gäller både barn/elever och vår personal på skolorna. De tester som skolan accepterar är PCR-tester via Region Jämtland Härjedalen. Detta eftersom man inte med säkerhet kan avgöra tillförlitligheten i de tester som finns i handeln idag. Dialog har förts med smittskydd i frågan.

Om vi har varit utomlands, vad gäller för barn i förskola och skola?

Svar: Aktuell information om vad som gäller efter utlandsvistelse hittar du på Folkhälsomyndighetens sida

Vad gäller om mitt barn som går i grundskolan (förskoleklass-åk 9) har symtom?

Svar: Om ett barn i förskoleklass eller högre årskurs har symtom bör vårdnadshavare boka tid för provtagning. Tidsbokning sker via 1177.se.

 • Om provtagningen visar att barnet har covid-19
  Om testet visar att barnet har covid-19 kan barnet gå tillbaka till skolan om barnet har blivit friskt och minst sju dygn har gått sedan barnet fick symtom. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att barnet i övrigt känner sig friskt.

Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida

Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida

Vad gäller om en familjemedlem har bekräftad covid-19?

Svar: Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida

Observera: Följ alltid de instruktioner som vården och smittskydd ger om du eller en familjemedlem har bekräftad covid-19. De gör individuella bedömningar från fall till fall och ger dig/er råd som gäller för just din/er situation. Det innebär alltså att den information som ges från smittskydd kan upplevas olika från fall till fall, men ni ska alltid följa de instruktioner som ni fått.

Om vårt barn som går på förskolan har symtom, får barnets syskon komma på förskolan/skolan?

Svar: Ja, syskon får komma till verksamheten även om någon är hemma med symtom. Kom ihåg att det sjuka barnet INTE får följa med vid lämning och hämtning. 

Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan?

Svar: Håll avstånd till personal och andra personer vid lämning och hämtning i våra verksamheter. Respektera de förhållningsregler som finns på just din förskola eller skola.

Om du har symtom får du inte lämna och hämta ditt barn i förskola eller skola.

Folkhälsomyndighetens information om att symtomfria barn bör stanna hemma om smitta finns i hemmet

Vad händer om mitt barn blir sjuk på förskolan eller skolan?

Svar: Om ditt barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen dig som vårdnadshavare för att du ska kunna hämta barnet så fort som möjligt.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19

Åtgärder för att minska smittspridning

Vad innebär besöksförbudet till kommunens skollokaler?

Svar: Skolornas och förskolornas besöksförbud innebär att bara behöriga personer får vistas i lokalerna. Till behöriga personer räknas barn, elever och personer som har arbete att utföra i lokalerna.

Rektorn beslutar om vilka regler som gäller för lämning och hämtning av barnen. De här rutinerna behöver utformas på varje skola och förskola eftersom det ser lite olika ut.

Är det stor risk för trängsel i tamburen eller hallen kan det innebära att du får lämna eller hämta ditt barn utomhus, utan att gå in i skolans lokaler. Det är viktigt att du respekterar skolans regler.

För 70+, riskgrupper och personer med funktionsnedsättning

Besök på boenden

Får jag besöka ett särskilt boende eller LSS-boende där det finns personer över 70 år?

Svar: Den extrema smittspridningen i samhället som råder just nu tvingar kommunen att avråda från besök på särskilt boende tills vidare. Om besök måste genomföras bokas de via enhetschef/sjuksköterska vid boendet.

Besök vid vård i livets slut är undantaget
Vård i livets slut är undantaget från avrådan. Enhetschef/sjuksköterska har en dialog med anhöriga när det gäller besök i dessa fall.

Får jag besöka ett LSS-boende där det inte bor någon över 70 år?

Svar: När det gäller besök på boenden där det bor personer under 70 år ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att:

 • du ska vara helt symtomfri
 • du ska hålla avstånd
 • du ska tvätta händerna

Besöket sker i din närståendes lägenhet eller annan angiven plats. Känner du dig osäker på vad som gäller för det boende du ska besöka är du välkommen att kontakta enhetschef för boendet.

Åtgärder för att minska smittspridningen

Vad gör hemtjänsten för att begränsa antalet personal som besöker en och samma vårdtagare/medborgare?

Svar: Hemtjänsten arbetar alltid med att ha så hög kontinuitet som möjligt. Det vill säga att så få medarbetare som möjligt arbetar mot samma medborgare.

När det är smitta (till exempel vinterkräksjuka, covid-19 och så vidare) så genomför man ”kohort-vård”. Det innebär att personal som besöker smittade inte går in till friska medborgare. Vi har också högt fokus på våra basala hygienrutiner.

Skyddar sig hemtjänstpersonalen med handsprit vid hembesök?

Svar: Ja det gör de. Hemtjänstpersonalen har alltid (även i vanliga fall) tillgång till, och ska alltid använda, handsprit när de besöker medborgare.

Varför använder inte all personal inom vård och omsorg munskydd i tjänst?

Svar: Munskydd används i förebyggande syfte av personal när tillräckligt avstånd inte kan hållas till den person som behöver vård/omsorg. Munskydden används inom vård-och omsorgsförvaltningens samtliga verksamheter.

Finns det tillräckligt med skyddsutrustning för kommunens vård- och omsorgspersonal?

Svar: Vård- och omsorgspersonalen använder full skyddsutrustning så fort det finns misstanke om covid-19 - smitta hos en medborgare. Det är viktigt för att skydda sig själva och inte föra smitta vidare till andra medborgare.

Det finns god tillgång till skyddsutrustning i Vård- och omsorgsförvaltningens lager och lagret fylls på kontinuerligt.

I filmen nedan får du möta några av kommunens medarbetare som fixade skyddsutrustning dygnet runt under den mest hektiska perioden i våras.

Är kommunens mötesplatser (för i huvudsak äldre och personer med funktionsnedsättning) öppna?

Svar:

Coronapandemin: Detta gäller just nu på våra mötesplatser, även för dig som är vaccinerad:

 • Stanna hemma vid symptom
 • Undvik trängsel
 • Tvätta händerna

Välkomna!

Hur är det med färdtjänstresor?

Svar: Från mars 2020 åkte färdtjänstresande färdtjänst-taxi ensamma. 1 juli 2021 återgick vi till samordning så att färdtjänstresande åter får åka tillsammans.

För företagare

Servering

Vad ska jag som driver ett serveringsställe tänka på?

Svar: Vi ber dig som driver ett serveringsställe att vara uppmärksam och följa händelseutvecklingen och informationen kring pandemin.

Sedan den 8 december 2021 gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 på serveringsställen. Syftet med de allmänna råden är att begränsa spridningen av covid-19 och minska risken för en ökad belastning på sjukvården.

Utifrån det ökande smittläget infördes även lagstiftning i form av föreskrifter den 23 december 2022. Den 12 januari 2022 införs en skärpning av föreskrifterna. De tillkomna reglerna innebär att:

 • Den som driver ett serveringsställe ska se till att antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer. Om sällskapet uppgår till fler än 8 personer ska den som driver serveringsstället dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.
 • Den som driver ett serveringsställe ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 23.00 och klockan 05.00. Serveringsstället får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på plats. Vid sådan försäljning ska besökare kunna hålla minst en meters avstånd till varandra.

Ytterligare information angående vad du som driver ett serveringsställe ska uppfylla hittar du i Miljö och hälsas informationsfolder:
Regler för servering av mat med anledning av covid-19 Pdf, 756.6 kB.

Folhälsomyndighetens restriktioner som gäller från 12 januari


Ekonomiskt stöd

Mitt företag har betalningssvårigheter, kan jag söka uppskov med avgifter och skatter?

Svar: Företag kan få uppskov med betalning av olika avgifter och skatter under en viss period.

Läs mer på Skatteverket

Kan krisdrabbade företag söka ekonomiskt bidrag hos kommunen?

Svar: Kommunen har inga bidrag som krisdrabbade företag kan söka. Verksamt.se har en bra sammanställning för dig som företagare på alla åtgärder som tillfälligt beslutats med anledning av coronaviruset.

Personalfrågor

Hur gör jag för att avgöra om min medarbetare är samhällsviktig?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om du som arbetsgivare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska du vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig tjänst - MSB

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-01-12