Vanliga frågor och svar om corona

Vaccination

Vaccination inom den kommunala verksamheten

Hur är läget just nu med vaccineringen inom kommunens verksamheter?

Vaccinationerna inom kommunens verksamheter är avslutade.

Munskydd

Information om användning av munskydd

Kommunens anläggningar och lokaler

Besök och öppethållande

Kan jag besöka kommunens kundcenter och övriga receptioner?

Svar: Undvik så långt som möjligt att besöka Kundcenter och övriga receptioner. Du är istället välkommen att kontakta Kundcenter via telefon 063-14 30 00 eller e-post kundcenter@ostersund.se så hjälper de dig vidare.

Behöver du tolk så kan Kundcenter ringa till en tolk som är med och översätter samtalet.

Är biblioteken öppna som vanligt?

Svar: Kommunen har beslutat hålla de fyra biblioteken samt biblioteksbussen öppen enligt ordinarie tider. Verksamheten är justerad och detta gäller:

 • Biblioteket håller öppet för utlån och återlämning med självservice för besökare
 • All programverksamhet är inställd (endast digitala program genomförs)
 • Många sittplatser är borttagna för att besökarna endast ska göra korta ärenden
 • De tillhandahåller fortsatt Take Away och hemleveranser till 70+ samt personer i riskgrupper

Beslutet att hålla biblioteken öppna är fattat utifrån följande:

 • Verksamheten bör hålla öppen så långt det är möjligt med hänsyn till att de erbjuder möjlighet att ta del av allmänna rekommendationer och nyheter kring coronaviruset för de personer som inte har egen dator/smartphone eller tidningsprenumeration
 • I år, när många firar jul ensamma eller med färre personer än vanligt och mindre aktiviteter att ägna sig åt, är biblioteket viktigt för att hålla ett offentligt rum öppet.
 • Dialog med smittskyddsläkare som bedömer att öppethållande av biblioteket inte bidrar till ökad smittspridning

Besök www.ostersundsbibliotek.se för mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är badhusen öppna?

Svar: Alla de kommunala badhusen är återigen öppna som vanligt. På Storsjöbadet finns besöksrestriktioner.

Besök Storsjöbadets webbplats för mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga badhus i kommunen

Får vi göra studiebesök på Gräfsåsen eller Göviken nu?

Svar: Nu har vi börjat ta emot studiebesök på Gräfsåsen, men bara utomhus. Däremot tar inte emot några besök på Göviken ännu.

Varför avråder ni från besök till kommunens kundcenter medan det är okej att besöka bibliotek?

Svar: Kundcenter hanterar många olika ärenden med en tämligen stor gemensam nämnare; deras service går att få digitalt. Därför uppmanar vi allmänheten att undvika personliga besök.

Våra bibliotek erbjuder däremot verksamhet och upplevelser som inte går att få digitalt (förutom vissa tjänster). Därför har vi anpassat verksamheten för att kunna ta emot besökare och vi förtydligar på plats i lokalen vilka rekommendationer som gäller. Vi ser också på vår besöksstatistik att människor minskat sina besök, vilket gör att vi inte samlar lika många människor på samma yta.

Arrangemang i kommunens lokaler och arenor

Kan man hyra kommunens arenor och lokaler för evenemang?

För barn och vårdnadshavare

Stanna hemma eller inte

Är det ok att ta ett snabbtest för att kontrollera om ett barn/elev har covid-19 eller inte?

Svar: Nej det är inte okej att ta ett snabbtest och sedan komma tillbaka till verksamheten. Detta gäller både barn/elever och vår personal på skolorna. De tester som skolan accepterar är PCR-tester via Region Jämtland Härjedalen. Detta eftersom man inte med säkerhet kan avgöra tillförlitligheten i de tester som finns i handeln idag. Dialog har förts med smittskydd i frågan.

Om vi har varit utomlands, vad gäller för barn i förskola och skola?

Svar: Aktuell information om vad som gäller efter utlandsvistelse hittar du på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller om mitt barn som går i förskolan har symtom?

Svar: Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19.

Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller om mitt barn som går i grundskolan (förskoleklass-åk 9) har symtom?

Svar: Om ett barn i förskoleklass eller högre årskurs har symtom bör vårdnadshavare boka tid för provtagning. Tidsbokning sker via 1177.se.

 • Om provtagningen visar att barnet har covid-19
  Om testet visar att barnet har covid-19 kan barnet gå tillbaka till skolan om barnet har blivit friskt och minst sju dygn har gått sedan barnet fick symtom. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att barnet i övrigt känner sig friskt.

Om vårdnadshavare väljer att inte boka tid för provtagning

Om vårdnadshavare väljer att inte boka tid för provtagning gäller följande rekommendationer (samma rekommendationer som för barn i förskola):

 • Om barnet är helt symptomfri tidigare än 7 dagar (INGET symptom alls) så kan barnet komma tillbaka efter 2 sådana friska dagar. Med andra ord kan barnet/eleven tidigast komma tillbaka på dag 4.
 • Om barnet har fortsatt symptom kan det komma tillbaka efter 7 dagar under förutsättning att de sista två dagarna (dag 6 och 7) är utan feber och gott allmäntillstånd.

Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida

Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om en familjemedlem har provtagits för covid-19, vilka ska stanna hemma från förskola/skola då?

Svar: Till aktuell information på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera: Följ alltid de instruktioner som vården och smittskydd ger om du eller en familjemedlem har bekräftad covid-19. De gör individuella bedömningar från fall till fall och ger dig/er råd som gäller för just din/er situation. Det innebär alltså att den information som ges från smittskydd kan upplevas olika från fall till fall, men ni ska alltid följa de instruktioner som ni fått.

Vad gäller om en familjemedlem har bekräftad covid-19?

Svar: Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera: Följ alltid de instruktioner som vården och smittskydd ger om du eller en familjemedlem har bekräftad covid-19. De gör individuella bedömningar från fall till fall och ger dig/er råd som gäller för just din/er situation. Det innebär alltså att den information som ges från smittskydd kan upplevas olika från fall till fall, men ni ska alltid följa de instruktioner som ni fått.

Om vårt barn som går på förskolan har symtom, får barnets syskon komma på förskolan/skolan?

Svar: Ja, syskon får komma till verksamheten även om någon är hemma med symptom. Kom ihåg att det sjuka barnet INTE får följa med vid lämning och hämtning. 

Läs mer om aktuella rekommendationer för hemkarantän på Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ska jag tänka på när jag lämnar och hämtar mitt barn på förskolan?

Svar: Håll avstånd till personal och andra personer vid lämning och hämtning i våra verksamheter. Respektera de förhållningsregler som finns på just din förskola eller skola.

Om du har symptom får du inte lämna och hämta ditt barn i förskola eller skola.

Folkhälsomyndighetens information om att symtomfria barn bör stanna hemma om smitta finns i hemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om mitt barn blir sjuk på förskolan eller skolan?

Svar: Om ditt barn blir sjuk under dagen kontaktar personalen dig som vårdnadshavare för att du ska kunna hämta barnet så fort som möjligt.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måste jag betala för förskolan när mitt barn inte får vara där?

Svar: Det beror på av vilket skäl som barnet inte går på förskolan. Vid sjukdom eller annan frånvaro (till exempel semester, längre ledighet) måste man fortsatt betala för platsen.

Om förskolan är stängd helt eller delvis, på grund av pandemin och du inte har rätt till förskola så ska kommunen betala tillbaka avgiften såvida det inte endast handlar om enstaka dagar.

Om förskolorna och grundskolorna skulle stänga

Kommer förskolor och grundskolor att stänga?

Svar: I dagsläget är förskolorna och grundskolorna öppna. Vi eventuella utbrott av Covid-19 i våra verksamheter kan vi snabbt behöva vidta åtgärder där vi stänger en verksamhet tillfälligt under ett par dagar. Vid en sådan situation informeras du som vårdnadshavare via mail eller Tempus.

Beroende på hur smittspridningen ser ut på varje skola så gör skolan en egen risk- och konsekvensanalys för att identifiera lämpliga åtgärder - där distansundervisning kan vara en åtgärd om behov finns. Att det ser olika ut beror på att våra grundskolor i kommunen har olika förutsättningar.

Har jag rätt till omsorg om förskolor och skolor skulle stänga?

Svar: Vid en eventuell stängning av en verksamhet har du som vårdnadshavare rätt till omsorg om din arbetsgivare anser att du har en samhällsviktig tjänst. Vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna ha samhällsviktig tjänst för att ni ska erbjudas omsorg. Du behöver inte rapportera in något i förväg till kommunen.

Om barnet har växelvis boende så förväntas den vårdnadshavare som inte har samhällsviktig tjänst att ta hand om barnet vid en eventuell stängning.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig tjänst - MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur vet jag om jag har en samhällsviktig tjänst?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om arbetsgivare eller vårdnadshavare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska de vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig tjänst - MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommer ni kräva in intyg av alla vårdnadshavare som har samhällsviktiga jobb?

Svar: Nej det kommer vi inte att göra.

Hur gör jag för att anmäla mitt barn till barnomsorg om jag har samhällsviktig tjänst?

Svar: Kommunen har tagit fram en e-tjänst där vårdnadshavare i händelse av stängning av förskolor eller skolor kan anmäla behov av barnomsorg. E-tjänsten kommer används först när en stängning blir aktuell.

Åtgärder för att minska smittspridning

Vad innebär tillträdesförbud till kommunens skollokaler?

Svar: Det råder besöksförbud i kommunens förskolor / fritidshem / grundskolor / grundsärskolor. Endast behöriga personer får vistas i lokalerna. Till behöriga personer räknas barn och elever, personer som hämtar/lämnar barn och personer som har arbete att utföra i lokalerna. Rektor är ytterst ansvarig och beslutar om vem/vilka som är behöriga att vistas i våra lokaler. 

 • Det är upp till dig som vårdnadshavare att själv besluta om vem som är bäst lämpad att hämta och lämna dina barn.
 • Alla andra personer är förbjudna att vistas i lokalerna tills vidare. Våra skolor hålls öppna tills något annat beslut tas.

Övriga verksamheter

Kommer fritidsgårdarna vara öppna som vanligt?

Svar: Fritidsgårdarna håller öppet som vanligt för ungdomarna med ordinarie öppettider. Vi har fortsättningsvis en corona-anpassad verksamhet med vissa begränsningar, till exempel antal personer per rum. Fritidsgårdarna fortsätter arbeta vidare med de digitala mötesplatser som ska finnas parallellt med de fysiska mötesplatserna.

Kontakta gärna närmaste gård för mer information.

Kontaktuppgifter till fritidsgårdarna

Hur påverkas Kulturskolans verksamhet?

Svar: Nu har Kulturskolan stängt för sommaren. Vi öppnar igen i augusti och då hoppas vi att all undervisning kan bedrivas fysiskt på plats igen. Trevlig sommar!

Kontaktuppgifter till Kulturskolan

För arbetssökande

Jag har blivit varslad/uppsagd eller söker jobb av annan anledning, har ni några lediga jobb som jag kan söka?

Svar: Om du vill söka jobb kan du se vilka lediga jobb som finns i Östersunds kommun och söka dem på vår webbplats eller på Leva i Östersund.

För 70+, riskgrupper och personer med funktionsnedsättning

Besök på boenden

Får jag besöka ett särskilt boende eller LSS-boende där det finns personer över 70 år?

Svar: Den 1 oktober upphörde besöksförbudet inom särskilda boendeformer, men pandemin är inte över.

Läs mer om hur du kan hålla kontakten utan fysiska besök Länk till annan webbplats.

Om du besöker någon person vid särskilt boende eller i LSS-bostad för äldre är det följande riktlinjer som gäller:

 • Du ska kontakta ansvarig chef för att planera och boka besöket under vardagar dagtid. Besöket kan genomföras på dagtid, kväll eller helg men det ska vara bokat och godkänt under vardagstid.
 • Du får inte ha några förkylningssymtom vid besöket.
 • Ytterdörren till boendet är låst när du kommer och personal kommer att fråga dig om du har några symtom enligt en speciell checklista.
 • Tvätta händerna inför, under och efter besöket.
 • Du ska använda munskydd under besöket efter anvisning av personal.
 • Du ska gå direkt till den du ska besöka och vara i personens lägenhet. Du får inte vistas i några andra personers lägenheter eller allmänna utrymmen. Håll fysiskt distans.
 • Om du vistas utomhus till exempel går en promenad med den som bor på särskilt boende, ska du hålla fysisk distans.

Besök hos färdigvaccinerade

För personer som fått 2 doser vaccin för mer än 3 veckor sedan gäller följande:

 • Vaccintionen gör det möjligt att ta emot besök i den egna lägenheten, eller utomhus, utan speciella smittförebyggande åtgärder som exempelvis munskydd
 • Besökare ska även fortsatt ha god handhygien
 • Det går bra att komma sina anhöriga fysiskt nära en kort stund, för exempelvis en kram, men rekommendationen är fortfarande att hålla 2 meters avstånd
 • OBS! Munskydd och andra restriktioner gäller även fortsatt i gemensamma utrymmen och till/från den egna lägenheten

Får jag besöka ett LSS-boende där det inte bor någon över 70 år?

Svar: När det gäller besök på boenden där det bor personer under 70 år ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att:

 • du ska vara helt symtomfri,
 • hålla avstånd,
 • tvätta händerna

Besöket sker i din närståendes lägenhet eller annan angiven plats. Känner du dig osäker på vad som gäller för det boende du ska besöka är du välkommen att kontakta enhetschef för boendet.

Åtgärder för att minska smittspridningen

Vad gör hemtjänsten för att begränsa antalet personal som besöker en och samma vårdtagare/medborgare?

Svar: Hemtjänsten arbetar alltid med att ha så hög kontinuitet som möjligt. Det vill säga att så få medarbetare som möjligt arbetar mot samma medborgare.

När det är smitta (till exempel vinterkräksjuka, covid-19 och så vidare) så genomför man ”kohort-vård”. Det innebär att personal som besöker smittade inte går in till friska medborgare. Vi har också högt fokus på våra basala hygienrutiner.

Skyddar sig hemtjänstpersonalen med handsprit vid hembesök?

Svar: Ja det gör de. Hemtjänstpersonalen har alltid (även i vanliga fall) tillgång till, och ska alltid använda, handsprit när de besöker medborgare.

Varför använder inte all personal inom vård och omsorg munskydd i tjänst?

Svar: Munskydd används i förebyggande syfte av personal när tillräckligt avstånd inte kan hållas till den person som behöver vård/omsorg. Munskydden används inom vård-och omsorgsförvaltningens samtliga verksamheter.

Finns det tillräckligt med skyddsutrustning för kommunens vård- och omsorgspersonal?

Svar: Vård- och omsorgspersonalen använder full skyddsutrustning så fort det finns misstanke om covid-19 - smitta hos en medborgare. Det är viktigt för att skydda sig själva och inte föra smitta vidare till andra medborgare.

Det finns god tillgång till skyddsutrustning i Vård- och omsorgsförvaltningens lager och lagret fylls på kontinuerligt.

I filmen nedan får du möta några av kommunens medarbetare som fixade skyddsutrustning dygnet runt under den mest hektiska perioden i våras.

Är kommunens mötesplatser (för i huvudsak äldre och personer med funktionsnedsättning) öppna?

Svar:

Mötesplatserna (utom Fagerbacken 28 D) är öppna men med fortsatta restriktioner.

De grundläggande restriktionerna gäller även för dig som är vaccinerad:

 • Stanna hemma vid symptom
 • Håll avstånd till andra
 • Tvätta händerna

Kontakta mötesplatsledaren för information om vilka aktiviteter vi har just nu.

Inför besöket behöver du föranmäla dig.

Välkomna!

Håller Daglig verksamhet öppet?

Svar:

Daglig verksamhet har tills vidare öppet i anpassad omfattning till följd av corona-pandemin. Vi utvärderar hela tiden utvecklingen, och anpassar oss efter den.

Hur blir det med färdtjänstresor?

Svar: Med anledning av covid-19 så fattades ett ordförandebeslut i Tekniska nämnden om att vi låter färdtjänstresande åka färdtjänsttaxi ensamma. Detta då vi tolkar dem som en riskgrupp. Östersunds taxi har fått dessa riktlinjer. Beslutet gäller från och med 23 mars 2020.

För företagare

Hitta information

Vem på kommunen kan jag kontakta om jag har frågor om företagande och näringsliv?

Svar: Då kan du kontakta kommunens näringslivskontor. Näringslivskontoret finns tillgängligt för att svara på frågor och lotsa företagen till rätt part i olika frågor.

Företag, stöd och rådgivning Länk till annan webbplats.

Ni når oss via foretagslots@ostersund.se

Var kan jag hitta mer information som kan hjälpa mig och mina medarbetare i samband med corona?

Svar:

Ekonomiskt stöd

Mitt företag har betalningssvårigheter, kan jag söka uppskov med avgifter och skatter?

Svar: Företag kan få uppskov med betalning av olika avgifter och skatter under en viss period.

Läs mer på Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vart vänder jag mig som företagare för utökade låne- och garantimöjligheter?

Svar: Regeringen har presenterat åtgärder för att mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag.

Kan krisdrabbade företag söka ekonomiskt bidrag hos kommunen?

Svar: Kommunen har inga bidrag som krisdrabbade företag kan söka. Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har en bra sammanställning för dig som företagare på alla åtgärder som tillfälligt beslutats med anledning av coronaviruset.

Kan mitt företag få tillfällig rabatt för hyreskostnaden?

Svar: För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen föreslår regeringen att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för första och andra kvartalet 2021. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin.

Läs mer om förslaget i regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäljning av mat

Vad är det för regler som gäller för restaurang, café och bar?

Den första juli 2021 ändrades Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Vi vill här försöka reda ut vad som gäller.


Svar: Den 1 juli 2020 fick Sverige en ny lagstiftning som reglerar trängsel på restauranger, caféer och liknande. Den nya lagen heter Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att kommunerna nu tar över ansvaret för tillsyn av serveringar från smittskyddsläkare. Utifrån lagen har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37). Länk till annan webbplats.

Vem gäller reglerna för?

Reglerna gäller för den som driver ett serveringsställe. Med serveringsställe menas en plats där det bedrivs näringsverksamhet som består av att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på plats. Ordet näringsverksamhet tar sikte på att syftet med verksamheten är att gå med vinst.

Förändringar i regelverket

Den 1 juli 2021 ändrades Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37). Nedan anges de mest betydande förändringarna:

 • Det finns inte längre någon reglering som styr öppettider på serveringsställen. Regleringen att serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 22:30 och 05:00 har tagits bort.
 • Regleringen om storlek på sällskap gäller enbart inomhusserveringar. Sällskap i inomhusserveringar får vara högst åtta personer. För sällskap på utomhusserveringar finns ingen begränsning av antal personer. Avståndet mellan sällskap ska fortsatt vara minst en meter på både inomhus- och utomhusserveringar och sällskap ska sitta ned.

Ytterligare information angående ovanstående finns i miljö och hälsas informationsfolder.

För mer information:

Om du har frågor eller funderingar är du också välkommen att kontakta Miljö och Hälsa på telefon 063-14 30 00 eller e-post miljoochhalsa@ostersund.se

Anslag:

Anslag att skriva ut om hur gäster kan minska smittspridning:

Håll säkert avstånd och undvik att smitta andra Pdf, 138.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Personalfrågor

Hur gör jag för att avgöra om min medarbetare är samhällsviktig?

Svar: Det är inte kommunen som avgör om en vårdnadshavare är samhällsviktig utan arbetsgivaren. Om du som arbetsgivare har frågor om vad som är samhällsviktig tjänst så ska du vända sig till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för mer information.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig tjänst - MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vart vänder jag mig som företagare vid frågor om sjuklönekostnader, karensavdrag, vård av sjukt barn med mera?

Jag vill söka stöd för korttidsarbete för mina anställda. Var vänder jag mig?

Svar: Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Du kan söka stödet och läsa om reglerna kring detta hos Tillväxtverket.

Tillväxtverkets information om korttidsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minska smittspridning

Vad bör butiker, köpcentrum och gallerior göra för att minska smittspridningen?

Svar: Från och med 10 januari gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Lagen reglerar nedanstående områden:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Platser för privata sammankomster
 • Badhus, gym- och sportanläggningar
 • Handelsplatser

Länsstyrelsen kontrollerar att regler kopplade till lagen följs. Har du som företagare funderingar, så är du välkommen att vända dig till Länsstyrelsen.

För föreningar

Aktiviteter

Kan vi boka kommunens idrotts- och träningsanläggningar för träningar, träningsmatcher och idrottsarrangemang?

Svar: Ja, det går bra så länge aktiviteten följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd med anledning av coronapandemin.

Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekonomiskt stöd

Min förening har svårt att betala anläggningshyror med anledning av coronaviruset, vad ska vi göra?

Svar: Föreningar som har svårt att kunna betala hyror för lokaler och arenor är välkomna att söka om anstånd eller avbetalningsplan hos Kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan görs till foreningsservice@ostersund.se.

Privatpersoner som behöver hjälp med anstånd eller avbetalningsplan kan alltid kontakta kommunens Kundcenter på kundcenter@ostersund.se eller 063-14 30 00.

För hushåll

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-21