Vaccinering mot covid-19

Kommunen har ansvar för att vaccinera alla som bor på särskilt boende och de personer som har hemsjukvård. Region Jämtland Härjedalen ansvarar för all övrig vaccination.

Läget just nu

Vaccination inom kommunens verksamheter

Vaccination för allmänheten

Det är Region Jämtland Härjedalen som ansvarar för vaccinering av allmänheten. All information om vaccination mot covid-19 finns på 1177.se/jamtland-harjedalen/om-vaccin-covid-19.

Region Jämtland Härjedalens logotyp.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-13