Smittläget inom vård och omsorg

Här hittar du uppdaterad information om läget i Östersunds kommuns vård- och omsorgsverksamhet. Redovisningen omfattar hur många personer som är smittade av covid-19 inom våra verksamheter, samt vilka särskilda boenden som drabbats av smitta.

Vård och omsorgsnämnden i Östersunds kommun ansvarar bland annat för:

  • 24 särskilda boenden inklusive korttidsboenden (662 platser)
  • Cirka 2 000 medborgare som har insatser från hemtjänst
  • 80 LSS-bostäder

Inklusive timanställda har vi cirka 2800 medarbetare i Vård- och omsorgsförvaltningen. Med det som utgångspunkt ser uppgifterna för spridningen av coronaviruset inom Östersunds kommuns verksamheter ut så här i dagsläget. Uppdateras måndagar och torsdagar, (ändringar kan förekomma på grund av helgdagar).

Måndagen 25 maj 2020

Brukare

Antal smittade: 33

Varav tillfrisknade: 14

Varav avlidna: 14

Personal

Antal smittade: 85

Särskilda boenden där smitta finns just nu

Frösö Strand
Rådmansgatan
Skogsbruksvägen

Myran (drivs i privat regi)

Onsdagen 20 maj 2020

Brukare

Antal smittade: 32

Varav tillfrisknade: 8

Varav avlidna: 13

Personal

Antal smittade: 74

Särskilda boenden där smitta finns just nu

Frösö Strand
Rådmansgatan
Skogsbruksvägen

Myran (drivs i privat regi)

Måndagen 18 maj 2020

Brukare

Antal smittade: 31

Varav tillfrisknade: 6

Varav avlidna: 11

Personal

Antal smittade: 74

Särskilda boenden där smitta finns just nu

Frösö strand

Myran (drivs i privat regi)

Torsdagen 14 maj 2020

Brukare

Antal smittade: 29

Varav tillfrisknade: 7

Varav avlidna: 11

Personal

Antal smittade: 54

Särskilda boenden där smitta finns just nu

Frösö strand

Myran (drivs i privat regi)

Måndagen 11 maj 2020

Brukare

Antal smittade: 27

Varav tillfrisknade: 3

Varav avlidna: 9

Personal

Antal smittade: 41

Särskilda boenden där smitta finns just nu

Frösö strand

Myran (drivs i privat regi)

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-05-25