Information om coronavirus

Här hittar du information om hur Östersunds kommun hanterar coronaviruset och hur du kan undvika att sprida smittan. Vi följer Folk­hälso­myndig­hetens och Region Jämtland/Härjedalens rekommendationer.

Läget just nu

Vaccination inom kommunens verksamheter

Torsdag 6 maj 2021


Vecka 18:

Vaccinationerna inom LSS fortsätter som planerat för både medborgare och personal.

Enligt en skattning av hur många som ingår i respektive fas i vårt län så finns cirka 15 000 i fas 1, 33 000 i fas 2, 7 000 i fas 3 och 50 000 i fas 4. De sista två faserna är de som är osäkrast till antalet. Totalt handlar det alltså om cirka 105 000 av länets invånare som kommer att erbjudas vaccinet. 

På 1177.se uppdaterar regionen när ny information finns.

Smittläge inom vård och omsorg

Totala läget inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun sedan coronavirusets utbrott. Siffrorna omfattar särskilda boenden, LSS-verksamhet och hemtjänst. Siffrorna uppdateras varje vecka.

Torsdag 13 maj 2021

Antal smittade brukare: 179
Varav tillfrisknade brukare: 140
Varav avlidna brukare: 32
Antal smittad personal: 341

Särskilda boenden där smitta finns just nu: Inget

Vaccination för allmänheten

Det är Region Jämtland Härjedalen som ansvarar för vaccinering av allmänheten. De publicerar varje vecka en lägesrapport på sin facebook­sida.

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Vaccinering mot covid-19

Den 27 december 2020 inleddes vaccinering mot covid-19 i regionen. Här finns mer information.

Vaccinering mot covid-19 »

Två barn sitter framför dator i klassrum

För barn och vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor.

Information till barn och vårdnadshavare »

Kortbetalning på restaurang

Information för företagare

Här hittar du information om vilket stöd ditt företag kan få från kommunen och tips på var du kan vända dig för mer information.

Information för företagare »

Glad mamma med två barn äter korv ute i vackert vinterväder

Fritidsaktiviteter i coronatiderlänk till annan webbplats

Naturupplevelser, digitala möjligheter och konstvandringar – Östersund erbjuder en värdefull fritid trots coronaviruset.

Fritidsaktiviteter i coronatider »

Äldre dam utomhus med mobiltelefon

Tips för dig 70+ under coronakrisen

Här hittar du tips på aktiviteter, stöd och annat som kan vara viktigt för att må bra och ta hand om hälsan.

Tips för dig 70+ under coronakrisen »

Person tvättar händerna

Minska smittspridningen

Här kan du få information om vilket stöd du kan få från kom­munen och tips på var du kan vända dig för mer information.

Minska smittspridningen »

Närbild på postlåda som hänger på ett staket

För hushållen under coronakrisen

Även i kristider är det viktigt att kommunal service som vatten, avlopp och sophämtning fungerar som det ska.

För hushållen under coronakrisen »

Frågetecken

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat vanliga frågor och svar om hur coronaviruset påverkar Östersunds kommuns verksamheter.

Vanliga frågor och svar »

Undvik att besöka vårt kundcenter – kontakta oss via telefon eller mejl istället

På grund av coronaviruset vill vi att våra medborgare i första hand kontaktar oss via telefon eller mejl, och så långt det är möjligt undviker personligt besök till Kundcenters reception på Österäng.

Så kontaktar du oss

Talar du varken svenska eller engelska kan du be någon som gör det att ringa åt dig. Den som ringer åt dig behöver inte känna till ditt ärende utan bokar bara en tid till dig. Då ringer kommunen upp dig tillsammans med en tolk. Detta gäller främst ärenden som rör ekonomiskt bistånd eller frågor om förskoleplats och skolplats.

Viktiga kontakter och länkar

Folkhälsomyndigheten:

1177 Vårdguiden:

Krisinformation:

Nationella informationsnumret:

Region Jämtland Härjedalen:

Länsstyrelsen Jämtland:

Sveriges Radio P4 Jämtland

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):

Sveriges regering

Utrikesdepartement och ambassader:

Våld och hot

Vid akut hjälp på grund av våld, miss­handel, över­grepp och brott – kontakta SOS Alarm, telefon­nummer 112. Är du orolig att ett barn far illa – läs vad du kan göra på sidan "Om barn eller unga far illa".

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-05-13