Information om coronavirus

Här hittar du information om hur Östersunds kommun hanterar coronaviruset och hur du kan undvika att sprida smittan. Vi följer Folk­hälso­myndig­hetens och Region Jämtland/Härjedalens rekommendationer.

Två barn sitter framför dator i klassrum

För barn och vårdnads­havare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor.

Information till barn & vårdnadshavare »

Frågetecken

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat vanliga frågor och svar om hur coronaviruset påverkar Östersunds kommuns verksamheter.

Vanliga frågor och svar »

Läget just nu

Smittläge inom vård och omsorg

Totala läget inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun sedan coronavirusets utbrott. Siffrorna omfattar särskilda boenden, LSS-verksamhet och hemtjänst. Siffrorna uppdateras varje vecka.

Torsdag 13 januari 2022

Antal smittade brukare: 250 (+26 sedan föregående vecka)
Varav tillfrisknade brukare: 160 (-)
Varav avlidna brukare: 36 (-)
Antal smittad personal: 458 (+53)

Särskilda boenden där smitta finns just nu: Ängegården, Löjtnantsgården, Skogsbruksvägen 131, Skogsbruksvägen 133, Tallbacka, Sjöängen och Häradsgårdens korttidsboende

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-01-13