Vattenmätare

Vattenmätaren mäter din vattenförbrukning. En gång per år läser du av mätaren och rapporterar in förbrukningen till kommunen. Var tionde år byter och kontrollerar vi mätaren för att säkerställa att mätningen fungerar som den ska. Från och med 1 januari 2017 ska en vattenmätarkonsol vara installerat innan mätarbytet sker.

Avläsning

Du läser av vattenmätaren en gång per år. Vatten Östersund skickar ett avläsningskort hem till dig. Från mätarställningen beräknar vi sedan en ny årsförbrukning, vilken vi preliminär­debiterar kvartalsvis under kommande år.

Mätarnumret står på mässingsringen. På räkneverket står antalet kubikmeter vatten. Inget kommatecken finns. De små visarna visar (från vänster till höger) antalet deciiliter, liter, 10 liter, 100 liter. Det svarta kugghjulet snurrar när vattnet förbrukas.

Gör så här:

  1. Kontrollera vattenmätarnumret på kortet och vattenmätarens nummer. Ibland råkar kunder läsa av fel mätare - oftast fjärrvärmemätaren. Kontrollera att numret på avläsningskortet​ verkligen stämmer med mätaren.
  2. Läs av mätarens svarta siffror i räkneverket och skriv ner dem på kortet.
  3. Under en begränsad tidsperiod har du möjlighet att rapportera in vattenavläsningen via vår e-tjänst. Du hittar lösenordet till tjänsten på kortet.
  4. Har du inte möjlighet att rapportera in avläsningen via webben eller att tiden gått ut kan du istället posta kortet.

Har du hög vattenförbrukning?

Har du ovanligt hög vattenförbrukning rekommenderar vi dig att kontrollera vatten­mätaren när inget vatten förbrukas. Titta på de små visarna på räkneverket. En vanlig orsak kan vara en läckande toalettstol eller en droppande kran. Ett annat vanligt fel är att varmvattenberedaren droppar varmvatten.

Droppande kranar och rinnande toaletter

Droppande kranar eller rinnande toaletter leder snabbt till kubikmeter vatten som rinner bort och kostar pengar.

  • Ett hål på en ledning som är stort som en blyertspenna kan leda till att 1000 m³ vatten läcker ut varje månad
  • Droppande kranar kan leda till 1-20 m³ högre vattenförbrukning
  • Rinnande toaletter kan uppgå till 20-40 m³ högre vattenförbrukning

Varmvattenberedare
Kallt vatten som fyller en varmvattenberedare sänker trycket i kärlet. När temperaturen åter når den inställda temperaturen ökar vattentrycket i beredaren. För att beredaren inte ska gå sönder sitter en tryckutjämnare i kärlet. Med tiden kan den bli utmattad och börjar då att släppa ut vatten och läcka. Det här är en vanlig förklaring till höjd vattenförbrukning.

Fjärrvärmeväxlare
Har du fjärrvärme och får ditt varmvatten via en fjärrvärmeväxlare? Då kan ett läckage uppstå i växlaren och vatten läcker ut till fjärrvärmenätet. Läckaget syns inte på utsidan av värmeväxlaren.

Kontroll

Vattenmätaren ska enligt lag kontrolleras vart tionde år. Ett oberoende företag kontrollar vattenmätaren och meddelar felavvikelsen av flödesmätningen. Om mätningen felar med 4% eller mer kommer en vi att göra en justering av vattenavgiftern. Om mätaren visat för hög förbrukning kommer vi att återbetala dig genom avdrag på kommande faktura. Om mätaren visat för låg förbrukning kommer du få göra en extra inbetalning.

Installation och flytt av mätare

Kommunen tillhandahåller vattenmätaren och de förblir vår egendom. Placeringen av mätaren ska godkännas av oss och vi bestämmer också hur många och vilken slags mätare som du ska använda. Du som fastighetsägare bekostar de anordningar som krävs för att installera mätaren, som exempelvis vattenmätarkonsol och rördragning. Även flytt av en befintlig mätare ska godkännas av oss.

Du ska placera mätaren på en plats som är skyddad mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan. Väggpartiet och golvet bör tåla spill och läckage av vatten. Om du har en större mätare bör du även se till att det finns golvbrunn. Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.

Mätaren monteras i horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängnings­ventiler.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-08