VA-avgifter och fakturor

Vatten- och avloppsverksamheten i Östersunds kommun bedrivs inte med skatte­pengar. Det är istället VA-avgiften som täcker kostnaderna för den kommunala vattenförsörjningen och avloppshanteringen. VA-avgiften, även kallad VA-taxan, består av två delar – anläggningsavgiften och bruk­ningsavgiften.

Avgifter

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar i samband med att du ansluter dig till det kommunala ledningsnätet. Det du betalar i avgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator. Avgiftens storlek beror på:

 • fastighetens storlek
 • antalet lägenheter
 • antal och typ av anslutningar (spillvatten, dricksvatten och/eller dagvatten)

Du som fastighetsägare är skyldig att betala anläggningsavgiften och den gäller för både bebyggda och obebyggda fastigheter inom VA-verksamhetsområdet. Om du utför förändringar på din fastighet kan du behöva betala ytterligare anläggningsavgifter.

Prisexempel på anläggningsavgifter

Här nedan redovisas beräknade exempel för avgifter vid anslutning av den kommunala VA-anläggningen enligt den gällande VA-taxan för 2019. Redovisade exempel avser bostadsfastigheter belägna inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Anläggningsavgift för villa vid anslutning till kommunalt VA, typhus A*:
TypPris/kr
Servisavgift för vatten, spillavlopp och dagvatten23 960
Förbindelsepunkt för vatten, spillavlopp och dagvatten26 600
Tomtytan 800 m²31 760
Lägenhetsavgift6 340
Summa inklusive moms88 660
Anläggningsavgift för hyreshus vid anslutning till kommunalt VA, typhus B*:
TypPris/kr
Servisavgift för vatten, spillavlopp och dagvatten23 960
Förbindelsepunkt för vatten, spillavlopp och dagvatten26 600
Tomtytan 800 m²31 760
Lägenhetsavgift (15 lägenheter)95 100
Summa inklusive moms177 420

* Svenskt Vattens riktlinjer

Brukningsavgift

Brukningsavgiften faktureras löpande och är uppdelad i en fast årskostnad och en rörlig kostnad som beräknas utifrån vattenförbrukningen.

Den fasta delen består av en avgift för vattenanslutningen och en avloppsavgift för antalet anslutna lägenheter, tillsammans med en avgift för dagvatten. Dagvattenavgiften är uppdelad på en avgift för dagvatten fastighet och en avgift dagvatten gata. Avgiften bestäms efter hur stor tomten är och var den ligger.

Prisexempel på brukningsavgifter

Avgifterna för att bruka kommunalt vatten och avlopp är uppdelade i några fasta avgifter och en rörlig avgift.

De fasta avgifterna är

 • en avgift för anslutning av vatten/fastighet
 • en avgift för avlopp från kök, badrum och toalett/antalet hushåll
 • en avgift för regn- och smältvatten*, tomt
 • en avgift regn- och smältvatten*, gata

* så kallat dagvatten. Avgifterna för dagvatten bestäms av hur stor tomten är och var den ligger.

Den rörliga avgiften gäller hushållens vattenförbrukning.

Exempel på avgifter

Nedan kan du se exempel på avgifter för en villa och och ett flerbostadshus. Avgifterna gäller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp (de områden där kommunfullmäktige? har slagit fast att kommunen ska tillhandahålla kommunalt vatten och avlopp) och gäller alltså inte för våra avtalskunder.

Avgifter för en normal enfamiljsvilla med

 • 800 m² tomt
 • vattenförbrukning motsvarande 150 m³
 • anslutning till avlopp från kök, badrum och toalett

är totalt 4 411 kr per år enligt nedanstående:


Avgifter för villa:
Pris/kr
Fast avgift, kranvatten918
Fast avgift, avlopp från kök, badrum, toalett402
Fast avgift, regn- och smältvatten från tomt161
Fast avgift, regn- och smältvatten från gata161
Rörlig avgift, vattenförbrukning 150 m³ vatten * 18,46 kr2 769
Summa: 4 411


Avgifter för ett flerbostadshus med 15 lägenheter med

 • en tomtyta på 800 m²
 • vattenförbrukning på 2 000 m³
 • anslutning till avlopp från kök, badrum och toalett

är totalt 44 828 kr per år enligt nedanstående:


Avgifter för flerbostadshus:
Pris/kr
Fast avgift, kranvatten918
Fast avgift, avlopp från kök, badrum, toalett för 15 lgh6 030
Fast avgift, regn- och smältvatten från tomt483
Fast avgift, regn- och smältvatten från gata483
Rörlig avgift, vattenförbrukning 2000 m³ vatten * 18,46 kr36 920
Summa:44 828

 Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2019.

Läs mer i VA-taxan 2019PDF

Fakturan för VA, sopor och slam­tömning

Kostnaden för vatten och avlopp kommer på en gemensam faktura från Östersunds kommun tillsammans med kostnaderna för sophämtning och eventuell slamtömning.

När kommer fakturan?

Grundregeln är att kunder med en årskostnad för sopor, slamtömning och VA som understiger 12 000 kr får fakturan en gång per kvartal. Kunder med en årskostnad som överstiger 12 000 kr får sin faktura varje månad. Villahushåll tillhör oftast första kategorin medan företag och flerbostadshus oftast tillhör den andra.

Villahushåll

Till de flesta villahushåll skickar vi en faktura varje kvartal. Fakturan skickas ut i början av mars, juni, september och december. Den förfaller alltid den sista mars, juni, september, och december.

Flerbostadshus och företag

Dessa kunder tillhör oftast kategorin med en årskostnad som överstiger 12 000 kr och får sin faktura varje månad. Fakturan ska betalas den sista i den månad tjänsterna avser.

Fritidshusägare

För fritidshus kommer fakturan två gånger per år; i början av juni och december.

Har du förlagt eller åkt ifrån fakturan?

Om du inte har tillgång till din faktura när du ska betala den, kan du kontakta oss så får du kopia eller fakturauppgifter. Ring eller beställ fakturakopia härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter om du inte betalat i tid

Har du varit sen med betalningen tar vi ut avgifter.

Påminnelseavgift

Har du glömt att betala fakturan skickar vi en påminnelse cirka åtta dagar efter förfallodagen och vi tar ut 60 kr i påminnelseavgift.

Inkassokrav

Inkassokrav skickas tidigast 16 dagar efter förfallodagen. Vi tar ut en avgift på 180 kr på nästa faktura. Om du inte betalar trots inkassokrav, så går fakturan vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Vattenabonnenter riskerar också att få sitt vatten avstängt. Vi hanterar krav enligt §5 i Inkassolagen.

Dröjsmålsränta

Vi tar ut dröjsmålsränta från den dag betalning skulle ha skett fram tills dess att fakturan är betald. Räntan tar vi ut på nästa faktura. Vi hanterar dröjsmålsränta enligt §6 i Räntelagen med gällande referensränta + 8%.

E-faktura

Vill du slippa få pappersfakturor med posten och istället få elektroniska fakturor? Om du är ansluten till en internetbank kan du betala med E-faktura. Det är ett enkelt sätt att betala dina fakturor på. E-fakturorna skickas endast elektroniskt, direkt till din internetbank. Du kan kombinera E-faktura med autogiro.

Så här går det till

När du loggat in på din internetbank ser du om du fått någon faktura. Klicka på fakturan så visas den i sin helhet. Du ser vem fakturan kommer från, beloppet samt förfallodag. Kontrollera att allt stämmer och godkänn. Fakturan betalas automatiskt på förfallodagen (du kan sen oftast se dina tidigare fakturor på din leverantörs hemsida).

För att få E-faktura gör du så här

 1. Logga in på din internetbank
 2. Klicka till "Anmälan e-faktura/elektronisk faktura"
 3. Sök efter Östersunds kommun och följ anvisningarna

E-postfaktura

En E-postfaktura är en annan typ av elektonisk faktura som kommer till din e-postbrevlåda. Den kan du betala via din internetbank eller på annat sätt. Anmäl direkt till oss om du vill ha en E-postfaktura. Du kan kombinera E-postfaktura med autogiro.

Autogiro

Vill du betala din faktura via autogiro? Då dras beloppet automatiskt från ditt konto på rätt dag. Autogiro kan kombineras med E-faktura eller E-postfaktura.

Beställ medgivandeblankett för autogirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-02-21