Vi hör av oss med ett SMS om nåt krånglar

Om vi måste stänga av vattnet tillfälligt, kan vi skicka ett SMS till dig eller lämna ett röst­meddela­nde via din fasta telefon.

Du kan även få reda på om sop­bilen inte kommer fram till exempel på grund av halka eller hinder i vägen eftersom Avfall Återvinning använder sig av samma tjänst.

Vem får våra SMS?

De inom det aktuella området där störningarna uppstått som

får SMS av oss om störningen. Tänk på att om ditt barn har en mobiltelefon som är registrerad på dig kommer barnet att få SMS från oss.

Vem får röstmeddelanden?

I första hand går det ut SMS till hushållen i det aktuella området. Röstmeddelanden går ut till

Vem får inte meddelanden av oss?

De som inte får meddelanden från oss är

Avsändare

Som avsändare av meddelandet står Osd kommun om du får ett SMS. Får du ett röstmeddelande på den fasta telefonen kommer nummer +46 72 400 50 34 upp i nummerpresentatören.

Bara för relevant information

Ditt telefonnummer får vi från ett register som vi får tillgång till via vår leverantör av tjänsten. Det är en geografiskt kodad adressdatabas. Uppgifterna i det registret kommer vi inte att använda i något annat syfte än att lämna relevant information från kommunen till berörda medborgare. Och vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan.

Finns ditt telefonnummer med?

Får dina grannar SMS från oss men inte du? Av olika skäl kan dina uppgifter saknas i registret. I formuläret nedan kan du lägga till fler telefonnummer och adresser eller ta bort uppgifter.