Vi renoverar vatten- och avloppsledningar

Vägarbete med  tungt fordon

Under gator och vägar finns över etthundra mil ledningar för kranvatten och avloppsvatten. De är av varierande ålder och material varav de äldsta ledningarna lades i slutet av 1800-talet. Varje år renoverar vi cirka 4-5 kilometer av ledningarna genom att, med olika metoder och material, ge dem ett foder på insidan.

Här planerar vi att renovera ledningar och anläggningar 2023:

Lit, Hökbäck

Renovering av vatten och avloppsledningar längs väg 796. Arbetet startar i slutet av mars och beräknas vara klart till hösten.

Prästgatan

Byte av vattenledning. Arbetet påbörjades i slutet av januari och kommer att pågå till vecka 16. Gatan är delvis avstängd och enkelriktad från Gränsgatan.

Frösövägen

Renovering av vatten- och avloppsledningar är klart. Asfaltering kommer att göras under året.

Nyponvägen

Nu, mars 2023, är arbetet med vatten och avloppsledning klart. Till sommaren kommer vi plantera träd längs vägen och framåt hösten blir det asfaltering.

Odensala ängar

Arbetet är klart och återställning av ängen efter grävningarna är också färdig. Besiktning ska ske under sommaren 2023.

Alltid rent kranvatten och inga källaröversvämningar

Utan renoveringar kan våra kunder bli utan vatten i kranen på grund av läckor på vattenledningarna. De kan också få stopp i avloppet, till exempel på grund av att trädrötter tränger in i ledningarna, med källaröversvämningar som värsta konsekvens.

Det blir mycket stök när vi renoverar vatten- och avloppsledningar, för samtidigt som vi renoverar ledningarna ska de ju leverera rent kranvatten och ta hand avloppsvatten. Därför tar det lång tid att renovera befintliga ledningar. Vi måste också stänga av vattnet för våra kunder under kortare eller längre stunder. I tätbebyggt område blir det ännu krångligare eftersom trafiken ska fram någonstans också. Renovering av VA-ledningar kan ta allt mellan 3 till 8 månader.

Läs mer om vilka trafikstörningar våra renoveringar medför

Sidan uppdaterad 2023-03-29