Nytt reningsverk i Tandsbyn

Bredvid det gamla reningsverket i Tandsbyn bygger Östersunds kommun nu ett helt nytt, som ska klara av att rena en större mängd avloppsvatten.

Karta som visar var reningsverket byggsFörstora bilden

Den röda pricken med svart ring visar var det nya reningsverket byggs.

Det här ska vi göra

För att klara av att rena en större mängd avloppsvatten, från till exempel industrier, bygger Östersunds kommun ett nytt reningsverk i Tandsbyn. Likt det gamla verket kommer det nya att rena vattnet med hjälp av mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Den stora skillnaden blir att det nya verket har bättre möjlighet att hantera avloppsvatten från industrier i trakten, har bättre arbetsmiljö och gör det möjligt för kommunen att fortsätta leva upp till de höga krav som ställs på renat avloppsvatten.

När det nya reningsverket är på plats river kommunen det gamla.

När

Arbetet började i december 2022 och beräknas vara klart till början av sommaren 2023.

Varför

Kraven från myndigheter på kvaliteten på det renade avloppsvattnet blir allt hårdare. För att fortsätta kunna leva upp till kraven behövde reningsverket i Tandsbyn moderniseras, vilket nu görs i form av ett nybyggt Satsvis Biologisk Reningsverk. Det innebär att kemisk och biologisk rening sker i en sluten tank, i olika omgångar - även kallat reaktor.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Ingen påverkan för trafik och förbipasserande. Med största sannolikhet kommer inte heller boende i Tandsbyn med kommunalt avlopp att märka av byggarbetet, utan kommer att kunna använda vatten och avlopp som vanligt.

Sidan uppdaterad 2023-02-28