Annersia - utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

2021 startar Östersunds kommun en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Annersia. Beräknad byggtid blir 5 år. På den här sidan kan du läsa mer om projektet och få svar på de vanligaste frågorna.

Vi kompletterar sidan med mer information allt eftersom projektet tar fart under 2023 med mätningar i fält och planering av detaljer.

Mer om utbyggnaden

Cirka 800 hushåll berörs av projektet som är den största utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp sen 70-talet. Utbyggnaden kommer att ske i följande etapper:

  • Första etappen: Marieby - Vålbacken och Marieby - Sandviken (där ny sjöledning dras). Se grönt och gult område på kartan med siffrorna 2 och 3. Här prioriterar man de tätast bebyggda delarna. Därefter de norra delarna som är högintressanta för exploatering och Vålbacken söder ut eftersom det finns en fastställd detaljplan för bostadsbebyggelse där. Beräknad tid: 4 - 5 år.
  • Andra etappen: Vatten- och avloppsnät med nytt reningsverk i Genvalla - Orrviken i det övre lila området på kartan med siffran 1. Nuvarande reningsverk avvecklas. Beräknad tid: 2 - 3 år.
    I det nedre lila området är det redan beslutat och på gång en förstärkning av dricksvattennätet eftersom området har problem med vattenförsörjning under torrperioder.

Total tid för genomförande av projektet är 5 - 7 år.

Kartbilden visar områden, men detaljerna är långt ifrån spikade. Vi kommer att presentera en mer detaljerad karta här på sidan i takt med att detaljerna blir klara.

Karta med områdena markerade i 1 lila, 2 grönt, 3 gult

Svar på vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Saknar du svaret på din fråga. Kontakta Kundcenter - se kontaktuppgifter längst ned på sidan

Vad händer nu?

Svar:

Februari 2023

I Fannbyn - Hegled är föreberedelser påbörjade för att göra möjligt att exploatera en godkänd detaljplan i Hegled. Här kommer det att bli verksamhetsområde när det stora projektet på Annersia är klart. Det kommer att bli ett ledningsnät för femton villor i området. Detta är ett eget projekt som genomförs av kommunens egen personal.

Arbetet med dricksvattenledningen till Orrviken har startat. Några hundra meter ledning i taget svetsas ihop och sänks ner genom en ränna i isen. Så småningom finns det ledning mellan Frösön och Fannbyn.

svarta rör ligger på isen

Februari - mars 2023: Planeringen för en del av vatten och avloppsnätet på Annersia börjar. Kommunens entreprenör PEAB och Arctan kommer att göra mätningar på olika platser mellan Sandviken och Vålbacken. Det kommer vara varselklädda människor som går runt på fastigheter och mäter in saker som är intressanta att känna till när man ska planera vatten och avloppsledningarnas placering.

Sedan fortsätter planeringen för resten av sträckan fram till Orrviken.

Vad har hänt hittills?

Upphandling av entreprenör för att göra partneringen är klar. Det blev PEAB.

Företaget som är upphandlat för att göra dricksvattenledningen till Orrviken gick i konkurs i slutet av augusti 2022. Arbetet försenas och därmed dröjer det innan flera kan ansluta sig till det kommunala dricksvattnet. Under vintern 2023 startar arbetet igen, med ny entreprenör.

Vad kommer det att kosta och när ska jag betala?

Svar: Den totala anläggningsavgiften blir cirka 75 000 - 150 000 kronor per hushåll för att ansluta sig till det kommunala ledningsnätet. Avgiften betalas först när kommunen är färdig med sina arbeten och verksamhetsområdet har bildats. För de flesta hushåll innebär det tidigast om fyra till fem år.

Varför ska det här arbetet göras?

Svar: Kommunen har en skyldighet att anlägga vatten och avlopp, vid samlad bebyggelse - det vill säga så tät bebyggelse som nu finns på Annersia.

En utbyggnad är nödvändig för att säkra vattenkvalitén för de befintliga hushållen. Utan en utbyggnad kan det också bli stopp på all nybyggnation i det här området. Men arbetet görs också för att säkra vattenkvalitén i vår grundvattentäkt, Storsjön.

Var kan man få mer detaljerad information om utbyggnaden och exakt vilka hushåll som berörs?

Svar: Den planerade utbyggnaden är i ett tidigt skede. Just nu görs förberedande projektering för att hitta bästa möjliga plats för ledningarna. Under 2023 kommer vi att jobba med detaljplaneringen för att komma fram till lämplig ledningsdragning och vilka fastigheter som bedöms bör ingå i verksamhetsområdet. 

Mer information kommer att skickas till hushållen och läggas på hemsidan allt eftersom detaljplaneringen blir klar.

Kan kommunen tvångsansluta mig till det kommunala vatten- och avloppsnätet?

Svar: Tvångsanslutning är inte aktuellt i kommunen.

Däremot kan kommunens avdelning Miljö & Hälsa neka en fastighetsägare att anlägga en ny eller döma ut en befintlig anläggning. Då är man som fastighetsägare skyldig att ansluta sig till det kommunala nätet.

En del av anläggningsavgiften kommer fastighetsägaren att behöva betala oavsett om fastigheten ansluts eller inte om fastigheten ligger inom verksamhetsområdet (område där det finns kommunalt vatten och avlopp).

Hur mycket nya bostäder kan det bli?

Svar: Det kommunala vatten och avloppsnätet räcker till fler hushåll än som finns på Annersia idag. Det kommer att finnas en övre gräns för hur många nya som kan ansluta sig. Någon exakt siffra kan vi inte säga idag.

Vad innebär det att vara ansluten till kommunalt avlopp?

Svar: Det innebär att det finns kunnig personal som har

  • tillsyn över reningsverket och ledningarna
  • beredskap året runt så att stopp och läckor kan upptäckas och åtgärdas

Reningsverket kontrolleras också av samhällsbyggnadsförvaltningen och måste följa villkor som finns i tillståndet.

Reningsverket töms med jämna mellanrum och emellanåt krävs större underhåll för att reningen ska fungera - precis som i enskilda avloppsanläggningar.

Aktuellt

Här samlar vi de nyheter som berör utbyggnaden av Annersia. Senaste nyheten hittar du högst upp.

Nyheter om Annersia-projektet

Upphandling av entreprenör är klar! Det blev PEAB. Nu tar planeringen vid.

Fannbyn - Hegled utbyggnad av vatten och avlopp

Vad händer nu?

Projektet startade i mitten av februari och kommer att vara klart i december 2023. Först gräver vi för att ansluta till befintligt VA i Fannbyn.

Det är 15 nya tomter som ska anslutas till det nät som redan finns. Samtidigt byter vi en gammal vattenledning i Hegled.

Varför gör kommunen det här?

För att det kommer att byggas flera hus i Hegled och då blir det så många hus att kommunen blir skyldig att bygga ut ledningsnätet för vatten och avlopp. I samband med detta passar vi på att byta gamla vattenledningar.

Hur påverkar det mig?

Arbetet kommer att innebära:

  • sprängningar där det är berg. Inför sprängningarna kommer vi göra åtgärder för att inte skada husen och information kommer att gå ut inför sprängningen.
  • att framkomligheten blir begränad där arbetet för tillfället är.
  • buller under arbetstid.
  • kortare uppehåll i leverans av dricksvatten för dem som redan har vatten och avlopp när de nya ledningarna kopplas in.

När kommer vi som redan bor här att kunna ansluta oss?

Innan kommunen kan ansluta fler fastigheter till kommunalt vatten och avlopp måste den nya vattenledningen till Orrviken vara klar. Den beräknas vara klar till sommaren/hösten 2023.

Karta över Hegled

Sprängning - besiktning av hus och information

I Hegled har vi har träffat på berg där ledningen för avlopp ska gå. Berget kommer att sprängas.

Så här går det till vid sprängning

Som förberedelse inför sprängningen behöver byggnader i området bli besiktade. Sprickor och skador som redan finns i byggnaden ska dokumenteras. Mätare som registrerar vibrationer som blir av sprängningarna ska också sättas upp.

Ägare till byggnader som kan bli berörda av sprängningen blir uppringda av besiktningsföretaget för att boka tid så att besiktningen kan göras både invändigt och utvändigt.

Inför sprängningen kommer området att spärras av. Ett pip hörs innan sprängningen. Själva sprängningen hörs som ett dån. De som har djur ute kommer att bli kontaktade.

Sidan uppdaterad 2023-03-03