Vattenavstängningar och andra driftsstörningar

Här berättar vi vad som kan hända vid driftsstörningar på det kommunala vattnet eller avloppet. För aktuella händelser; se också våra Servicemeddelanden

Inget vatten i kranen?

När vi renoverar de kommunala vattenledningarna måste vi stänga av vattnet en kortare tid. Vi går då ut med meddelanden i god tid så att du ska kunna planera din vardag och tappa upp det vatten du behöver, när du blir utan vatten i kranen. Läs mer nedan hur vi meddelar dig.

Ibland stänger vi av och släpper på vattnet flera gånger innan allt är klart. Du kan alltså bli utan vatten kortare perioder; allt från några minuter upp till ett par timmar (beroende på hur arbetet går), få tillbaka vattnet och sen blir du utan igen. Ibland blir det bara ojämnt tryck på vattnet eller luft i ledningarna. Vi kallar det "störningar i vattenleveransen".

Vintern är högsäsong för akuta läckor på vattenledningarna. Antingen fryser ledningarna sönder eller så bryts de sönder av tjällossningen. Då måste vi, så fort som möjligt, hitta läckan och stänga av vattnet. Sen gräver vi fram den läckande ledningen och lagar den. Det är naturligtvis svårt att beräkna hur lång tid en sådan lagning kan ta.

Vi brukar uppmana våra kunder att se till att alla vattenkranar är stängda under tiden vattnet är avstängt. Det har hänt att en eller flera kranar lämnades öppen i en bostad och när vi sedan släppte på vattnet blev det översvämning och vattenskador i bostaden.

Ibland ordnar vi vatten

När arbetet tar lite längre tid hänvisar vi till våra vattenkiosker eller så kör vi ut dricksvatten i tankar och placerar ut på strategiska ställen. Där kan allmänheten hämta sitt vatten. Det är bra att ha en plastdunk hemma för sådana tillfällen.

Läs mer om våra vattenkiosker

När vi släpper på vattnet i kranen igen

Det är inte ovanligt att det kommer in luft i ledningarna vid lagningar av läckor. Det gör att det spottar och fräser i rören när du öppnar kranen efter en avstängning. Se upp för dessa luftstötar som kan vara ganska kraftiga. De kan göra så att vatten sprutar ur kranen med högt tryck.

Det händer att det första vattnet som kommer ur kranen efter en vattenavstängning är missfärgat. Ser vattnet grått och skummigt ut är det bara små luftbubblor i vattnet. Tappa upp ett glas och låt stå en stund. Klarnar vattnet var det bara luft. Ibland blir vattnet mörkt eller rostfärgat. Det är ofta avlagringar av järn och mangan från ledningarna som lossnar och följer med när vi släpper på vattnet. Missfärgningen kan vara svårt att se i ett glas men syns bra om du tappar upp vatten i badkaret. Spola med kallvatten i några minuter. Om inte vattnet klarnat inom 15 minuter bör du kontakta oss.

Om enbart varmvattnet är missfärgat, till exempel med en grön ton, tyder det på ett fel inom fastigheten. Kontakta den som har ansvar för fastigheten.

Kokningsrekommendation

Vi lagar vattenläckor på ledningarna på lite olika sätt beroende på skadan och ledningen. Vissa metoder kan göra att smuts kan komma in i ledningarna. Vi spolar alltid igenom de lagade ledningarna och har vi använt en sådan metod tar vi också prov på vattnet. I väntan på provsvar går vi ut med en rekommendation om kokning av kranvattnet tills vi kan garantera att vattnet håller god kvalitet.

Det händer också att vi, av okänd anledning, får tecken på föroreningar i våra vattenverk eller vattenledningar som kräver en utredning. Då går vi också ut med en rekommendation att koka kranvattnet i alla våra informationskanaler. Då kan också ett så kallat "myndighetsmeddelande" eller ett "viktigt meddelande till allmänheten" sändas ut.

Kokning av dricksvatten - Livsmedelsverket

Ökad mängd klor

När det finns en ökad risk att bakterier kan växa och föröka sig på väg till din kran måste vi tillsätta mer klor i dricksvattnet. Det går fortfarande bra att dricka vattnet men det kan smaka eller lukta mer klor än normalt.

Tillsätter vi klor är det i så små mängder att det varken smakar eller luktar, annat än undantagsvis. När dricksvattnet lämnar vattenverket och färdas vidare i ledningarna minskar dessutom klorhalten ju längre bort från vattenverket vattnet kommer.

En del människor är överkänsliga mot klor. Det finns ett enkelt sätt att bli av med klor i kranvattnet. Om du tillsätter en knivsudd askorbinsyra per liter vatten avkloreras vattnet omedelbart. Askorbinsyra är C-vitamin och finns att köpa som pulver på apotek eller i livsmedelsaffär.

Problem med varmvattnet?

Kommunen levererar endast kallvatten till fastigheter. Har du problem med, eller funderingar kring varmvattnet bör du ta kontakt med fastighetsägaren.

Ha koll på avluftningen!

Vi underhåller också våra avloppsledningar, bland annat, genom att, regelbundet, spola igenom dem med vatten under högt tryck. Spolningen kan medföra buller och luftstötar i fastigheters golvbrunnar. I sällsynta fall händer det att luft, med stor kraft, trycks in i fastigheters avloppsledningar. Om då inte avloppets avluftning fungerar som den ska, kan det hända att vattnet i golvbrunnars vattenlås trycks upp i bostaden. Det är ju bara innehållet i den egna golvbrunnen som kommer upp men det är inte vidare trevligt ändå. Som fastighetsägare bör du se över avluftningen av avloppet.

Så här meddelar vi dig om driftsstörningar

Vi meddelar via

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-04