Slamtömning

Tecknad bild av en slambil som har svårt att ta sig fram på smal väg bland träd och solur.

En avloppsbrunn, för en fastighet som nyttjas året runt, ska tömmas minst en gång per år. Avloppsbrunnar anslutna till fritidshus ska tömmas minst vartannat år. I Östersund har vi en privat utförare som sköter slamtömningen på uppdrag av Östersunds kommun; Avfall Återvinning.

Slamtömning innebär att hela brunnen töms, det vill säga både slam och vatten tas med för behandling. Vår utförare tömmer avloppsbrunnarna i kommunen under barmarksperioden enligt ett fastlagt schema. Behöver du extra slamtömning beställer du det via kommunen; se nedan.

Inför slamtömningen

Cirka två veckor innan slambilen kommer till din fastighet får du ett brev från oss och vår entreprenör. Efter att slambilen varit hos dig och tömt din brunn på slam märks brunnen med en färgklick.

Slamtömningsbil

Tunga brunnslock, långa slangdragningar och taggiga buskar

Det är din avloppsbrunn men brunnen är också slam­tömmarnas arbetsmiljö. Se till att din brunn är lättillgänglig.

Vägen fram till brunnen ska ha tillräcklig bärighet, vara minst 4m bred och vara lättframkomlig: Ta bort nedhängande grenar och beskär buskar som inkräktar på vägen. Kan inte bilen köra ända fram till brunnen blir det ett drygt arbete för slamtömmaren att dra slangen. Om avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen är större än 25 meter tar vi ut en extra avgift för slangdragning.

Runt brunnen ska det finnas utrymme att arbeta och brunnslocket bör inte väga mer än att en person lätt kan dra det åt sidan. Är brunnslocket tungt (lock av järn eller betong där locket måste lyftas ner från en hög brunnskant och) tar vi ut en extra avgift.

Buskar och planteringar runt brunnen försvårar tömningen och blir lätt nedtrampade och förstörda. Och taggiga buskar blir ett förargligt arbetsmiljöproblem.

Underlätta vid slamtömning

Underlätta för slamtömmaren genom att:

  • markera brunnen med en ca 1 meter hög käpp, gärna försedd med en vimpel
  • se till att vägen till brunnen har tillräcklig bärighet och är lättframkomlig
  • ta bort nedhängande grenar
  • ta bort eventuella hinder från brunnslocket såsom blomlådor och solur
  • kontrollera att bultar och muttrar på fastskruvade lock inte rostat fast
  • ta bort brännässlor och taggiga buskar runt brunnen
  • om din brunn har ett tungt lock av järn eller betong - byt till ett lättare

Avgifter för slamtömning

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2019. Moms är inräknad i alla avgifter.

Avgifter för slamtömning av trekammarbrunn:

Trekammarbrunn

Avgifter

Ordinarie tömning

1 285 kr

Extratömning - inom 5 arbetsdagar

2 183 kr

Extratömning - inom 8 timmar

3 683 kr

Slamtömning på ö utan bro eller reguljär färjeförbindelse

3 550 kr/tim


Avgifter för slamtömning av sluten tank:

Sluten tank

Avgifter

Ordinarie tömning eller inom 5 arbetsdagar

1 632 kr

Extratömning - inom 8 timmar

3 503 kr


Avgifter för slamtömning av kombitank, brunn:

Kombitank, brunn

 Avgifter

Ordinarie tömning

1 685 kr

Extra tömning - inom 5 arbetsdagar

2 742 kr

Extra tömning - inom 8 timmar

5 125 kr


Övriga avgifter för slamtömning:

Övriga avgifter

 Avgifter

Tillägg vid hinder i vägen som omöjliggör tömning

603 kr

Slamvolym över 3m³*

491 kr/m³

Slangutdrag utöver 25 meter, pris per 10 m

125 kr

Lyft av tungt lock

125 kr


* Vid ordinarie tömning samt extratömning ingår 3m³ slam. I de fall slamvolymen överstiger 3m³ tas extra avgift ut.

Står huset tomt eller är hushållet litet?

För avloppsbrunn som nyttjas året runt kan tömningen glesas ut till en tömning vartannat år. För fritidshus kan tömningen glesas ut till vart fjärde år. Du kan ansöka om glesare slamtömning hos Miljö och Hälsa. De tar ut en timavgift för handläggningen av ansökan.

Ansök om glesare slamtömning härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-03