Vatten och avlopp

solnedgång

Våra vattentäkter – däribland Storsjön, ger oss god tillgång till vårt viktigaste livsmedel – vatten. Ett rent och gott vatten tryggar grunden för vår livskvalitet. Vattnet är dock en känslig resurs som kräver att vi alla tar ansvar och tänker oss för.

Här kan du som är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA-nätet) läsa mer om:

  1. Anslutning till VA-nätet
  2. Avgifter och fakturor
  3. Avlopp
  4. Dagvatten
  5. Dricksvatten
  6. Vattenmätare

Du som har enskilt vatten och avlopp kan här läsa om:

  1. Enskilt vatten och avlopp
  2. Slamtömning

Har du problem
med vatten­­läckor, frysningar och missfärgat vatten kontaktar du kommunens kundcenter på 063‑14 30 00.

Helger och kvällar (efter 16.00) ringer du vårt jour­nummer på 063‑14 37 00.

Birger – det lilla Storsjöodjuret, lär barn att bli vattensmarta

Birger

Klicka på bilden och ladda ner affischen.

Den 19 november är FN:s världstoalettdag – en global satsning för att öka medvetenheten om avlopp och vattenkvalitet.

Birger är naturligtvis med oss på världstoalettdagen och berättar hur det blir hemma hos honom när vi, här på landbacken, slarvar och fulspolar.

Se filmen om Birger:

 
Stående affisch på BirgerPDF

Kampanjmaterialet med Birger – det lilla Storsjöodjuret, är framtaget tillsammans med Birgers skapare, Anders Nilsson och Sara Strömberg.

Tvätta bilen i biltvätt istället för på garageuppfarten

När du ska tvätta din bil så ska du se till att göra det i en biltvätt snarare än hemma på garageuppfarten. Att bara skölja av bilen på garageuppfarten kan likställas med när det regnar på bilen, men när du använder högtryckstvätt så sköljer du av fler ämnen från bilen. Använder du dessutom avfettningsmedel och bilschampo ökar mängden miljö­farliga ämnen som hamnar i naturen.

Använder du icke miljömärkta bilvårdsprodukter ökar risken för utsläpp av miljöfarliga ämnen, som exempelvis tensider. Detta är både farligt för oss, våra fiskar och våra vattendrag som är källa till vårt dricksvatten.

Åk istället till en biltvätt för en mer miljövänlig tvätt. I en större biltvätt renas tvättvattnet innan det rinner vidare till kommunens reningsverk. Tvättvattnet från biltvätt­anlägg­ningen kontrolleras varje år genom provtagning.

Om du trots allt väljer att tvätta din bil hemma - parkera bilen på gräsmattan så att tvättvattnet silas genom jorden istället för att det hamnar direkt i dagvattenbrunnarna.

Detta gäller för Minnesgärdes vattenskyddsområde

Fordonstvätt med avfettningsmedel och liknande produkter får endast ske på platser som har försetts med anordning som säkerställer att tvättvattnet inte riskerar att hamna i grund- yt- eller dagvatten.

Karta över Minnesgärdes vattenskyddsområdeöppnas i nytt fönster

Nyhet om biltvättarhelgen 21-22 april 2018PDF

Länk till Birgerfilmen om biltvättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Vi hör av oss med ett SMS om nåt krånglar

En mobil med sms:et "Detta är ett meddelande från Östersunds kommun. Just nu har vi problem med..."

Om vi måste stänga av vattnet tillfälligt, kan vi skicka ett SMS till dig eller lämna ett röst­meddela­nde via din fasta telefon.

Du kan även få reda på om sop­bilen inte kommer fram till exempel på grund av halka eller hinder i vägen eftersom Avfall Återvinning använder sig av samma tjänst.

Vem får våra SMS?

Inom det aktuella området där störningarna uppstått får

  • alla registrerade fasta telefoner till hushåll och företag
  • mobiltelefonnummer som är registrerade på personer över 16 år i hushållen

våra meddelanden.

Avsändare

Som avsändare av meddelandet står Ostersund om du får ett SMS. Får du ett röstmeddelande på den fasta telefonen kommer nummer 063-10 01 63 upp i nummerpresentatören.

Bara för relevant information

Ditt telefonnummer får vi från ett register som vi får tillgång till via vår leverantör av tjänsten UMS - Unified Messaging Systems. Det är en geografiskt kodad adressdatabas. Uppgifterna i det registret kommer vi inte att använda i något annat syfte än att lämna relevant information från kommunen till berörda medborgare. Och vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan.

Finns ditt telefonnummer med?

Du kan kontrollera att dina uppgifter finns med i registret och att de stämmer, lägga till fler telefonnummer och adresser eller ta bort uppgifter genom att följa länken nedan.
Mina kontaktuppgifter för UMS Varningsservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du problem med att kontrollera eller lägga in dina kontaktuppgifter; kontakta kommunens kundcenter så hjälper de dig.

Töm pooler och bassänger på rätt sätt

När det är dags för dig att tömma din pool eller badbassäng så finns det några saker du ska tänka på.

Om du har en mindre flyttbar bassäng (plaskbassäng) som inte står ute vintertid så kan du tömma den på gräsmatta eller annan genomsläpplig yta på tomten. Om du använt klor i vattnet så bör vattnet exponeras för solen några dagar innan du tömmer bassängen. På så sätt förbrukas allt fritt klor innan vattnet töms ut.

Har du en större flyttbar bassäng som inte står ute vintertid kan du tömma den i kommunens dagvattenledning om sådan finns. Även här bör vattnet stå några dagar i solen om du använt klor. Ett annat sätt att avlägsna fritt klor är att använda en kemikalie för avklorering som säljs i butiker för bassängtillbehör. Avklorerat vatten kan du också tömma på genomsläpplig yta på tomten exempelvis gräsmattan.

Vatten från större fasta bassänger, inomhus eller utomhus, bör du tömma vattnet till dagvattenledning när det är avklorerat. Är det möjligt kan du också tömma vattnet på lämplig genomsläpplig yta. Men då är det viktigt att du ser till att dina grannar inte påverkas och att det inte finns vattentäkter (allmänna eller enskilda) i närheten.

Vatten som avleds från bassäng under normal drift kan hanteras på samma sätt som om bassängen skulle tömmas. Vatten från backspolning av filter ska avledas till spillvatten­ledning.

Återströmningsskydd

När du fyller på en bassäng finns det risk för återströmning av förorenat vatten till dricksvattenledningen. Har du fast utrustning för påfyllning av bassängen så ska den vara försedd med återströmningsskydd kategori 4.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-13