Träd och växter nära dig

Bild på en vägren med massor av rosa och lila lupiner i blom

Lupiner kan utgöra en vacker färgklick men det är en invasiv art som tränger ut våra inhemska orkidéer och ängsblommor. Foto: Trafikverket

I Östersunds kommun arbetar vi aktivt för en rik biologisk mångfald på kommunens mark. Men ibland kan träd och växter finnas på "fel" ställen. Vi ska alla hjälpas åt med att bekämpa så kallade invasiva arter - växter som inte hör hemma i vår natur. Och vi ska värna fridlysta växter. Stora trädgrenar och ibland hela träd kan, om de är på väg att gå av eller välta, utgöra en fara och måste fällas.

Invasiva växter

Främmande växtarter kan vara ett hot mot den biologiska mångfalden. Så kallade invasiva arter kommer ursprunglingen från andra delar av världen. De hör inte hemma i vår natur och de tränger ut våra inhemska arter och kan lätt ta över hela områden. Några växter som betraktas som potentiella hot mot den biologiska mångfalden är exempelvis lupin, parksallat och jätteloka.

Lupin

Många ser de färgglada lupinerna som vackra tillskott vid vägkanter och på fält, men lupinen hör inte hemma i vår naturliga flora och den snabba spridningen av växten är ett hot mot våra artrika vägkanter och inhemska ängsblommor, och riskerar att slå ut exempelvis blåklocka, prästkrage och kattfot och våra fridlysta orkidéer.

Läs mer om hur Trafikverket arbetar med lupiner vid vägkanterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förhindra att lupiner sprider sig från din trädgård

Om du vill ha lupiner som prydnadsväxt i din trädgård är det bra om du ser till att den inte sprider sig utanför trädgården. Det kan du göra genom att klippa av lupinens fröställningar direkt efter blomningen och låta dem på till förbränning.

Bild: Jätteloka - en blomma som är högre än en kvinna som står intill

Så här ser jättelokan ut. Foto: Haninge kommun

Jätteloka och vanlig inhemsk björnloka

Vi får in många frågor från oroliga östersundsbor om de höga vita blommor som blivit allt vanligare i Östersunds parker på senare år. I de allra flesta fall, som vi sett hittills, har det rört sig om vanlig björnloka. Den är inte en invasiv art så den låter vi stå. Vår uppfattning är att jättelokan (kallas också jättebjörnloka) inte fått ett särskilt starkt fäste i Östersunds kommun hittills.

Rapportera om du ser jätteloka på kommunal mark

Jättebjörnloka måste grävas bort innan den går i frö. Om du ser en jättebjörnloka är det bra om du meddelar oss på kommunen, se kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om jättelokan och hur du känner igen den på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Giftiga växter

Jättelokan är dubbelt besvärlig eftersom den inte bara räknas som invasiv utan den är dessutom giftig. Men långt ifrån alla invasiva arter är giftiga. Och bland våra inhemska växter, som förekommer naturligt hos oss, finns det giftiga växter. Dem tar vi inte bort.

Läs mer om invasiva växter och djur på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inga invasiva växter i komposten!

Har du EU-listade invasiva arter i din trädgård har du ett ansvar att bekämpa dem. Invasiva arter hör inte hemma i komposten, där de kan föröka sig, utan de ska gå till förbränning.

Läs mer om EU-listade invasiva växter på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Privatperson

Lägg de invasiva växterna i plastsäckar och ta med dem till en återvinningscentral. Se till att säckarn är ordentligt förslutna och håller tätt. Då hindras spridning av frön under transporten. Ta kontakt med personalen på återvinningscentralen och berätta att du vill slänga invasiva växter, så får du hjälp med att slänga dem rätt.

Hitta närmaste återvinningscentral

Företag

De invasiva växteran ska fraktas till Gräfsåsens avfallsanläggning i tätslutande säckar för att hindra att de sprider frön under transporten. Meddela i Gräfsåsens kundmottagning att du har med dig invasiva växter.

Gräfsåsens avfallsanläggning

Fridlysta växter

Cirka 300 av de kända växtarterna i Sverige är fridlysta i hela landet. Till exempel är alla orkidéer fridlysta. I Jämtlands län är dessutom gulsippa, skogsklocka och skäggklocka fridlysta. Fridlysning är ett skydd för sällsynta arter. Det innebär att man inte får plocka de fridlysta växterna och heller inte gräva upp dem eller förstöra deras livsbetingelser på annat sätt.

Blåsippor i Jämtland

Blåsippan är fridlyst men där finns ett undantag. I Jämtlands län får du plocka blåsippor men du får inte dra upp sipporna med rötterna eller gräva upp dem. Du får heller inte plocka blåsippor för försäljning eller för annat kommersiellt syfte.

Låt alla blommor och andra växter stå i våra parker och stadsnära skogar, så får vi alla njuta av dem nästa år också. Och nästa år.

Dispens från fridlysning

Fridlysta arter har ett starkt lagskydd. Det är förbjudet att göra åtgärder som kan påverka eller avsiktligt störa fridlysta arter, eller deras fortplantningsmiljöer och viloplatser. Men du kan söka dispens för att utföra åtgärder om det inte finns någon annan lösning och om artens möjlighet att finnas kvar inte försämras.

Läs mer om fridlysta växter och djur och hur du söker dispens från fridlysningen på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Träd och grova grenar som utgör en fara

Farliga träd? Meddela oss direkt!

Om du ser ett träd eller annan växtlighet som är uppenbart trafikfarlig, eller om den utgör en omedelbar fara på annat sätt; till exempel om träd håller på att falla omkull eller om grenar hänger ut över cykelbanor, är vi tacksamma om du kontaktar kommunen direkt.

Träd och buskar på fel ställe

Vi blir ibland kontaktade för att fälla träd som står på kommunal mark och som är till förtret för våra grannar. Det kan vara träd som till exempel skymmer utsikten eller skuggar en uteplats eller som står i vägen för parabolmottagare eller fäller sina löv på närliggande tomter. Det är sällan skäl till att fälla friska träd men vi har tidigare tagit oss tid till att utreda sådana förfrågningar.

Inga nya trädfällningsärenden förrän tidigast 2022

Nu har vi emellertid inte resurser att göra dessa utredningar. Vi har förfrågningar om trädfällning liggande sedan två år tillbaka. Dessa utreder vi men det kommer att ta både ett och två år. Och vi tar inte emot nya förfrågningar i nuläget.

När vår arbetssituation förbättrats kommer det åter att vara möjligt att göra en förfrågan om trädfällning.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-23