Två byggarbetare tittar på ritning

Nya bostadsområden

Östersund växer och vi vill bli ännu fler. Då behövs också fler bostäder. På den här sidan kan du läsa mer hur vi planerar och bygger för att möta det ökade behovet.

I listorna nedan hittar du information om var det byggs just nu och var det är planerat att byggas i framtiden i Östersunds kommun.

Se karta över byggprojekten Pdf, 449.5 kB.

Områden där byggnation pågår

I områdena som listas nedan har byggandet redan börjat.

 • Brittsbo - del av ett kvarter återstår att färdigställa.
 • Fjällmon - villor och 35 hyreslägenheter.
 • Mosebacke - 25 villor och 5 hästgårdar.
 • Odenvallen - 44 bostadsrätter.
 • Kv Fröjden - ombyggnad till 11 lägenheter.
 • Bangårdsgatan - Övre Bangården - Magnolia bygger cirka 200 hyresrätter och ett särskilt boende.
 • Kv Tanken i Valla - Nischer Properties bygger 120 hyresrätter.
 • Brandenburg - ombyggnation till 12 lägenheter.
 • Tanne - 3 hästgårdar.

Områden med färdiga detaljplaner

I de områden där detaljplanerna är färdiga har byggandet inte börjat än, men kommunen har gett klartecken för att bygga bostäder i dessa områden.

Klicka på länkarna för att komma till detaljplanen för området, där du kan läsa mer om hur området är tänkt att se ut och bebyggas.

 • Stadsdel Norr - klart för ytterligare cirka 70 lägenheter.
 • Storsjö strand, etapp 2 - cirka 250 lägenheter.
 • Doktorn och förvaltaren - påbyggnad om cirka 40 lägenheter.
 • Digernäs - 14 villatomter.
 • Hjälmtorpet - 7 villor.
 • Tegelplan - cirka 120 lägenheter.
 • Ope skola - cirka 5 villor och 10 lägenheter.
 • Ängsmon - 2-300 lägenheter.
 • Grytan - cirka 325 lägenheter.
 • Kommunalmannen - 15-20 lägenheter.
 • Läkarboken - 10 lägenheter.
 • Framnäs - 1 villatomt.
 • Rektorn - 5-10 lägenheter.
 • Tullvakten 2 - cirka 7 lägenheter.
 • Orrviken - 3 villor.
 • Fritztorp 2 och 3, Frösön - cirka 15-20 lägenheter.
 • Vålbacken - 14 villor.
 • Hegled - 15 villor.
 • Lekatten - förtätning med några lägenheter.
 • Ångbryggeriet - nytt bostadskvarter.
 • Tallåsen 2 - nytt bostadskvarter.
 • Messmöret - nya villatomter i Ängsmon.
 • Majoren 2 - bostäder.
 • Prästkragen 3 - en villatomt.
 • Söre 5:5 - bostäder.

Områden som planeras just nu eller ska börja planeras

I områdena som listas nedan håller Östersunds kommun på att ta fram en detaljplan eller ska påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan. Här kan du läsa mer om pågående detaljplaner.

 • Slakteriet - Blomstergården - nytt bostadsområde.
 • Frösö-Berge 21:195 mfl. (före detta Frösö zoo) - bostäder och offentlig service.
 • Sommarslingan - några villatomter.
 • Frösö 2:26, vid Lövsta IP - nya bostäder.
 • Torvalla 2:21 - nya villatomter Torvalla by.
 • Frösö sportstuga - Bo klok och villatomter.
 • Kv Skjutbanan - lägenheter och särskilt boende.
 • Gustav III:s torg - torg, hotell, bostäder och kontor.
 • Brunflo-Änge 1:144 - bostäder.
 • Brunflo-Viken 2:25 - bostäder.
 • Framnäs 3 - bostäder.
 • Brunflo-Viken 1:80 med flera - bostäder.
 • Brevbäraren 1-3 - särskilt boende.
 • Kungsgården 5:2 - bostäder.
 • Imnäs 1:8 - bostäder vid Gullhögarna.
 • Vagle 1:3 - tomter för bostäder vid Vallsundsbron.
 • Väghyveln 5 - nya bostäder vid Körfältet.
 • Frösö-Berge 20:18 mfl. - nya villatomter på Mosebacke.
 • Marieby-Bye 3:11 - villatomter i närheten av Marieby.
 • Fugelsta 5:30 - småhustomter i Fugelsta.
 • Hasseln 3 - nytt bostadshus.

Bostadsprojekt i urval

Illustration på byggnad i flera våningar.

Valla - Tanken 1

Snart byggstart för ett flerbostadshus vid Valla centrum på Frösön.

Valla - Tanken 1

Illustrerade hus utsatta i ett foto.

BRF Skidskytten

Byggnation av två bostadshus i fem våningar.

Flygfoto över fastigheten Läkarboken.

Frösö sportstuga

Bo Klok, cirka 60 lägenheter samt villatomter.

Frösö sportstuga

Illustration över nya hus på fastigheten Artilleristen.

Storsjö Strand

Här planerar vi för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor.

Storsjö Strand - nytt bostadsområde

Teckning av ett bostadshus.

Lövsta-Guckusskon

Flerbostadshus på gamla kommunförrådet.

Cirka 120 bostäder.

Lövsta-Guckusskon

Flygfoto över fastigheten Kommunalmannen.

Blomstergården

Blandad stadsdel för cirka 500 bostäder.

Förskola och eventuellt skola.

Blomstergården

Karta över fastigheten Tullvakten.

Skjutbanan

Bostäder och eventuellt ett särskilt boende. Nytt parkeringsgarage. Planen drivs av Arwidsro.

Skjutbanan

Nya stadsdelar

I dessa områden håller vi på att planera för nya stadsdelar genom att ta fram så kallade fördjupade översiktsplaner och program för detaljplaneläggning för områdena.

 • Sandviken - ny stadsdel med blandad bebyggelse (fördjupad översiktsplan)

Läs mer om fördjupade översiktsplaner och hur du kan påverka hur de nya stadsdelarna ska utformas.

Sidan uppdaterad 2022-05-05