Planer och byggprojekt - en översikt

Östersund växer. Det innebär bland annat nya bostadsområden, växande infrastruktur, skolutbyggnader, utbyggt kommunalt vatten och avlopp mer mera. Från denna sida hittar du vidare till information om planerade och pågående byggprojekt.

Nya bostadsområden

Läs om områden där nya bostäder håller på att byggas eller där vi planerar för nya bostäder

Till Nya bostadsområden.

Storsjö strand - ny stadsdel

Här planerar vi för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor
Storsjö strand - ny stadsdel

Vi bygger för ett tryggare VA

Vattenverk och reningsverk blir gamla och slitna. Tidens tand nöter även på vatten- och avloppsledningar. Samtidigt växer Östersunds kommun och nu byggs många nya bostäder.

Läs mer om renoveringar och utbyggnad av vatten och avlopp

Skolbygget

Staden växer och våra skolor behöver plats för fler elever. Nu tar vi ett stort grepp för att eleverna ska få en modern och fräsch lärande­miljö och skolpersonalen ska få sunda och ändamålsenliga lokaler.

Läs mer på Skolbygget

Detaljplaner på gång

Du som medborgare har möjlighet att tycka till om kommunens detaljplaner. Det kan du göra under samråd och granskning

Läs mer om aktuella detaljplaner och områdesbestämmelser.

Vi bygger för hållbar och trygg trafik

Vi bygger för en tryggare trafikmiljö och för att underlätta för alla östersundsbor att gå, cykla eller åka buss istället för att ta bilen. Det ger oss bättre luft, mindre buller och det bidrar till att vi kan bli en fossilfri och energieffektiv kommun år 2030.

Här hittar du information om nya gång- och cykelbanor

Rötgasanläggning för matavfall i Jämtland Härjedalen

Tillsammans med länets kommuner planerar Östersunds kommun att bygga en rötgasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning.

Läs mer om Rötgasanläggningen

Trafikstörningar och vägarbeten

Läs om pågående och planerade vägarbeten som påverkar trafiken inom kommunen

Översiktsplanering

Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt. Det gör vi genom att ta fram översiktsplaner

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-19