Landsbygd

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft på landsbygden till exempel orter som Tandsbyn. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Karta över detaljplaner på landsbygd

De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

Centrum, handel, vård och kontor

Tand 2:66 - Tandsbyns bygdegård(B108)

Planen vann laga kraft den 19 november 1992.

  1. DetaljplanPDF

Industri och handel med skrymmande varor

Häggesta 1:70 m fl (L34)

Planen vann laga kraft den 21 april 2009.

Kvarnmon AB har begärt att detaljplanen för Häggesta 1:70 m fl. ändras så att Häggesta 1:70 kan nyttjas för småskalig industriverksamhet/hantverk.

  1. PlanbeskrivningPDF

Häggesta 1:70 m fl (L32)

Planen vann laga kraft den 12 augusti 2002.

Centrum-/Serviceanläggning i Häggenås.

  1. PlanbeskrivningPDF

Tand 2:103 - Före detta militärförråd (B122)

Planen vann laga kraft den 23 februari 2001.

  1. DetaljplanPDF

Infrastruktur

Haxäng 4:13 mfl (B115)

Planen vann laga kraft den 11 december 1995.

Upphävande av detaljplan för att möjliggöra för gångtunnel.

  1. Upphävande av detaljplanPDF
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-12-07