Körfältet

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i området

Karta över detaljplaner i Odensala och Odenskog

I kartan hittar du alla detaljplaner i området. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Centrum, handel, vård och kontor

Nyckelpigan 3 och 4 - Utbyggnad av djursjukhuset (563

Planen vann laga kraft den 20 september 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av djursjukhuset.

  1. Plankarta Pdf, 1.4 MB.
  2. Planbeskrivning Pdf, 385.7 kB.
Sidan uppdaterad 2023-04-26