Klara detaljplaner

Stora delar av centrala Östersund, centrala Frösön och vissa delar av tätorterna inom Östersunds kommun är så kallade detaljplanerade områden. Det innebär att detaljplaner bestämmer var du får placera hus, hur höga husen får vara och vad de får användas till.

Hitta detaljplan

Det är inte alla detaljplaner som blivit digitaliserade och publicerade här än. Om du är osäker på om ett visst område är detaljplanerat, eller om du letar efter en detaljplan som inte finns här på sidan, kan du kontakta vårt kundcenter på 063 - 14 30 00 så hjälper de dig. Du kan även mejla till kundcenter@ostersund.se

Detaljplanerna är grupperade utifrån följande områden:

 1. Brunflo
 2. Böle och Orrviken
 3. Centrala Östersund
 4. Frösön
 5. Knytta och Solberg
 6. Landbygd
 7. Lit
 8. Lugnvik
 9. Odensala och Odenskog
 10. Söder och Odenslund
 11. Torvalla och Ope


Detaljplanens innehåll

En detaljplan eller områdesbestämmelser ska enligt plan- och bygglagen innehålla:

 1. Plankarta som anger bestämmelserna för marken. Det handlar om vad marken ska användas till (bostäder, gata, etc.) och egenskaper (antal våningar, exploaterings­grad etc.). Bestämmelserna kan vara mer eller mindre detaljerade, beroende på syftet med planen.
 2. Planbeskrivning som redovisar planens förutsättningar, syften och motiv.
 3. Genomförandebeskrivning som redovisar ekonomiska, tekniska, organisatoriska och fastighetsrättsliga åtgärder för att genomföra planen.
 4. Illustrationer i form av planbild, perspektivritningar, foton, med mera. Hjälper till att underlätta förståelsen för planen.
 5. Miljökonsekvensbeskrivning som redovisar vilka konsekvenser för miljön och människors hälsa som planen medför. Behövs endast i de fall planen får betydande påverkan på miljön.

Detaljplaner kan vara olika gamla och är ofta svåra att tolka. Om du vill veta vad som står i en specifik plan eller hur det påverkar eventuella bygg- eller förändringsprojekt som du vill göra så kan du alltid kontakta vårt kundcenter för hjälp.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-07-30