Naturvård, parker

Vägskylt med text "Lillsjön"

I Östersunds kommun arbetar vi aktivt med att både göra naturen tillgänglig för alla och för en rik biologisk mångfald.

Kommunen som planerare och markägare har ett stort ansvar för naturen. Inom naturvården jobbar vi med så kallad tätortsnära natur, skolskogar och andra naturobjekt av lokalt intresse.

2013 antog Östersunds kommunfullmäktige en plan för naturvård och park. Planen tar upp strategiska åtgärder inom bland annat områden biologisk mångfald, ekosystemtjänster och folkhälsa.

Plan för naturvård och parkPDF

Bildande av naturreservat

Kommunen arbetar för att Lillsjön och Östberget ska få status som naturreservat.

Naturreservat Lillsjön

Parker och grönområden

Information om vilka parker och grönområden som finns i kommunen kan du hitta på våra sidor om vad som finns att uppleva och göra i Östersunds kommun.

Parker och grönområden

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-30