Odenskog

Det fanns länge ett motstånd mot etablering av industrier i Östersund. Staden och regionen saknade tradition som industriort och man var rädd att industrin skulle orsaka nedsmutsning och därmed störa de satsningar man gjort på turismen.

I början av 1960-talet började det starka motståndet ge vika och kommunen började planera för industriområden. Kommunen köpte mark i Lugnvik och Odenskog och arbetade fram stadsplaner för områdena.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12