Gamla Lugnvik

Enbostadshus från 1920- och 1930-talet.

Historia och karaktärsdrag

När nya Lugnvik byggdes på 70-talet revs merparten av den närbelägna bebyggelsen. Längs en bit av Åsvägens gamla sträckning i söder finns några kvarvarande sammanhängande kvarter med egnahem från 1920-och 30-talen. Kvarteren har drag av nybyggarsamhälle.

Karta

Värdeomdöme

Denna rest av nybyggarsamhället i Lugnvik är värd att uppmärksamma även om de enskilda husen i sig har mindre värde då de till största delen är ombyggda. Området är av vikt för förståelsen för hur Lugnvik vuxit fram.

Var varsam med

  • skalan - tvåvåningshus av mellanstor storlek
  • husens storlek i förhållande till tomtens storlek
  • vegetationen - speciellt träden utmed vägar och tomtgränser
  • staketen - inramningen av fastigheterna

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12