Värdefulla byggnader - Sunne socken

Här hittar du alla byggnader i Sunne socken som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Observera att alla byggnader på landsbygden inte är inventerade. Det innebär att en byggnad kan vara kulturhistoriskt särskilt värdefull även om den inte är med på bilderna nedan.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt.

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella området upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Vill du veta mer om vad det innebär att en byggnad är särskilt värdefull och vad det kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Bilder på vissa av byggnaderna

Blomtorpet

Hara 4:10. Timrad, brun byggnad i två våningar. Brun dörr och tre luckor.

Hara 4:10

Hara 4:10. Timrad, grå byggnad i dåligt skick.

Hara 4:10

Hara 4:10. Byggnad i röd panel i två våningar med röda dubbeldörrar.

Hara 4:10

Hara 4:10. Timrad, grå byggnad i lucka.

Hara 4:10

Digernäs

Digernäs 1:4. Hus i två våningar i gul, liggande panel, ett torn på mitten av huset, fönster med vita spröjs.

Digernäs 1:4

Digernäs 1:29. Hus i två våningar i ljusgul panel med vita fönster med spröjs.

Digernäs 1:29

Digernäs 1:29. Hus i två våningar i röd panel, med vit förstukvist och fönster med vita spröjs.

Digernäs 1:29

Digernäs 1:29. Ladugård i två våningar, tegel på undervåningen och röd panel på övervåningen. Två röda garagedörrar och fönster med vita spröjs.

Digernäs 1:29

Digernäs 1:29. Timrad, röd lada med röda dubbelportar.

Digernäs 1:29

Digernäs 2:7. Hus i två våningar i röd panel med balkong i metall, lite tillbyggnad med brun dörr och fönster med vita spröjs.

Digernäs 2:7

Digernäs 2:7. Hus i tre våningar i grå panel med fönster med vita spröjs, förstukvist och balkong i vitt.

Digernäs 2:7

Digernäs 2:7. Gårdsplan med timrade, röda byggnader.

Digernäs 2:7

Digernäs 2:7. Ladugård i rött timmer i två våningar, med fönster med vita spröjs, två dubbelportar i rött, och dörr i rött/vitt.

Digernäs 2:7

Digernäs 2:7. Byggnad i två våningar i röd panel med fönster med vita spröjs, två dubbelportar och en dörr i gult och rött.

Digernäs 2:7

Digernäs 2:7. Byggnad i två våningar i rött timmer, med fönster med vita spröjs och gul och vit dubbeldörr. och gul dörr.

Digernäs 2:7

Digernäs 2:7. Rund byggnad i tegel med skorsten och fönster med vita spröjs.

Digernäs 2:7

Fannbyn

Fannbyn 1:2. Två bruna, timrade härbren.

Fannbyn 1:2

Fannbyn 6:9. Hus i två våningar i röd panel med en vit dubbeldörr och en vit dörr, fönster med vita spröjs och förstukvist.

Fannbyn 6:9

Fannbyn 6:9. Timrat, brunt härbre.

Fannbyn 6:9

Fannbyn 6:9. Byggnad i två våningar i röd, liggande panel med gul dörr och ett litet fönster med spröjs.

Fannbyn 6:9

Fannbyn 6:9. Timrad byggnad i rött med brun dörr.

Fannbyn 6:9

Sunne kyrkoruin, kastal med mera.

Sunne Prästbord 1:1. Stort, rött timrat härbre.

Sunne Prästbord 1:1

Sunne Prästbord 1:1. Ladugård i rött timmer med tre duubelportar.

Sunne Prästbord 1:1

Sunne Prästbord 1:1. Ruin i sten.

Sunne Prästbord 1:1

Sunne Prästbord 1:2. Kyrka i vit puts.

Sunne Prästbord 1:2

Sunne Prästbord 1:2. Liten fyrkantig byggnad i röd panel med gul dubbelport.

Sunne Prästbord 1:2

Sunne Prästbord 1:2. Timrat, brunt härbre.

Sunne Prästbord 1:2

Sunne Prästbord 1:2. Liten byggnad i röd panel, med grön dörr och fönster med vita spröjs.

Sunne Prästbord 1:2

Sunne Prästbord 1:13. Hus i två våningar i ljus, liggande panel med röd dubbeldörr, och fönster med röda spröjs.

Sunne Prästbord 1:13

Sunne Prästbord 1:13. Liten, röd byggnad i panel med grön dörr med fönster med vita spröjs.

Sunne Prästbord 1:13

Sunne Prästbord 1:13. Timrad, låg byggnad, byggnad i ljusgul puts och gaveln på ett hus i ljusgul, liggande panel.

Sunne Prästbord 1:13

Sunne Prästbord 1:13. Röd, timrad byggnad med gul dubbelport och tre gula portar.

Sunne Prästbord 1:13

Åkeräng

Åkeräng 1:13. Liten, röd, timrad stuga med fönster med vita spröjs och dubbeldörr.

Åkeräng 1:13

Åkeräng 1:13. Röd, timrad byggnad.

Åkeräng 1:13

Åkeräng 1:13. Timrad byggnad med grön lucka.

Åkeräng 1:13

Åkeräng 1:16. Hus i röd panel med förstukvist med fönster i halvcirkel ovanför förstukvisten och fönster med vita spröjs.

Åkeräng 1:16

Åkeräng 1:16. Hus i två våningar i röd panel med vita dubbeldörrar och fönster med vita spröjs.

Åkeräng 1:16

Åkeräng 1:16. Byggnad i två våningar i röd panel med två gula portar, med gul lucka på övervåningen. Fönster med vita spröjs.

Åkeräng 1:16

Åkeräng 1:16. Stort, grått, timrat härbre.

Åkeräng 1:16

Åkeräng 1:16. Röd byggnad i timmer och panel med tre gula dubbelportar.

Åkeräng 1:16

Åkeräng 2:14. Villa i två våningar i ljusgrön, liggande panel med gröna och röda detaljer. Punschveranda med balkong ovanför med balkong med snickarglädje.

Åkeräng 2:14

Åkeräng 2:14. Byggnad i två våningar med förstukvist och gul dubbeldörr, fönster med vita spröjs.

Åkeräng 2:14

Åkeräng 2:14. Röd, timrad byggnad med en gul dubbelport och två gula portar med små fönster ovanför.

Åkeräng 2:14

Åkeräng 3:3. Villa i tre våningar i ljusgul, liggande panel med förstukvist på kortsidan och fönster med vita spröjs.

Åkeräng 3:3

Värdefulla byggnader utanför miljö i Sunne socken

Andersön 1:9. Timrat, brunt härbre.

Andersön 1:9

Andersön 1:25. Hus i två våningar med två förstukvistar med fönster med vita spröjs.

Andersön 1:25

Andersön 1:25. Röd, timrad byggnad med svart dubbelport.

Andersön 1:25

Andersön 1:25. Låg, brun timrad byggnad.

Andersön 1:25

Andersön 1:25. Röd timrad byggnad.

Andersön 1:25

Fannbyn 1:6. Timrat, rött hus i två våningar med förstukvist och fönster med vita spröjs.

Fannbyn 1:6

Hara 1:7. Timrad, brun byggnad och gul dubbellucka.

Hara 1:7

Hara 1:7. Timrat, brunt härbre.

Hara 1:7

Bräcke 1:2. Baksidan av en röd, timrad byggnad.

Bräcke 1:2

Bräcke 1:2. Baksidan av en röd, timrad byggnad.

Bräcke 1:2

Bräcke 2:3. Timrat, brunt härbre.

Bräcke 2:3

Bräcke 2:3. Byggnad i två våningar i grånad panel med dubbelport.

Bräcke 2:3

Bräcke 2:3. Timrat, brunt härbre.

Bräcke 2:3

Bräcke 2:5. Timrad, brun byggnad i två våningar med balkong och luckor.

Bräcke 2:5

Bräcke 2:5. Byggnad i brun panel och timmer.

Bräcke 2:5

Bräcke 2:5. Lada som håller falla ihop samt en annan timrad lada på en äng.

Bräcke 2:5

Bräcke 2:5. Litet hus i två våningar i röd panel med två gröna dubbeldörrar och fönster med vita spröjs. Huset lutar.

Bräcke 2:5

Bräcke 2:6. Hus i två våningar i röd panel, två skorstenar, stor förstukvist med snickarglädje, grön dubbeldörr, fönster med vita spröjs.

Bräcke 2:6

Bräcke 2:6. Ladugård och rött hus med vita knutar.

Bräcke 2:6

Bräcke 2:6. Ladugård i två våningar i brun panel med fönster med vita spröjs, två dubbeldörrar och vit dörr.

Bräcke 2:6

Hara 2:35. Liten röd, timrad byggnad med svart lucka.

Hara 2:35

Hara 3:2. Hus i två våningar i röd panel, fönster med vita spröjs och grå dubbeldörr.

Hara 3:2

Hara 3:2. Rött, timrat härbre, bredvid timrad byggnad som håller på att falla ihop.

Hara 3:2

Hara 3:2. Byggnad i röd panel bakom stor tall.

Hara 3:2

Hara 3:2. Timrad, grå byggnad med lucka.

Hara 3:2

Hara 3:5. Timrat, rött härbre med svart lucka med ett vagnshjul på varje sida.

Hara 3:5

Hara 3:5. Ladugård i två våningar i ljus puts med tre röda dubbelportar och fönster med vita spröjs.

Hara 3:5

Hara 7:29. Timrat, brunt härbre med timrad, brun byggnad bredvid med ljusbrun dubbelport.

Hara 7:29

Hara 8:2. Timrad, röd byggnad med två svarta luckor.

Hara 8:2

Hara 8:2. Liten, grå träbyggnad som håller på att falla ihop.

Hara 8:2

Hara 8:3. Timrad, röd byggnad med två svarta luckor, hopbyggd med en byggnad i röd panel med svart dörr.

Hara 8:3

Hara 9:1. Brun, timrad byggnad i två våningar med ett fönster med spröjs.

Hara 9:1

Hegled 1:11. Liten, brun timrad byggnad med lucka.

Hegled 1:11

Hegled 3:1. Röd, timrad byggnad i två våningar med gul lucka och en öppen lucka.

Hegled 3:1

Klockarbacken 1:4. Hus i två våningar med förstukvist med vit dubbeldörr och fönster med spröjs.

Klockarbacken 1:4

Måläng 1:10. Hus i två våningar i röd panel med förstukvist och inglasad veranda.

Måläng 1:10

Måläng 1:10. Ladugård i två våningar med vit panel på undervåningen och röd och brun panel på övervåningen. Grön dubbelport och fönster med vita spröjs.

Måläng 1:10

Måläng 2:29. Hus i två våningar i röd panel med trädäck framför, med fönster med vita spröjs och en gul dörr och en gul dubbeldörr.

Måläng 2:29

Måläng 2:9. Liten, brun timrad byggnad.

Måläng 2:9

Måläng 3:2. Byggnad i brunt timmer och panel, med två luckor.

Måläng 3:2

Måläng 3:2. Äng med två ljusa byggnader.

Måläng 3:2

Måläng 3:2. Röd, timrad byggnad.

Måläng 3:2

Orrviken 1:6. Timrad, röd byggnad med brun lucka.

Orrviken 1:6

Orrviken 2:12. Timrad, brun stuga med grön dörr och fönster med vita spröjs.

Orrviken 2:12

Orrviken 2:12. Låg, brun timrad byggnad.

Orrviken 2:12

Orrviken 2:18. Timrad, röd byggnad.

Orrviken 2:18

Orrviken 2:18. Timrad, röd byggnad med två gul, vita dubbelportar och en port, fönster med vita spröjs.

Orrviken 2:18

Slandrom 2:12. Villa i två våningar vit panel med förstukvist och fönster med vita spröjs.

Slandrom 2:12

Slandrom 2:12. Brun, timrad stuga med grön dörr och fönster med vita spröjs.

Slandrom 2:12

Slandrom 2:12. Byggnad med plåttak i en skogsdunge.

Slandrom 2:12

Slandrom 2:14. Brun, timrad byggnad med grå dörr och fönster med vita spröjs.

Slandrom 2:14

Slandrom 4:1. Torn i röd, liggande panel med grön dörr, fönster med vita spröjs.

Slandrom 4:1

Slandrom 6:2. Byggnad i röd, liggande panel med tre takkupor och brun dubbelport.

Slandrom 6:2

Stackris 2:14. Grått, timrat härbre med en tillbyggnad i panel.

Stackris 2:14

Stackris 2:16. Rött, timrat härbre.

Stackris 2:16

Sunne-Gärde 4:1. Byggnad i röd, liggande panel, gul lucka och fönster med vita spröjs.

Sunne-Gärde 4:1

Sunne-Gärde 4:1. Timrad, röd stuga i två våningar och förstukvist, med fönster med vita spröjs.

Sunne-Gärde 4:1

Sunne-Svedje 1:3. Byggnad i brun panel med gul dubbeldörr och fönster med vita spröjs.

Sunne-Svedje 1:3

Sunne-Svedje 1:3. Brunt, timrat härbre.

Sunne-Svedje 1:3

Sunne-Svedje 4:14. Brun, timrad stuga.

Sunne-Svedje 4:14

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12