Värdefulla byggnader - Norderö socken

Här hittar du alla byggnader i Norderö socken som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Observera att alla byggnader på landsbygden inte är inventerade. Det innebär att en byggnad kan vara kulturhistoriskt särskilt värdefull även om den inte är med på bilderna nedan.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt.

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella området upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Vill du veta mer om vad det innebär att en byggnad är särskilt värdefull och vad det kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Bilder på vissa av byggnaderna

Jälsta 1:2. Hus i två våningar i röd panel, med källare i betong, fönster med vita spröjs.

Jälsta 1:2

Jälsta 1:2. Villa i två våningar i vit, liggande panel med grå detaljer, förstukvist med balkong ovanför med snickarglädje.

Jälsta 1:2

Jälsta 1:2. Byggnad i röd panel i två våningar med två dubbelportar i gul och en port i gult, fönster med vita spröjs.

Jälsta 1:2

Jälsta 1:2. Ladugård i rött timmer i två våningar, tre gula dubbelportar och fönster med vita spröjs.

Jälsta 1:2

Jälsta 1:3. Ladugård i rött timmer i två våningar, med två gula dubbelportar med bruna kryss på, tre gula luckor.

Jälsta 1:3

Jälsta 1:3. Timrat, rött härbre med gul lucka och litet fönster med bruna spröjs.

Jälsta 1:3

Jälsta 2:1. Hus i rött timmer i två våningar, med ljusgula dubbeldörrar med fönster med vita spröjs.

Jälsta 2:1

Norderöns-Backen 1:12. Villa i vit liggande panel i två våningar, punschveranda med balkong ovanför med snickarglädje, fönster med vita spröjs.

Norderöns-Backen 1:12

Norderöns-Backen 1:12. Hus i brun panel i två våningar, med vita dubbeldörrar och fönster med vita spröjs.

Norderöns-Backen 1:12

Norderöns-Backen 1:12. Byggnad i brun panel i två veckor, med gul port med ett litet fönster ovanför.

Norderöns-Backen 1:12

Norderöns-Backen 1:12. Byggnad i brun panel med två gul/vita dubbelportar bredvid byggnad med grå panel med en halvcirkelformad öppning,

Norderöns-Backen 1:12

Norderöns-Backen 1:12. Byggnad i grå panel i två våningar med två öppna luckor, bredvid en byggnad i brun panel med halvcirkelformad öppning.

Norderöns-Backen 1:12

Norderöns-Backen 1:12. Byggnad i grått timmer.

Norderöns-Backen 1:12

Norderöns-Backen 1:12. Hus i röd, liggande panel med vit dörr och fönster med spröjs.

Norderöns-Backen 1:12

Norderöns-Backen 1:12. Liten byggnad i röd liggande panel, vit dörr med fönster med spröjs.

Norderöns-Backen 1:12

Norderöns-Hov 1:14. Byggnad i brunt timmer och panel, trasigt fönster och en dörr.

Norderöns-Hov 1:14

Norderöns-Hov 1:14. Hus i brun panel med brun dörr och fönster med spröjs.

Norderöns-Hov 1:14

Norderöns-Hov 1:14. Grå, timrad byggnad med dubbelport.

Norderöns-Hov 1:14

Norderöns-Hov 1:14. Jordkällare av grå stenblock med grå dörr och grästak.

Norderöns-Hov 1:14

Norderöns-Hov 1:15. Byggnad i brun/grå panel med dubbeldörr.

Norderöns-Hov 1:15

Norderöns-Ålsta 1:4. Villa i vit liggande panel med grå detaljer, inglasad veranda och fönster med grå spröjs.

Norderöns-Ålsta 1:4

Norderöns-Ålsta 1:4. Hus i röd panel i två våningar, med förstukvist i vitt och fönster med vita spröjs.

Norderöns-Ålsta 1:4

Norderöns-Ålsta 1:4. Byggnad i grått timmer med grå dubbelport.

Norderöns-Ålsta 1:4

Norderöns-Ålsta 1:4. Grå/brun timrad byggnad, med lucka och fönster med spröjs.

Norderöns-Ålsta 1:4

Norderöns-Ålsta 1:23. Vit vila i två våningar med punschveranda med balkong ovanför med snickarglädje, fönster med vita spröjs.

Norderöns-Ålsta 1:23

Norderöns-Ålsta 1:23. Byggnad i röd panel i två våningar med fönster med vita spröjs och gula portar.

Norderöns-Ålsta 1:23

Norderöns Prästbord 1:1. Kyrka i vit puts med brunt klocktorn.

Norderöns Prästbord 1:1

Norderöns Prästbord 1:1. Byggnad i röd, liggande panel med grön dubbeldörr och fönster med gröna spröjs.

Norderöns Prästbord 1:1

Tivarsgård 1:2. Grå byggnad i timmer, med grå dubbeldörr och fönster med grå spröjs.

Tivarsgård 1:2

Tivarsgård 2:11. Hus i rött timmer med takkupa, fönster med vita spröjs och vit dubbeldörr.

Tivarsgård 2:11

Tivarsgård 4:1. Hus i röd, liggande panel, grön dubbeldörr och fönster med gröna spröjs.

Tivarsgård 4:1

Tivarsgård 4:1. Byggnad i två våningar i röd panel med gul lucka, bredvid en röd byggnad i timmer och panel.

Tivarsgård 4:1

Trusta 1:11. Villa i beige, liggande panel med bruna detaljer, två förstukvistar på var sida om villan, fönster med vita spröjs.

Trusta 1:11

Trusta 1:11. Gul villa i tv våningar med vit snickarglädje på fasaden och fönster med vita spröjs.

Trusta 1:11

Trusta 1:11. Hus i två våningar i rött timmer, fönster med vita spröjs.

Trusta 1:11

Trusta 1:15. Villa i två våningar i vit puts, metalltrapp och svart dörr och fönster med svarta detaljer.

Trusta 1:15

Trusta 2:2. Byggnad i brunt timmer i två våningar.

Trusta 2:2

Trusta 2:2. Byggnad i brunt timmer med tre dubbelportar i gult.

Trusta 2:2

Trusta 2:2. Byggnad i brunt timmer med blå presenning över.

Trusta 2:2

Trusta 2:5. Villa i röd, liggande panel med gröna detaljer, veranda i grönt med snickarglädje, fönsterluckor i grönt och fönster med gröna spröjs.

Trusta 2:5

Trusta 2:5. Stuga i röd liggande panel med gröna detaljer och grön dörr.

Trusta 2:5

Trusta 2:5. Tre röda, timrade härbren med gröna luckor.

Trusta 2:5

Trusta 2:5. Byggnad i rött timmer med grön dubbelport med fönster med gröna spröjs, slingerväxter på kortsidan.

Trusta 2:5

Trusta 2:5. Byggnad i rött timmer med grön port.

Trusta 2:5

Trusta 2:5. Liten byggnad i röd, liggande panel med gröna detaljer, grön dubbeldörr, ett fönster med gröna spröjs, tak med skorsten.

Trusta 2:5

Trusta 2:5. Byggnad i rött timmer med lucka.

Trusta 2:5

Västanede 1:4. Hus i två våningar med röd panel, fönster med vita spröjs, förstukvist och blå dubbeldörrar.

Västanede 1:4

Västanede 1:6. Hus i grå panel i två våningar, förstukvist med balkong ovanför, fönster med vita spröjs.

Västanede 1:6

Västanede 1:6. Hus i röd panel, fönster med vita spröjs, vit förstukvist.

Västanede 1:6

Västanede 1:6. Byggnad i röd panel, gul port och fönster med vita spröjs.

Västanede 1:6

Västanede 1:6. Ladugård i röd panel med två gula dubbelport och en port och fönster med vita spröjs.

Västanede 1:6

Västanede 2:1. Villa i gul, liggande panel, punschveranda och balkonger, fönster med gröna spröjs.

Västanede 2:1

Västanede 2:1. Hus i två våningar i vit panel och takkupa, förstukvist med snickarglädje och fönster med vita spröjs.

Västanede 2:1

Västanede 2:1. Timrad byggnad i rött med dubbelport i gult och lucka i gult.

Västanede 2:1

Västanede 2:1. Ladugård i rött timmer med grön dubbelport och två portar, fönster med vita spröjs.

Västanede 2:1

Västanede 2:2. Villa i röd, liggande panel, förstukvist med balkong med snickarglädje, grön dubbeldörr, fönster med vita spröjs.

Västanede 2:2

Västanede 2:2. Litet hus i liggande, röd panel två gröna dörrar och fönster med vita spröjs.

Västanede 2:2

Västanede 2:2. Hus i röd panel med fönster med vita spröjs, med två förstukvistar bredvid varandra.

Västanede 2:2

Västanede 2:5. Hus i röd panel med veranda med vit snickarglädje, fönster med spröjs.

Västanede 2:5

Västanede 2:5. Timrad, brun stuga med svart dörr och fönster med vita spröjs.

Västanede 2:5

Västanede 3:5. Hus i rött timmer och panel, vit förstukvist och fönster med vita spröjs.

Västanede 3:5

Västanede 3:5. Villa i röd, liggande panel, förstukvist med balkong ovanför.

Västanede 3:5

Västanede 3:5. Villa i vit, liggande panel med grå detaljer, balkong, grå dubbeldörrar, fönster med grå spröjs.

Västanede 3:5

Västanede 3:5. Ladugård i två våningar med rött timmer och panel, två gul/vita dubbelport, en gul port, fönster med vita spröjs.

Västanede 3:5

Västanede 3:5. Jordkällare av stenblock, övervuxen av gräs.

Västanede 3:5

Västanede 3:7. Villa i två våningar i röd panel med vita detaljer, förstukvist i vitt, fönster med röda spröjs.

Västanede 3:7

Västanede 3:7. Timrat, brunt härbre.

Västanede 3:7

Västanede 3:7. Brun, timrad byggnad.

Västanede 3:7

Västanede 4:1. Hus i två våningar i röd panel, vit förstukvist, fönster med vita spröjs.

Västanede 4:1

Önsta 1:36. Byggnad i röd panel med grå dörr och fönster med vita spröjs, tak över ingången, livboj på väggen. Brygga och vatten.

Önsta 1:36

Önsta 2:17. Villa i grå panel i två våningar med fönster med grå spröjs.

Önsta 2:17

Önsta 2:18. Byggnad i brun panel med fönster med spröjs, bredvid en byggnad i brun panel med garageport.

Önsta 2:18

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12