Värdefulla byggnader - Marieby socken

Här hittar du alla byggnader i Marieby socken som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Observera att alla byggnader på landsbygden inte är inventerade. Det innebär att en byggnad kan vara kulturhistoriskt särskilt värdefull även om den inte är med på bilderna nedan.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt.

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella området upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Vill du veta mer om vad det innebär att en byggnad är särskilt värdefull och vad det kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Bilder på vissa av byggnaderna

Bye

Marieby Prästbord 1:4. Hus i två våningar, förstukvist och fönster med vita spröjs.

Marieby Prästbord 1:4

Marieby Prästbord 1:4. Rött, timrat härbre med blå port.

Marieby Prästbord 1:4

Marieby Prästbord 1:4. Byggnad i rött timmer med en blå dubbelport och två blå portar.

Marieby Prästbord 1:4

Marieby-Bye 1:13. Byggnad i röd/grå panel och timmer med två grå dubbelportar och gula luckor.

Marieby-Bye 1:13

Marieby-Bye 1:13. Grått, timrat härbre med gula luckor.

Marieby-Bye 1:13

Marieby-Bye 2:18. Villa i två våningar i vit, liggande panel med grå och mörka detaljer, förstukvist. Huset har byggnadsställning runt sig.

Marieby-Bye 2:18

Marieby-Bye 2:18. Röd, timrad byggnad med röd dörr och röd lucka, långsmala fönster med vita spröjs.

Marieby-Bye 2:18

Marieby-Bye 3:11. Timrad, röd byggnad i två våningar med två gröna dubbelportar.

Marieby-Bye 3:11

Marieby-Bye 4:29. Byggnad i röd panel med grå dubbeldörr och två grå portar och fönster med vita spröjs.

Marieby-Bye 4:29

Marieby-Bye 4:29. Byggnad i grå, liggande panel med förstukvist i vitt med snickarglädje och fönster med vita spröjs.

Marieby-Bye 4:29

Marieby-Bye 4:29. Villa i två våningar i vit panel, förstukvist med balkong ovanför med snickarglädje, fönster med vita spröjs.

Marieby-Bye 4:29

Marieby-Bye 4:29. Ladugård i två våningar i röd panel med tre grå dubbelportar och en port och fönster med vita spröjs.

Marieby-Bye 4:29

Värdfulla byggnader i andra miljöer i Marieby socken

Fugelsta 2:26. Villa i gul panel i två våningar, med förstukvist med balkong ovanför med snickarglädje, fönster med vita spröjs. Till vänster om huset matchande byggnad.

Fugelsta 2:26

Fugelsta 2:26. Villa i två våningar i gul, liggande panel, punschveranda, balkong med snickarglädje och fönster med vita spröjs.

Fugelsta 2:26

Fugelsta 2:62. Kyrka i vit puts med svart tak.

Fugelsta 2:62

Fugelsta 2:62. Fyrkantig byggnad i vit puts med röd dubbelport, spetsiga fönster med svarta spröjs. Svart tak med vitt kors.

Fugelsta 2:62

Fugelsta 2:65. Hus i rött timmer i två våningar med vit dubbeldörr, vit dörr och fönster med vita spröjs.

Fugelsta 2:65

Fugelsta 5:37. Rött, timrat härbre.

Fugelsta 5:37

Fugelsta 5:37. Rött, timrat härbre bredvid röd, timrad byggnad med två gröna dubbelportar.

Fugelsta 5:37

Marieby-Bye 1:7. Brun/grå timrad byggnad med fönster med spröjs och lucka.

Marieby-Bye 1:7

Marieby-Bye 5:1. Byggnad i två våningar i röd, liggande panel med två gröna dubbelportar med fönster med gröna spröjs.

Marieby-Bye 5:1

Öd 1:11. Hus i två våningar med förstukvist, blå dubbeldörr och fönster med vita spröjs.

Öd 1:11

Öd 1:11. Hus i två våningar i röd panel, förstukvist, gul dubbeldörr, fönster med vita spröjs.

Öd 1:11

Öd 1:11.Brun, timrad byggnad med lucka och fyrkantig öppning.

Öd 1:11

Öd 1:11. Timrat härbre, rödmålat men slitet.

Öd 1:11

Öd 1:11. Ladugård i två våningar, nedervåning i vit puts och röd panel på övervåningen. Två röda portar, fönster med röda spröjs.

Öd 1:11

Öd 1:11. Byggnad i timmer och panel med gul lucka och grå dubbelport.

Öd 1:11

Öd 1:11. Jordkällare med röd panel med gul dubbelport.

Öd 1:11

Öd 1:25. Villa i gul liggande panel i två våningar, byggt i vinkel. Spetsiga fönster på kortsida, två skorstenar, fönster med spröjs.

Öd 1:25

Öd 2:2. Litet hus med timmer och panel i två våningar, fönster med vita spröjs, svarta dubbeldörrar.

Öd 2:2

Öd 2:2. Timrat, rött härbre.

Öd 2:2

Öd 2:2. Röd/brun byggnad i timmer, fönster med vita spröjs, svart dörr, en svart dubbelport och en svart port.

Öd 2:2

Öd 2:2. Röd, timrad byggnad med fönster med vita spröjs och svart port, tillbyggnad i vinkel i panel med svart port.

Öd 2:2

Öd 2:4. Röd, timrad byggnad med grön dubbelport och grön port.

Öd 2:4

Öd 2:4. Rött, timrat härbre med grön lucka och vagnshjul.

Öd 2:4

Öd 2:4. Rött, timrat härbre med grön lucka.

Öd 2:4

Öd 2:17. Röd, timrad byggnad med gröna dubbelportar.

Öd 2:17

Öd 2:17. Röd, timrad byggnad med grön port med grön lucka ovanför.

Öd 2:17

Öd 2:17. Byggnad i timmer och panel, med grön dubbelport och ett fönster med vitt spröjs, tegelskorsten.

Öd 2:17

Öd 3:7. Hus i två våningar i röd panel, fönster med gröna spröjs, förstukvist med bruna dörrar.

Öd 3:7

Öd 3:7. Hus i röd panel med grön dörr och ett fönster med gröna spröjs och skorsten i tegel.

Öd 3:7

Öd 3:7. Ladugård i två våningar, i röd panel, två bruna dubbelportar och fönster med spröjs.

Öd 3:7

Öd 5:1. Tre timrade byggnader bredvid varandra.

Öd 5:1

Öd 5:1. Byggnad i röd panel i två våningar, röda luckor och två röda dubbelportar.

Öd 5:1

Öd 5:1. Två röda, timrade härbren.

Öd 5:1

Öd 5:1. Brun, timrad byggnad i två våningar

Öd 5:1

Överbyn 2:14. Röd byggnad i timmer och panel, fönster med vita spröjs, gul dubbelport, förstukvist i vitt och rött.

Överbyn 2:14

Överbyn 2:14. Röd, timrad byggnad med gul dubbelport och fönster med vita spröjs.

Överbyn 2:14

Överbyn 2:14. Röd, timrad ladugård med tre dubbelportar.

Överbyn 2:14

Överbyn 2:14. Rött, timrat härbre.

Överbyn 2:14

Överbyn 2:14. Rött, timrat härbre.

Överbyn 2:14

Överbyn 1:11. Byggnad i två våningar i röd panel och timmer, brun dubbeldörr, fönster med vita spröjs, grön dubbelport och port.

Överbyn 1:11

Överbyn 1:11. Timrat, rött härbre.

Överbyn 1:11

Överbyn 1:16. Grå, timrad byggnad.

Överbyn 1:16

Överbyn 1:11. Röd, timrad byggnad med luckor och dubbelport.

Överbyn 1:11

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12