Värdefulla byggnader - Lit socken

Här hittar du alla byggnader i Lit socken som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Observera att alla byggnader på landsbygden inte är inventerade. Det innebär att en byggnad kan vara kulturhistoriskt särskilt värdefull även om den inte är med på bilderna nedan.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt.

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella området upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Vill du veta mer om vad det innebär att en byggnad är särskilt värdefull och vad det kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Bilder på vissa av byggnaderna

Boda

Boda 1:4. Ladugård i röd panel med gröna dubbelportar.

Boda 1:4

Boda 1:4. Byggnad i grånad träpanel med öppna portar.

Boda 1:4

Boda 1:4. Timrad byggnad med lucka.

Boda 1:4

Boda 1:4. Timrad byggnad med dubbeldörrar.

Boda 1:4

Boda 1:4. Liten byggnad i grånad träpanel.

Boda 1:4

Boda 1:4. Timrad byggnad med grå portar.

Boda 1:4

Boda 1:4. Timrad byggnad.

Boda 1:4

Boda 1:6. Byggnad i grånad träpanel med två dubbelportar.

Boda 1:6

Boda 1:6. Timrad byggnad.

Boda 1:6

Boda 1:6. Hus i två våningar i röd panel med fönster med gröna spröjs.

Boda 1:6

Boda 1:6. Byggnad i röd stående panel med tre blå dubbelportar och fönster med vita spröjs.

Boda 1:6

Boda 1:6. Liten timrad byggnad med lucka.

Boda 1:6

Boda 1:6. Timrat häbre.

Boda 1:6

Boda 1:8. Hus i två våningar med röd panel och försutkvist.

Boda 1:8

Boda 1:8. Byggnad i vit puts, fönster med spröjs och grå dörr.

Boda 1:8

Boda 1:8. Timrad röd byggnad, med två blå dubbelportar och fönster med vita spröjs.

Boda 1:8

Boda 1:8. Timrad lada i två våningar med luckor.

Boda 1:8

Boda 1:8. Timrad byggnad med påbyggt garage.

Boda 1:8

Boda 1:8. Timrad byggnad med portar och små fönster med spröjs.

Boda 1:8

Boda 1:8. Timrad stuga med blå dörr.

Boda 1:8

Boda 1:8. Litet hus i grånad panel med fönster med spröjs och blå dubbelport.

Boda 1:8

Boda 1:15. Hus i två våningar i grånad panel med gula dörrar och fönster med gula spröjs.

Boda 1:15

Boda 1:15. Liten, fyrkantig byggnad i röd panel med röd dörr.

Boda 1:15

Boda 1:15. Timrad byggnad med gul dörr.

Boda 1:15

Boda 1:15. Liten byggnad i grånad panel med gul dörr.

Boda 1:15

Boda 2:2. Stort ljusgrått hus med fönster med vita spröjs.

Boda 2:2

Boda 2:2. Timrad lada i dåligt skick.

Boda 2:2

Boda 2:2. Timrad ladugård i rött med tre grå dubbelportar och fönster med spröjs.

Boda 2:2

Boda 2:2. Timrad byggnad med dubbeldörrar och fönster med spröjs.

Boda 2:2

Boda 2:2. Lada på äng.

Boda 2:2

Boda 2:2. Timrad lada med portar och små fönster.

Boda 2:2

Boda 2:2. Gammalt timrat hus med tre dörrar med vitt dörrfoder med små fönster ovanför.

Boda 2:2

Boda 2:2. Timrad garagebyggnad i rött med vita dubbeldörrar.

Boda 2:2

Boda 2:2. Byggnad i grånad panel med två gula dubbeldörrar och fönster med spröjs.

Boda 2:2

Boda 2:2. Timrad ladugård med dubbelportar.

Boda 2:2

Boda 3:1. Hus i två våningar i brun panel och fönster med vita spröjs.

Boda 3:1

Boda 3:1. Timrad stuga med grön dörr.

Boda 3:1

Boda 3:1. Hus i två våningar brun panel med vit förstukvist och fönster med vita spröjs.

Boda 3:1

Boda 3:1. Villa i gul liggande panel med vit förstukvist.

Boda 3:1

Boda 3:1. Gult lusthus med grönt plåttak med knopp.

Boda 3:1

Boda 3:1. Lada i grånad panel med dubbelport i trä och dubbelport i metall.

Boda 3:1

Boda 3:1. Timrad lada.

Boda 3:1

Boda 3:1. Timrad lada.

Boda 3:1

Boda 3:1. Timrad byggnad i två gröna dörrar och små fönster.

Boda 3:1

Boda 3:1. Timrad lada.

Boda 3:1

Boda 3:1. Timrad lada.

Boda 3:1

Boda 3:1. Ladugård byggd i vinkel, i grånad panel.

Boda 3:1

Boda 3:1. Timrad byggnad på väg att rasa.

Boda 3:1

Boda 3:1. Timrat häbre.

Boda 3:1

Boda 3:1.Timrad rödmålad byggnad med påbyggd carport på varje sida.

Boda 3:1

Boda 3:1. Mindre timrad byggnad, rödmålad, med liten dörr.

Boda 3:1

Boda 7:1. Lada i grånad panel på äng.

Boda 7:1

Boda 3:2. Lada i grånad panel med dubbelport.

Boda 3:2

Söre 1:8. Hus i två våningar i rött timmer med en skorsten och fönster med vita spröjs.

Söre 1:8

Fjäl

Fjäl 1:22. Stort timrat, rödmålat hus med fönster med vita spröjs.

Fjäl 1:22

Fjäl 1:22. Byggnad i liggande, röd panel med två gröna dubbelportar.

Fjäl 1:22

Fjäl 1:22. Timrad, rödmålad byggnad.

Fjäl 1:22

Fjäl 1:22. Timrad, rödmålad byggnad med röda dubbelportar.

Fjäl 1:22

Fjäl 1:22. Timrad byggnad med fönster med spröjs.

Fjäl 1:22

Fjäl 1:22. Timrat, rödmålat härbre.

Fjäl 1:22

Fjäl 1:43. Timrat hus med tillbyggnad i panel, med fönster med spröjs.

Fjäl 1:43

Fjäl 1:43. Villa i två våningar i grå liggande panel.

Fjäl 1:43

Fjäl 1:52. Timrad, röd stuga med blå dörr och fönster med vita spröjs.

Fjäl 1:52

Fjäl 1:52. Byggnad i röd panel med en blå dörr och en grå dörr.

Fjäl 1:52

Fjäl 2:11. Villa i gul liggande panel med fönster med vita spröjs.

Fjäl 2:11

Fjäl 2:11. Byggnad i röd panel med två grå portar.

Fjäl 2:11

Fjäl 2:11. Liten byggnad i röd panel med två blå dörrar.

Fjäl 2:11

Fjäl 2:17. Villa i två våningar i gul liggande panel med balkong och förstukvist med snickarglädje.

Fjäl 2:17

Fjäl 2:17. Timrat, rött hus med fönster med vita spröjs och grön dörr.

Fjäl 2:17

Fjäl 2:17. Ladugård, röd på undervåningen och vit på övervåningen.

Fjäl 2:17

Fjäl 2:17. Timrad byggnad.

Fjäl 2:17

Fjäl 2:17. Byggnad i röd panel med tre gröna dubbelportar.

Fjäl 2:17

Fjäl 2:17. Stor, rödmålad timrad byggnad.

Fjäl 2:17

Fjäl 3:43. Byggnad i i röd panel med fönster med spröjs och två dubbelportar.

Fjäl 3:43

Fjäl 3:43. Stort vitt hus i två våningar med vita spröjs.

Fjäl 3:43

Fjäl 3:43. Timrad, rödmålad ladugård, med vita och blå dörrar och dubbelportar.

Fjäl 3:43

Fjäl 3:43. Hus i röd panel med två bruna dörrar och förstukvist.

Fjäl 3:43

Fjäl 3:43. Hus i två våningar med fönster med vita spröjs och vita och blå dörrar.

Fjäl 3:43

Fjäl 3:43. Timrad härbre.

Fjäl 3:43

Fjäl 4:7. Villa i vit liggande panel, förstukvist med mossa av tak och fönster med röda spröjs.

Fjäl 4:7

Fjäl 4:7. Byggnad i två våningar med liggande panel på undervåningen och stående på övervåningen. Grå dubbelport och fönster med spröjs.

Fjäl 4:7

Fjäl 4:7. Lada i röd, liggande panel med tre grå dubbelportar.

Fjäl 4:7

Fjäl 4:11. Villa i tre våningar i röd stående panel med fönster med vita spröjs.

Fjäl 4:11

Fjäl 4:34. Hus i två våningar i röd stående panel med vita dörrar och fönster med vita spröjs.

Fjäl 4:34

Fjäl 4:34. Villa i gul liggande panel med förstukvist och balkong, Bruna dörrar och fönster med vita spröjs.

Fjäl 4:34

Fjäl 4:34. Timrad, rödmålad byggnad i två våningar, en port och en dubbelport i gult och rött.

Fjäl 4:34

Fjäl 4:34. Ladugård i två våningar med röd liggande panel på undervåningen och vit stående panel och gröna dubbelportar.

Fjäl 4:34

Fjäl 4:34. Timrad byggnad med grön port och dubbelport.

Fjäl 4:34

Fjäl 4:34. Timrad byggnad.

Fjäl 4:34

Fjäl 6:11. Timrat, rödmålat hus med vit/gröna dubbeldörrar med fönster med gröna spröjs.

Fjäl 6:11

Fjäl 6:11. Timrat, rödmålat härbre.

Fjäl 6:11

Fjäl 6:11. Byggnad i röd stående panel hopbyggd med en timrad byggnad. Med tre bruna dubbeldörrar och en vit.

Fjäl 6:11

Fjäl 6:11. Ladugård i vit puts i två våningar med tre gula dubbeldörrar, med fönster med gula spröjs.

Fjäl 6:11

Handog

Handog 2:5. Byggnad i grånad panel med fönster med spröjs.

Handog 2:5

Handog 2:5. Timrat, rödmålat Härbre.

Handog 2:5

Handog 2:34. Hus i röd, stående panel. Med vit förstukvist med snickarglädje och fönster med vita spröjs.

Handog 2:34

Handog 2:32. Villa i liggande, brun panel med fönster med spröjs.

Handog 2:32

Handog 3:12. Åtta kantig med röd, liggande panel och gula dubbeldörrar.

Handog 3:12

Handog 3:12. Timrat härbre.

Handog 3:12

Handog 3:12. Timrad, rödmålad byggnad hopbyggd med byggnad i stående panel. Med gula dörrar och dubbelportar.

Handog 3:12

Handog 3:39. Timrad, grånad, byggnad med två skorstenar och fönster med spröjs.

Handog 3:39

Handog 3:39. Timrad, röd lada med tre gula dubbelportar.

Handog 3:39

Handog 6:4. Timrat, rödmålat hus med vit förstukvist med snickarglädje och fönster med vita spröjs.

Handog 6:4

Handog 6:4. Timrat härbre.

Handog 6:4

Handog 6:4. Timrad grå byggnad med dörr och fönster med vita spröjs.

Handog 6:4

Handog 6:4. Timrad, rödmålad ladugård med fönster med vita spröjs och tre blå dörrar.

Handog 6:4

Hölje

Hölje 1:17. Hus i två våningar med gul panel och förstukvist och fönster med gröna spröjs.

Hölje 1:17

Hölje 1:17. Hus i vit liggande panel i två våningar med förstukvist och grå detaljer och fönster med svarta spröjs.

Hölje 1:17

Hölje 1:17. Ladugård i två våningar med vit puts på undervåningen och brun liggande panel på övervåningen och fönster med vita spröjs.

Hölje 1:17

Hölje 1:17. Timrat härbre.

Hölje 1:17

Hölje 1:17. Ladugård i tre våningar med vit, putsad undervåning och övervåningar i brun panel.

Hölje 1:17

Hölje 1:17. Timrad byggnad med tre gula dubbeldörrar och fönster med gula spröjs.

Hölje 1:17

Hölje 1:17. Byggnad i röd panel med grå dubbeldörrar.

Hölje 1:17

Hölje 1:17. Liten byggnad i röd panel med ett fönster och en vit dörr.

Hölje 1:17

Hölje 1:17. Timrad grå byggnad med två luckor och ett fönster med spröjs.

Hölje 1:17

Hölje 1:17. Jordkällare i betong med grästak och lucka.

Hölje 1:17

Hölje 1:22. Ladugård i röd panel i tre våningar med två gröna dubbelportar med gröna luckor.

Hölje 1:22

Hölje 2:6. Liten byggnad i gul panel med vit förr och fönster med vita spröjs.

Hölje 2:6

Hölje 2:6. Hus i tre våningar i vit panel med förstukvist och balkong med fönster med bruna spröjs.

Hölje 2:6

Hölje 2:6. Hus i tre våningar i röd panel med punschveranda och fönster med vita spröjs.

Hölje 2:6

Hölje 2:6. Timrad byggnad i två våningar med grön dörr och fönster med spröjs med plats för bil på undervåningen.

Hölje 2:6

Hölje 2:6. Timrat, rött härbre.

Hölje 2:6

Hölje 3:4. Byggnad i två våningar i röd panel med svart dubbelport och dörr och fönster med spröjs.

Hölje 3:4

Hölje 3:4. Timrat, rött hus med brun dörr och fönster med vita spröjs.

Hölje 3:4

Hölje 3:4. Timrad, röd byggnad med två svarta dörrar och små fönster med spröjs.

Hölje 3:4

Hölje 3:4. Timrad, röd lada på äng.

Hölje 3:4

Hölje 3:4. Timrat, rött härbre.

Hölje 3:4

Hölje 3:4. Timrad, röd byggnad med svarta luckor.

Hölje 3:4

Hölje 3:4. Hus i röd panel i två våningar med fönster med vita spröjs.

Hölje 3:4

Hölje 3:4. jordkällare i beige puts med svart dörr och två små fönster.

Hölje 3:4

Hölje 3:9. Byggnad i röd panel med fyra gula dörrar.

Hölje 3:9

Hölje 3:9. Hus i två våningar i röd panel med fönster med vita spröjs och skärmtak längs långsidan.

Hölje 3:9

Hölje 4:7. Villa i tre våningar i ljusgul puts med förstukvist och fönster med röda spröjs.

Hölje 4:7

Hölje 4:7. Hus i två våningar i röd panel med brun dörr och fönster med vita spröjs.

Hölje 4:7

Hölje 4:7. Hus i röd panel i två våningar med grön dörr och dubbeldörrar och fönster med vita spröjs.

Hölje 4:7

Hölje 4:7. Hus i röd panel i två våningar med förstukvist och fönster med vita spröjs.

Hölje 4:7

Hölje 4:7. Lite byggnad i gul panel med gul dörr.

Hölje 4:7

Hölje 4:7. Ladugård i två våningar, vit puts på undersidan och röd panel på övervåningen, två gröna portar och fönster med vita spröjs.

Hölje 4:7

Hölje 4:7. Byggnad i röd panel och timmer med tre gula portar och fönster med vita spröjs.

Hölje 4:7

Klösta 2:4. Villa i två våningar i ljusgul liggande panel, med gröna detaljer och förstukvist och röda spröjs.

Klösta 2:4

Klösta 2:4. Timrat hus i två våningar, långsida i rött och kortsida i vitt, fönster med vita spröjs.

Klösta 2:4

Klösta 2:4. Timrad byggnad i två våningar med två röda dörrar med blå dörr- och fönsterfoder och fönster med röda spröjs.

Klösta 2:4

Klösta 2:4. Jordkällare med vit puts och grön dörr.

Klösta 2:4

Lits kyrkomiljö

Klösta 6:5. Byggnad i vit panel med tre vita portar, fönster med röda spröjs och garageport i turkos.

Klösta 6:5

Lits Prästbord 1:2. Byggnad i ljusgul och vit puts med kors på taket och vita dubbeldörrar.

Lits Prästbord 1:2

Klösta 6:5. Stort vitt hus med snickarglädje och fönster med röda spröjs.

Klösta 6:5

Lits Prästbord 1:2. Kyrka i gul och vit puts.

Lits Prästbord 1:2

Lits Prästbord 1:2. Timrad byggnad

Lits Prästbord 1:2

Korsta

Korsta 1:4. Hus i tre våningar i grå, liggande panel med fönster med vita spröjs.

Korsta 1:4

Korsta 1:19. Ladugård i röd panel med gula detaljer och fönster med vita spröjs och en grön vikport.

Korsta 1:19

Korsta 1:19. Timrad ladugård med en grön dubbelport, en gul dubbelport och en röd dubelport.

Korsta 1:19

Korsta 1:19. Timrad, röd byggnad med lucka och fönster med vita spröjs.

Korsta 1:19

Korsta 1:19. Hus i två våningar med gula dubbeldörrar och fönster med vita spröjs.

Korsta 1:19

Korsta 2:4. Timrad, röd garagebyggnad med vita garageportar.

Korsta 2:4

Korsta 2:4. Timrad ladugård med tre öppna portar.

Korsta 2:4

Korsta 2:4. Liten byggnad i röd panel med förstukvist med svart dörr.

Korsta 2:4

Korsta 2:4. Hus i två våningar i röd panel med vit balkong på kortsidan, förstukvist på långsidan och gul dörr och fönster med vita spröjs.

Korsta 2:4

Korsta 2:4. hus i två våningar i röd panel med metalltrapp och brun dörr.

Korsta 2:4

Korsta 2:4. Timrat härbre.

Korsta 2:4

Korsta 2:4. Timrad byggad med två luckor.

Korsta 2:4

Korsta 2:7. Timrat, rött härbre med gröna luckor.

Korsta 2:7

Korsta 2:7. Timrad, röd ladugård med gröna luckor.

Korsta 2:7

Korsta 2:7. Timrad grå byggnad med lucka.

Korsta 2:7

Korsta 2:12. Ladugård i vit puts med liten röd påbyggnad, grå portar och fönster med vita spröjs.

Korsta 2:12

Korsta 2:12. Timrad byggnad med två blå garageportar.

Korsta 2:12

Korsta 2:12. Rött, timrat hus med punschveranda och fönster med vita spröjs.

Korsta 2:12

Korsta 2:15. Villa i tre våningar i vit, liggande panel och röda detaljer. Förstukvist och balkong med snickarglädje.

Korsta 2:15

Korsta 2:15. Byggnad i vit panel med grön garagedörr.

Korsta 2:15

Korsta 2:15. Liten byggnad i röd panel med gul dörr och litet fönster.

Korsta 2:15

Korsta 2:15. Byggnad i röd panel med sju gröna portar.

Korsta 2:15

Korsta 2:17. Villa i tre våningar i vit panel med röda detaljer med förstukvist, fönster med vita spröjs.

Korsta 2:17

Korsta 2:17. Timrad, röd ladugård med två gröna dubbelportar och tre gröna portar, fönster med vita spröjs.

Korsta 2:17

Korsta 2:17. Byggnad i röd panel med förstukvist med fönster med vita spröjs.

Korsta 2:17

Korsta 2:19. Jordkällare i vit puts med öppen dörr.

Korsta 2:19

Korsta 2:19. Grå, timrad byggnad.

Korsta 2:19

Korsta 2:19. Grå byggnad i timmer och panel på äng.

Korsta 2:19

Korsta 2:19. Hus i två våningar brun liggande panel, fönster med vita spröjs.

Korsta 2:19

Korsta 2:19. Ladugård i panel och timmer, en gul dubbelport och en röd dubbelport och gula luckor.

Korsta 2:19

Korsta 2:19. Timrad byggnad på äng.

Korsta 2:19

Korsta 2:22. Timrat härbre med grön lucka.

Korsta 2:22

Värdefullabyggnader i andra miljöer i Lit socken

Boda 1:7. Villa i två våningar i röd panel med vita detaljer.

Boda 1:7

Boda 1:4. Byggnad i grånad träpanel med öppna portar.

Boda 1:4

Boda 1:4. Timrad byggnad med lucka.

Boda 1:4

Boda 1:4. Timrad byggnad med dubbeldörrar.

Boda 1:4

Brevåg 1:12. Timrad lada med fönster med vita spröjs och blå dubbelportar.

Brevåg 1:12

Brevåg 1:12. Hus i två våningar i röd panel med fönster med vita spröjs och vita dubbeldörrar.

Brevåg 1:12

Brevåg 1:12. Timrad, rödmålad byggnad i två våningar, med blå dörrar och fönster med vita spröjs.

Brevåg 1:12

Brevåg 1:12. Timrad lada i två våningar med två blå dubbelportar. Med fönster med vita spröjs.

Brevåg 1:12

Brevåg 1:12. Timrad, rödmålad stuga med fönster med vita spröjs och tegel skorsten.

Brevåg 1:12

Brevåg 1:12. Timrad, rödmålad byggnad med öppna dubbelportar och fönster med vita spröjs

Brevåg 1:12

Brevåg 1:12. Timrad, rödmålad byggnad med grå dubbelportar och påbyggt skärmtak.

Brevåg 1:12

Brevåg 2:7. Hus i två våningar i röd panel, med grön dörr och fönster med vita spröjs.

Brevåg 2:7

Brevåg 2:19. Timrad, rödmålad byggnad med blå portar.

Brevåg 2:19

Brevåg 2:19. Timrad, rödmålad häbre

Brevåg 2:19

Brevåg 2:19. Timrat, rödmålat häbre.

Brevåg 2:19

Brevåg 3:2. Timrat häbre.

Brevåg 3:2

Brevåg 3:2. Timrad byggnad med påbyggd del.

Brevåg 3:2

Brevåg 3:3. Timrad byggnad med port.

Brevåg 3:3

Brevåg 3:3. Timrad, rödmålad byggnad med små fönster.

Brevåg 3:3

Brevåg 3:3. Byggnad i vit puts som håller på att ramla ihop.

Brevåg 3:3

Brevåg 3:3. Byggnad röd panel med grön port och små luckor.

Brevåg 3:3

Brevåg 4:1. Timrat häbre.

Brevåg 4:1

Brevåg 4:1. Timrad byggnad med tre portar.

Brevåg 4:1

Brevåg 5:1. Timrad, rödmålad byggnad med grå dörr och fönster.

Brevåg 5:1

Brevåg 5:1. Timrad, rödmålad byggnad med grå dubbelport.

Brevåg 5:1

Brevåg 5:1. Timrat, rödmålat härbre med vit dörr.

Brevåg 5:1

Byom 1:15. Timrad byggnad som håller på att falla ihop.

Byom 1:15

Byom 1:15. Timrad ladugård.

Byom 1:15

Byom 1:15. Timrat hus med två dubbeldörrar och fönster med spröjs.

Byom 1:15

Byom 1:15. Timrat härbre.

Byom 1:15

Byom 1:15. Timrad ladugård.

Byom 1:15

Byom 2:8. Timrad ladugård med gul dubbelport.

Byom 2:8

Byom 2:8. Timrat härbre.

Byom 2:8.

Byom 2:8. Timrat härbre.

Byom 2:8

Byom 2:8. Timrat härbre.

Byom 2:8

Lits-Backen 1:23. Röd, timrad byggnad i två våningar med gul dörr och fönster med vita spröjs.

Lits-Backen 1:23

Lits-Backen 1:23. Timrad, röd ladugård med blå dubbelport och fönster med vita spröjs.

Lits-Backen 1:23

Lits-Backen 1:23. Timrad ladugård med två blå dubbelportar och fönster med vita spröjs.

Lits-Backen 1:23

Lits-Backen 1:23. Timrat, rött härbre med gul dörr och lite fönster med vita spröjs.

Lits-Backen 1:23

Byom 2:13. Timrat härbre.

Byom 2:13

Byom 2:20. Timrad byggnad med dörr och fönster med spröjs.

Byom 2:20

Byom 2:20. Timrad byggnad med två dörrar.

Byom 2:20

Byom 2:20. Timrad lada.

Byom 2:20

Byom 2:20. Timrad ladugård.

Byom 2:20

Byom 3:1. Timrad lada med gula portar.

Byom 3:1

Fjäl 1:29. Ladugård i två våningar, röd undervåning, vit övervåning.

Fjäl 1:29

Fjäl 1:29.Timrat, rött härbre.

Fjäl 1:29

Fjäl 4:7. Villa i två våningar, ljus panel med vita detaljer, fönster med röda spröjs, förstukvist med mossa på taket.

Fjäl 4:7

Fjäl 4:7. Ladugård i brun panel i två våningar, fönster med spröjs, dubbelport.

Fjäl 4:7

Fjällandet 0:0. Timrat härbre.

Fjällandet 0:0

Fjällandet 1:30. Hus i röd, stående panel i två våningar med två svarta dörrar och fönster med vita spröjs.

Fjällandet 1:30

Fjällandet 1:30. Byggnad i röd, stående panel med vita garagedörrar och fem vita dörrar.

Fjällandet 1:30

Fjällandet 1:43. Byggnad i vit puta med vit dörr och tegelskorsten.

Fjällandet 1:43

Halåsen 1:3. Ladugård i två våningar i vit puts och fönster med gula spröjs.

Halåsen 1:3

Husås 2:14. Hus i röd panel med vita dubbeldörrar med vita spröjs.

Husås 2:14

Husås 2:14 Timrad, rödmålad byggnad med två gula dubbelportar.

Husås 2:14

Husås 2:14. Timrad byggnad.

Husås 2:14

Husås 2:14. Ladugård i brun panel med två gula dubbelportar och två gula dörrar.

Husås 2:14

Husås 2:14. Timrad, rödmålad byggnad med tre gula dubbelportar och fönster med gröna spröjs.

Husås 2:14

Husås 3:50. Timrad går byggnad med två dörrar på en äng.

Husås 3:50

Husås 3:50. Hus i mörk panel med förstukvist och fönster med spröjs.

Husås 3:50

Hökbäck 2:8. Hus i liggande grå panel med två grå dubbeldörrar och fönster med röda spröjs och två skorstenar.

Hökbäck 2:8

Hökbäck 1:13. Timrad går byggnad med två bruna dörrar.

Hökbäck 1:13

Hökbäck 1:13. Villa i två våningar i vit panel med svart tak och fönster med vita spröjs.

Hökbäck 1:13

Hökbäck 1:13. Timrad, rödmålad byggnad med port och litet fönster.

Hökbäck 1:13

Hökbäck 2:8. Rödmålad byggnad med fyra gula dubbeldörrar och två gula dörrar.

Hökbäck 2:8

Hökbäck 2:59. Timrat, rödmålat härbre.

Hökbäck 2:59

Hölje 1:21. Villa i två våningar i gul panel med bruna detaljer och förstukvist och balkong med snickarglädje.

Hölje 1:21

Hölje 1:21. Timrad, rödmålad byggnad med grön dubbeldörr och fönster med vita spröjs.

Hölje 1:21

Hölje 1:21. Timrad, rödmålad byggnad med luckor.

Hölje 1:21

Hölje 1:21. Timrad byggnad i två våningar med plats för bilar på undervåningen.

Hölje 1:21

Hölje 1:21. Ladugård med sten grund och röd panel med fönster med spröjs.

Hölje 1:21

Hölje 3:8. Grå/brun timrad stuga med dörr och ett fönster med spröjs.

Hölje 3:8

Kallsta 1:29. Timrat härbre.

Kallsta 1:29

Kallsta 3:10. hus i två våningar i röd panel med förstukvist och balkong och fönster i vitt.

Kallsta 3:10

Kallsta 3:10. Hus i röd panel i två våningar med förstukvist, gul dörr och fönster med vita spröjs.

Kallsta 3:10

Klösta 2:5. Hus i tre våningar, i liggande, vit panel med ljusgula och röda detaljer och förstukvist.

Klösta 2:5

Klösta 2:5. Låg timrad byggnad med gul/svart dörr.

Klösta 2:5

Klösta 3:2. Timrad grå byggnad.

Klösta 3:2

Klösta 3:2. Timrat, rött hus i två våningar på putsad grund, med fönster med gula spröjs.

Klösta 3:2

Klösta 3:2. Villa i tre våningar i ljusgul panel med förstukvist och balkong i svart smide, fönster med röd spröjs.

Klösta 3:2

Klösta 4:12. Röd, timrad byggnad på äng.

Klösta 4:12

Klösta 4:12. Timrad byggnad i två våningar.

Klösta 4:12

Klösta 4:12. Timrad, röd byggnad med gul lucka.

Klösta 4:12

Klösta 4:12. Villa i två våningar i ljusgrå liggande panel och röda detaljer med stor punschveranda.

Klösta 4:12

Klösta 4:12. Timrad, röd byggnad med förstukvist och gul dörr.

Klösta 4:12

Klösta 4:12. Timrad grå byggnad.

Klösta 4:12

Klösta 4:12. Timrad, röd byggnad med gul lucka.

Klösta 4:12

Klösta 5:3. Timrad grå byggnad som håller på att falla ihop.

Klösta 5:3

Klösta 5:5. Hus i röd panel i två våningar med vita fönster.

Klösta 5:5

Klösta 5:5. Byggnad i två våningar i röd panel med brun garageport.

Klösta 5:5

Lits-Backen 1:25. Timrat härbre.

Lits-Backen 1:25

Lits-Bye 1:29. Villa i tre våningar i röd panel med punschveranda och balkong med snickarglädje och fönster med vita spröjs.

Lits-Bye 1:29

Lits-Bye 1:29. Ladugård byggd i vinkel i rött timmer, med fyra gula dubbeldörrar och fönster med vita spröjs.

Lits-Bye 1:29

Lits-Bye 1:30. Timrat, rött härbre.

Lits-Bye 1:30

Lits-Bye 1:32. Timrad byggnad i två våningar med fönster med spröjs.

Lits-Bye 1:32

Lits-Bye 1:31. Byggnad i två våningar i röd panel med gul dubbelport och gul port, fönster med vita spröjs.

Lits-Bye 1:31

Lits-Bye 1:31. Villa i två våningar i vit, liggande panel med grå och röda detaljer.

Lits-Bye 1:31

Lits-Bye 1:40. Åttakantig byggnad i röd panel med gröna detaljer och fönster med vita spröjs och vit dörr.

Lits-Bye 1:40

Lits-Bye 1:40. Ladugård i röd panel i två våningar, två gula portar på långsidan och lucka på övervåningen på kortsidan.

Lits-Bye 1:40

Lits-Bye 1:40. Liten byggnad i röd, liggande panel med en röd dubbelport.

Lits-Bye 1:40

Lits-Bye 1:40. Ladugård i fyra våningar. Tegel på undervåningen och röd panel på de övre våningarna.

Lits-Bye 1:40

Lits-Bye 1:40. Timrad, röd byggnad med ljusgröna detaljer. Fyra vita dörrar och fönster med vita spröjs.

Lits-Bye 1:40

Lits-Bye 1:40. Villa i gul, liggande panel med gröna detaljer och fönster med vita spröjs.

Lits-Bye 1:40

Lits-Bye 1:40. Hus i två våningar i brun panel, med fönster med vita spröjs och vita dubbeldörrar.

Lits-Bye 1:40

Lits-Bye 1:40. Jordkällare i vit puts med ljusgrön dörr.

Lits-Bye 1:40

Lits-Bye 1:40. Röd, timrad byggnad i två våningar med fönster med vita spröjs.

Lits-Bye 1:40

Lits-Bye 1:40. Ladugård i röd panel med fyra gula dubbeldörrar.

Lits-Bye 1:40

Lits-Böle 1:6. Röd, timrad byggnad i två våningar med tre gula luckor.

Lits-Böle 1:6

Lits-Böle 1:6. Röd byggnad i två våningar med tre gula dubbelportar, två gula dörrar och fönster.

Lits-Böle 1:6

Lits-Böle 1:6. Ladugård i två våningar, vit puts på undervåningen och röd panel på övervåningen. Fyra gula dubbelportar och fönster med spröjs.

Lits-Böle 1:6

Lits-Böle 1:6. Timrad röd byggnad.

Lits-Böle 1:6

Lits-Böle 1:8. Villa i vit, liggande panel i två våningar, med svart kors på fasaden. Fönster med vita spröjs och vit dubbeldörr.

Lits-Böle 1:8

Lits-Böle 1:18. Rött, timrat härbre med fönster med vitt spröjs.

Lits-Böle 1:18

Lits-Böle 1:18. Rött, timrat härbre.

Lits-Böle 1:18

Lits-Böle 1:18. Byggnad i röd panel med garageport i rött.

Lits-Böle 1:18

Lits-Böle 1:9. Villa i röd panel i två våningar med snickarglädje, med förstukvist i gult och fönster med vita spröjs.

Lits-Böle 1:9

Lits-Böle 1:32 / 1:9. Byggnad i röd panel med tre gröna dubbelportar och två gröna portar och en vit dörr.

Lits-Böle 1:32 / 1:9

Lits-Böle 1:23. Hus i röd panel i två våningar, med grön dubbeldörr och fönster med vit spröjs.

Lits-Böle 1:23

Lits-Böle 1:23. Ladugård i tre våningar, Vit puts på undervåningen och röd panel på övervåningen och gröna dubbelportar.

Lits-Böle 1:23

Lits-Böle 4:1. Grå, timrad ladugård i två våningar med grå dubbelportar, två gula luckor.

Lits-Böle 4:1

Lits-Böle 2:7. Röd, timrad ladugård med två gula dubbelportar.

Lits-Böle 2:7

Lits-Böle 2:7. Timrat, rött härbre med gul lucka.

Lits-Böle 2:7

Lits Prästbord 1:2. Kyrka i gul och vit puts.

Lits Prästbord 1:2

Lits Prästbord 1:18. Liten byggnad i röd panel med blå dubbelport.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. hus i två våningar i brun panel, vit trapp, fönster med vita spröjs.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Timrad, röd byggnad, gula luckor och två gula dörrar.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Rött hus i panel och timmer, tre grå dörrar, fönster med vita spröjs, liten klockstapel på taket.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Villa i två våningar i ljusgul, liggande panel med vita fönster med spröjs.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Grå, timrad byggnad med lucka.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Grått, timrat vindskydd.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Byggnad i röd panel med stor öppning.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Liten timrad stuga med ljusblå dörr och fönster med vita spröjs.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Grå timrad byggnad med dubbeldörr.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Två grå timrade byggnader.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Grått, timrat härbre.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Grå, timrad byggnad med lucka.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Grå, timrad byggnad i två våningar.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Skärmtak med timmer under.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Röd, timrad ladugård med en blå dubbelport och en blå port, fönster med vita spröjs.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Grått, timrat härbre.

Lits Prästbord 1:18

Lits Prästbord 1:18. Byggnad i röd panel med öppen långsida.

Lits Prästbord 1:18

Lits-Åsen 2:9. Hus i två våningar i brun panel med vit förstukvist med gul dörr och fönster med vita spröjs.

Lits-Åsen 2:9

Lits-Åsen 2:9. En röd och en brun byggnad i vinkel mot varandra.

Lits-Åsen 2:9

Lits-Åsen 2:9. Hus i två våningar i röd panel. Förstukvist som håller på att falla ihop. Fönster med vita spröjs.

Lits-Åsen 2:9

Lits-Åsen 2:9. Två timrade byggnader bredvid varandra bakom sly.

Lits-Åsen 2:9

Lits-Åsen 3:7. Hus i två våningar i röd panel med fönster med vita spröjs och gul port.

Lits-Åsen 3:7

Lits-Åsen 3:7. Röd, timrad byggnad med två vita dörrar och fönster med vita spröjs.

Lits-Åsen 3:7

Lits-Åsen 3:7. Röd, timrad byggnad med två gula dubbelportar.

Lits-Åsen 3:7

Lits-Åsen 4:6. Hus i två våningar i röd panel med grön dubbelport och vita fönster med spröjs.

Lits-Åsen 4:6

Lits-Åsen 4:6. Tak på en gräskulle.

Lits-Åsen 4:6

Lits-Åsen 4:6. Ladugård i två våningar med vit puts på undervåningen och röd panel på övervåningen, dubbelport i brunt på övervåningen och fönster med gröna spröjs.

Lits-Åsen 4:6

Lits-Åsen 4:6. Byggnad i timmer och panel i brunt. Dubbelport och två gröna dörrar.

Lits-Åsen 4:6

Lits-Åsen 5:2. Timrad byggnad med lucka.

Lits-Åsen 5:2

Lits-Åsen 5:2. Timrat härbre.

Lits-Åsen 5:2

Boda 1:4. Byggnad i grånad träpanel med öppna portar.

Boda 1:4

Boda 1:4. Timrad byggnad med lucka.

Boda 1:4

Boda 1:4. Timrad byggnad med dubbeldörrar.

Boda 1:4

Boda 1:4. Ladugård i röd panel med gröna dubbelportar.

Boda 1:4

Mo 1:5 / 1:8. / 1:9. Hus i tre våningar i röd, liggande panel med vita och gula detaljer. Förstukvist i vitt.

Mo 1:5 / 1:8. / 1:9

Mo 1:5 / 1:8. / 1:9 Hus i röd, liggande panel med gula dubbeldörrar och gul dubbelport. Fönster med vita spröjs.

Mo 1:5 / 1:8. / 1:9

Mo 1:5 / 1:8. / 1:9 Ladugård i två våningar med röd panel på nedervåningen och vit panel på övervåningen och gula dubbelportar.

Mo 1:5 / 1:8. / 1:9

Mo 1:5 / 1:8. / 1:9.  Liten byggnad i röd, liggande panel med grå dörr.

Mo 1:5 / 1:8. / 1:9

Mo 1:10. Villa i två våningar i gul, liggande panel.

Mo 1:10

Mo 2:15. Villa i ljusblå, liggande panel med röda detaljer och rött plåttak.

Mo 2:15

Mo 3:15. Grå, timrad byggnad med tre gula luckor.

Mo 3:15

Mo 3:15. Grå, timrad byggnad i två våningar med gul dubbeldörr och fönster med vita spröjs.

Mo 3:15

Mo 4:8. Hus i ljusgul, liggande panel med förstukvist med snickarglädje. Fönster med vita spröjs.

Mo 4:8

Mo 4:8. Byggnad i två våningar i röd panel med två gröna dubbelportar och gröna luckor.

Mo 4:8

Mo 4:8. Villa i två våningar i röd panel, med inbyggd förstukvist.

Mo 4:8

Mo 4:8. Byggnad i röd panel med en grön garage port.

Mo 4:8

Mo 4:8. Timrat härbre.

Mo 4:8

Mo 4:8. Liten, grå byggnad.

Mo 4:8

Mo 4:26. Timrad byggnad i två våningar med fönster med gröna spröjs.

Mo 4:26

Mo S:4. Rött, timrat härbre med fönster med gröna spröjs.

Mo S:4

Näset 1:8. Liten timrad byggnad.

Näset 1:8

Näset 1:8. Ladugård i två våningar, undervåning i vit puts och över våning i brun panel.

Näset 1:8

Näset 1:8. Byggnad i röd panel i två våningar, tre dörrar i vitt/grönt.

Näset 1:8

Näset 2:3. Lång byggnad med plåtfasad.

Näset 2:3

Palleråsen 1:4. Liten timrad byggnad.

Palleråsen 1:4

Palleråsen 1:4. Liten timrad byggnad med lucka.

Palleråsen 1:4

Palleråsen 1:4. Byggnad i röd panel och timmer, vi dubbeldörr och två vita portar.

Palleråsen 1:4

Palleråsen 1:4. Timrad byggnad med lucka.

Palleråsen 1:4

Palleråsen 1:8. Timrad byggnad.

Palleråsen 1:8

Palleråsen 1:8. Hus i två våningar i röd panel, gröna dubbeldörrar, fönster med vita spröjs.

Palleråsen 1:8

Palleråsen 1:8. Hus i röd panel i två våningar med två gröna dörrar och fönster med vita spröjs.

Palleråsen 1:8

Palleråsen 1:8. Timrad byggnad med lucka.

Palleråsen 1:8

Palleråsen 1:8. Timrat härbre.

Palleråsen 1:8

Palleråsen 1:8. Timrad byggad.

Palleråsen 1:8

Palleråsen 1:8. Timrad byggnad byggd i vinkel.

Palleråsen 1:8

Palleråsen 1:8. Byggnad i grånad panel.

Palleråsen 1:8

Palleråsen 1:8. Grå byggnad i timmer.

Palleråsen 1:8

Palleråsen 1:8. Ladugård i två våningar, i brun panel och timmer.

Palleråsen 1:8

Palleråsen 1:8. Byggnad i grånad panel och timmer.

Palleråsen 1:8

Palleråsen 1:8. Grå byggnad i timmer och panel.

Palleråsen 1:8

Palleråsen 1:8. Grå, timrad byggnad med lucka.

Palleråsen 1:8

Palleråsen 1:14. Grå timrad byggnad med lucka.

Palleråsen 1:14

Palleråsen 1:14. Timrad byggnad i två våningar med tre luckor.

Palleråsen 1:14

Palleråsen 1:28. Hus i två våningar i röd panel med fönster med vita spröjs.

Palleråsen 1:28

Prisgård 1:24. Hus i två våningar i vit panel med gröna och röda detaljer med grund av sten.

Prisgård 1:24

Prisgård 1:24. Ladugård i två våningar i röd panel med blå dubbelport och fönster med vita spröjs. Hus i två våningar byggt i vinkel med blå dubbeldörr och fönster med vita spröjs.

Prisgård 1:24

Prisgård 1:31. Timrad, röd byggnad med tillbyggnad i röd panel. Två gula dubbelportar och två gula portar.

Prisgård 1:31

Prisgård 2:39. Grå, timrad byggnad.

Prisgård 2:39

Ringsta 1:13. Timrat, grått härbre.

Ringsta 1:13

Ringsta 1:19. Timrad byggnad med öppen port.

Ringsta 1:19

Ringsta 1:19. Timrat, rött härbre med gula luckor.

Ringsta 1:19

Ringsta 2:14. Hus i två våningar i röd panel med förstukvist med snickarglädje. Fönster med gula spröjs.

Ringsta 2:14

Ringsta 2:26. hus i tre våningar i röd panel, tre skorstenar, metalltrapp på kortsidan och fönster med vita spröjs.

Ringsta 2:26

Ringsta 2:30. hus i två våningar i grå panel, förstukvist med snickarglädje och fönster med vita spröjs.

Ringsta 2:30

Ringsta 3:11. Timrad, grå ladugård.

Ringsta 3:11

Ringsta 3:26. Timrad, brun byggnad med två gröna portar och en dubbelport.

Ringsta 3:26

Ringsta 3:26. Timrat, grått härbre.

Ringsta 3:26

Ringsta 3:26. Timrad, brun byggnad i två våningar med grön dörr och dubbelport, liten tillbyggnad med grön dörr.

Ringsta 3:26

Ringsta 4:23. Ladugård i två våningar i röd panel och timmer, med två gröna dubbeldörrar och grön port, fönster med vita spröjs.

Ringsta 4:23

Ringsta 4:23. Timrad, röd byggnad med grön dubbeldörr.

Ringsta 4:23

Ringsta 4:23. Timrat, rött härbre med grön port och fönster med vita spröjs.

Ringsta 4:23

Skickja 2:13. Grå byggnad i timmer med lucka.

Skickja 2:13

Skickja 2:13. Grå byggnad i timmer i två våningar med dubbelport och små luckor.

Skickja 2:13

Skickja 2:13. Grå byggnad i timmer i två våningar med gul dörr, en lucka och fönster med spröjs.

Skickja 2:13

Söre 3:5. Grå, timrad byggnad.

Söre 3:5

Söre 3:5. Timrad, röd byggnad i två våningar med gul dörr och fönster med vita spröjs.

Söre 3:5

Söre 7:17. Timrad, brun byggnad.

Söre 7:17

Söre 7:29. Timrad, grå byggnad.

Söre 7:29

Söre 7:29. Liten byggnad i röd panel med grön dörr och fönster.

Söre 7:29

Söre 7:32. Viadukt i betong.

Söre 7:32

Söre 7:32. Timrad, brun byggnad.

Söre 7:32

Söre 7:32. Timrad, brun byggnad.

Söre 7:32

Byggnadsminnen Lit socken

Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Berättelserna rymmer även specifika händelser och enskilda personers historia

hus i vit panel med ett fönster och grå dörr samt tegel skorsten.

Fjällandet 1:26 Fjällandets badhus.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12