Värdefulla byggnader - Kyrkås socken

Här hittar du alla byggnader i Kyrkås socken som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Observera att alla byggnader på landsbygden inte är inventerade. Det innebär att en byggnad kan vara kulturhistoriskt särskilt värdefull även om den inte är med på bilderna nedan.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt.

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella området upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Vill du veta mer om vad det innebär att en byggnad är särskilt värdefull och vad det kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Bilder på vissa av byggnaderna

Kläppe

Kläppe 1:1. Villa i två våningar i vit panel med liten trapp upp till en brun dubbeldörr, fönster med vita spröjs och grå skorsten.

Kläppe 1:1

Kläppe 1:1. Grått, timrat härbre.

Kläppe 1:1

Kläppe 1:1. Jordkällare i vit puts med svart dörr, "1861" skrivet ovanför dörren.

Kläppe 1:1

Kläppe 2:1. Byggnad i brunt timmer i två våningar byggt i vinkel, fönster med gula spröjs och brun port.

Kläppe 2:1

Kläppe 2:1. Jordkällare i vit puts med grå/vit port. Bakom ligger byggnad i timmer/panel.

Kläppe 2:1

Kläppe 2:1. Grått, timrat härbre.

Kläppe 2:1

Kläppe 2:1. Brun, timrad byggnad i två våningar, med gul dörr och luckor.

Kläppe 2:1

Kläppe 4:2. Hus i två våningar i röd panel, fönster med vita spröjs, förstukvist i rött och vitt, brun dörr.

Kläppe 4:2

Kläppe 4:2. Villa i två våningar i röd panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, förstukvist med balkong ovan.

Kläppe 4:2

Kläppe 4:2. Jordkällare i sten med grön port.

Kläppe 4:2

Kläppe 4:2. Lada i rött timmer, med röd port och fönster med vita spröjs.

Kläppe 4:2

Kläppe 4:2. Byggnad i grått timmer i skogsbryn.

Kläppe 4:2

Kläppe 4:2. Byggnad i rött timmer och panel, tre gula dörrar, två små fönster med gula spröjs.

Kläppe 4:2

Kläppe 4:2. Byggnad i brunt timmer, två bruna portar.

Kläppe 4:2

Kläppe 4:2. En byggnad i röd panel i två våningar, bredvid en byggnad i rött timmer i två våningar. Båda har gul dörr och ett fönster med gula spröjs.

Kläppe 4:2

Kläppe 4:2. Ladugård i två våningar i vit puts och röd panel, fönster med svarta spröjs och svarta dubbelportar.

Kläppe 4:2

Kläppe 4:2. Byggnad i brunt timmer i två våningar med två grå dubbelportar, tillbyggnad i panel med snedtak med gul port på kortsidan.

Kläppe 4:2

Kläppe 4:2. Ladugård i röd panel med en takkupa med fönster med vita spröjs. Två blå garageportar och två blå dubbelportar.

Kläppe 4:2

Kläppe 5:3. Hus i tre våningar i brun, liggande panel, fönster med grå spröjs.

Kläppe 5:3

Kläppe 5:3. Byggnad i brunt timmer.

Kläppe 5:3

Kläppe 5:17. Hus i två våningar i brun panel med vita detaljer, förstukvist i vitt med snickarglädje, brun dörr, fönster med gula spröjs.

Kläppe 5:17

Kläppe 5:17. Villa i två våningar i rött timmer, vit förstukvist med snickarglädje, brun dörr, fönster med vita spröjs, tegelskorsten.

Kläppe 5:17

Kläppe 5:17. Ladugård i rött timmer i två våningar med takkupa med fönster med vita spröjs, två vita dubbelportar med röda kryss, fönster med vita spröjs.

Kläppe 5:17

Kläppe 5:17. Byggnad i rött timmer med gula luckor och portar.

Kläppe 5:17

Kläppe 5:18. Hus i rött timmer i två våningar, två gula portar, fönster med spröjs, vit dörr och förstukvist i rött och vitt.

Kläppe 5:18

Kläppe 5:18. En röd, timrad byggnad i två våningar, rött timrat härbre, byggnad i rött panel.

Kläppe 5:18

Kläppe 5:18. Byggnad i grått timmer.

Kläppe 5:18

Kläppe 5:18. Byggnad i grått timmer med öppen lucka.

Kläppe 5:18

Kläppe 5:18. Lada i grå panel.

Kläppe 5:18

Kläppe 5:18. Ladugård i rött timmer i två våningar, två svarta portar, fönster med vita spröjs.

Kläppe 5:18

Kläppe 5:18. Två byggnader i röd panel, med vita detaljer i två våningar, svart port och och fönster med svarta spröjs.

Kläppe 5:18

Kläppe 5:18. Två byggnader i grått timmer.

Kläppe 5:18

Kyrkås gamla kyrka

Kyrkås Prästbord 1:1. Byggnad i brunt timmer, en dubbelport.

Kyrkås Prästbord 1:1

Kyrkås Prästbord 1:1. Brunt, timrat härbre med gul lucka med vita detaljer.

Kyrkås Prästbord 1:1

Lungre

Lungre 1:2. Hus i tre våningar i röd panel, trapp med vitt staket, gul dubbeldörr, fönster med vita spröjs och skorsten i vit puts.

Lungre 1:2

Lungre 1:2. Ladugård i två våningar i röd panel och timmer, två vita dubbelportar och två röd dubbelport.

Lungre 1:2

Lungre 1:6. Byggnad i rött panel i två våningar, lite vit dörr, litet fönster med spröjs.

Lungre 1:6

Lungre 1:6. Byggnad i grå panel med grå lucka.

Lungre 1:6

Lungre 1:9. Kyrka i vit puts med svart tak.

Lungre 1:9

Lungre 1:9. Byggnad i vit puts med brun dubbelport.

Lungre 1:9

Lungre 1:10. Byggnad i brun panel i två våningar, två blå dubbeldörrar och fönster med vita spröjs.

Lungre 1:10

Lungre 1:10. Byggnad i brunt timmer, två röda portar och blå dubbelport med röda kryss.

Lungre 1:10

Lungre 1:10. Ladugård i två våningar, i brunt timmer i två våningar, fyra dubbelportar.

Lungre 1:10

Lungre 1:10. Byggnad i grått timmer med grå port.

Lungre 1:10

Lungre 1:10. Byggnad i timmer med bruna portar.

Lungre 1:10

Lungre 1:10. Röd villa i två våningar med vita detaljer, källarnedgång med vit dörr, förstukvist med vitt staket, fönster med spröjs.

Lungre 1:10

Lungre 2:3. Timrad byggnad med gul port som hänger på sniskan.

Lungre 2:3

Lungre 2:3. Hus i två våningar i röd panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs.

Lungre 2:3

Lungre 2:3. Villa i grå panel med vita detaljer, gröna dubbeldörrar och fönster med gröna spröjs, förstukvist med balkong ovan med vit snickarglädje.

Lungre 2:3

Lungre 2:3. Hus i brunt timmer i två våningar, brun dörr och fönster med spröjs.

Lungre 2:3

Lungre 2:3. Ladugård i två våningar i röd panel, fyra dubbelportar i rött och vitt, enkelport i rött och vitt, fönster med vita spröjs.

Lungre 2:3

Lungre 2:3. Härbre i brunt timmer med gula luckor.

Lungre 2:3

Lungre 2:3. Byggnad i grått timmer med öppna luckor.

Lungre 2:3

Lungre 2:3. Byggnad i grått timmer i två våningar och två grå luckor.

Lungre 2:3

Lungre 2:4. Hus i två våningar i röd panel, fönster med vita spröjs.

Lungre 2:4

Lungre 2:4. Byggnad i brunt timmer.

Lungre 2:4

Lungre 2:4. Byggnad i röd/brunt timmer, dörr i svart och två dubbelportar, fönster med spröjs.

Lungre 2:4

Lungre 2:4. Byggnad i grått timmer med grå lucka.

Lungre 2:4

Lungre 2:4. Byggnad i grått timmer, röd dubbelport, grå dubbelport, fönster med spröjs.

Lungre 2:4

Lungre 2:4. Rött, timrat härbre med grå lucka.

Lungre 2:4

Lungre 3:7. Byggnad i grått timmer.

Lungre 3:7

Lungre 3:7. Brunt timrat härbre.

Lungre 3:7

Sjör

Sjör 1:5. Byggnad i rött timmer, två vita portar och en vit dubbelport.

Sjör 1:5

Sjör 1:5. Byggnad i dåligt skick i två våningar med fönster med spröjs.

Sjör 1:5

Sjör 1:5. Byggnad i rött timmer i två våningar, vit dubbelport, fönster med vita spröjs.

Sjör 1:5

Sjör 1:5. Byggnad i brunt timmer med vit dubbelport och brun dubbelport.

Sjör 1:5

Värdefulla byggnader i andra miljöer i Kyrkås socken

Kläppe 3:8. Hus i två våningar i timmer och panel, fönster med vita spröjs, vit förstukvist, ett fönster täckt med plywood, tillbyggnad på kortsidan med grå dubbelport.

Kläppe 3:8

Kläppe 3:8. Hus i brunt timmer i två våningar, fönster med vita spröjs, förstukvist med vita pelare, balkong med vit snickarglädje på kortsidan. Huset ligger precis vid en väg.

Kläppe 3:8

Kläppe 3:15. Byggnad i brunt timmer och panel, vita fönster.

Kläppe 3:15

Bringåsen 1:15. Härbre i brunt timmer.

Bringåsen 1:15

Bringåsen 1:15. Brunt, timrat härbre.

Bringåsen 1:15

Bringåsen 1:15. Brunt, timrat härbre.

Bringåsen 1:15

Brynje 1:11. Byggnad i rött timmer med röd port.

Brynje 1:11

Brynje 1:11. Byggnad i grått timmer med snedtak.

Brynje 1:11

Brynje 1:11. Byggnad i rött timmer, två vita portar med små vita fönster.

Brynje 1:11

Brynje 1:11. Byggnad i rött timmer.

Brynje 1:11

Brynje 1:24. Byggnad i brunt timmer med bruna luckor.

Brynje 1:24

Brynje 1:27. Byggnad i rött timmer, två röda dörrar.

Brynje 1:27

Brynje 1:27. Brunt, timrat härbre.

Brynje 1:27

Brynje 1:29. Hus i rött timmer, i två våningar, grön dubbeldörr, fönster med vita spröjs, murad tegelsten.

Brynje 1:29

Brynje 1:29. Hus i två våningar i röd panel, vita detaljer, vit dörr och fönster med vita spröjs.

Brynje 1:29

Brynje 1:29. Bygnagd i rött timmer bredvid en mindre byggnad i röd panel med två gröna dubbelportar, bredvid två röda, timrade byggnader.

Brynje 1:29

Brynje 2:3. Timrad ladugård i rött med två röda dubbelportar.

Brynje 2:3

Brynje 2:3. Timrad, röd byggnad med två gröna portar med smala, liggande fönster med vita spröjs ovanför-

Brynje 2:3

Brynje 2:3. Timrad, röd byggnad med en vit dörr och två vita luckor.

Brynje 2:3

Brynje 2:3. Röd, timrad byggnad med röda luckor.

Brynje 2:3

Brynje 2:3. Hus i röd panel med vit dubbeldörr  med röda detaljer och fönster med vita spröjs.

Brynje 2:3

Brynje 2:3. Fallfärdig, grå timrad lada med mossa på taket.

Brynje 2:3

Brynje 2:7. Byggnad i grå/brunt timmer med litet fönster med spröjs och brun dörr.

Brynje 2:7

Brynje 2:7. Byggnad i grå/brunt timmer med öppen lucka.

Brynje 2:7

Brynje 2:8. Grå, timrad lada med en grå lucka som hänger på sniskan.

Brynje 2:8

Byggnadsminnen Kyrkås socken

Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Berättelserna rymmer även specifika händelser och enskilda personers historia

Lungre 1:2. Villa i tre våningar i röd panel med fönster med vita spröjs och gul dubbeldörr, skorsten i vit puts.

Lungre 1:2 Lungre boningshus. Byggt 1826.

Lungre 1:2.

Lungre 1:2 Ryttarhärbre. Byggt på 1800-talet.

Lungre 1:10. Grå, timrad byggnad med grå port.

Lungre 1:10 Smedja. Byggt på 1800-talet.

Lungre 1:10

Lungre 1:10 Salpeterbod. Byggd på 1800-talet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12