Värdefulla byggnader - Häggenås socken

Här hittar du alla byggnader i Häggenås socken som vi bedömt som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Observera att alla byggnader på landsbygden inte är inventerade. Det innebär att en byggnad kan vara kulturhistoriskt särskilt värdefull även om den inte är med på bilderna nedan.

Särskilt värdefulla byggnader

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden varken in- eller utvändigt.

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella området upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Vill du veta mer om vad det innebär att en byggnad är särskilt värdefull och vad det kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö.

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljö

Tänk på att vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Bilder på vissa av byggnaderna

Häggenås kyrkomiljö

Häggenås Prästbord 1:7. Kyrka i vit puts med rött tak och svart spira.

Häggenås Prästbord 1:7

Häggenås Prästbord 1:7. Byggnad i vit, liggande panel med två röda dubbelportar, och två portar, skorsten.

Häggenås Prästbord 1:7

Häggenås Prästbord 1:7. Vit villa i tre våningar, grå detaljer, fönster med röda spröjs.

Häggenås Prästbord 1:7

Österåsen

Österåsen 1:32. Villa i ljusgrön, liggande panel med vita detaljer, förstukvist med balkong ovanför med vit snickarglädje, två dubbeldörrar i brunt, fönster med vita spröjs.

Österåsen 1:32

Österåsen 1:32. Hus i två våningar i röd panel med vita detaljer, fönster med gröna spröjs, förstukvist i rött, vitt och grönt, grön dubbeldörr, två gröna dubbelportar.

Österåsen 1:32

Österåsen 1:32. Timrat, brunt härbre med gröna luckor.

Österåsen 1:32

Österåsen 1:32.  Ladugård i två våningar i rött timmer med gröna portar och dubbelportar.

Österåsen 1:32

Österåsen 3:10. Hus i grått timmer, fönster med spröjs, skorsten och bruna dubbeldörrar.

Österåsen 3:10

Österåsen 5:5. Hus i grått timmer i två våningar, brun dubbeldörr och fönster med spröjs.

Österåsen 5:5

Österåsen 5:5. Byggnad i brunt timmer med två bruna dubbelportar.

Österåsen 5:5

Österåsen 5:5. Byggnad i brunt timmer, fönster med vita spröjs, port. Tillbyggt dass på kortsidan.

Österåsen 5:5

Österåsen 5:5. Byggnad i grått som håller på att ramla ihop.

Österåsen 5:5

Österåsen 5:5. Byggnad i grått timmer med lucka som hänger på sniskan.

Österåsen 5:5

Österåsen 8:15. Byggnad i röd panel med grön port, fönster med spröjs.

Österåsen 8:15

Österåsen 9:23. Ladugård i grå panel, tre grå dubbelportar, fönster med spröjs.

Österåsen 9:23

Österåsen 9:23. Sexkantig byggnad i grå panel med går dubbelport.

Österåsen 9:23

Österåsen 9:26. Byggnader i vit puts i tre våningar med svart tak.

Österåsen 9:26

Österåsen 10:7. Brunt, timrat härbre.

Österåsen 10:7

Österåsen 10:7. Hus i brunt timmer med vita detaljer, fönster med gula spröjs, murad skorsten.

Österåsen 10:7

Häggenås-Svedje 1:4. Brunt, timrat härbre.

Häggenås-Svedje 1:4

Häggenås-Svedje 1:4.Timrat, rött härbre.

Häggenås-Svedje 1:4

Värdefulla byggnader i andra miljöer i Häggenås socken

Andersgård 3:1. Grått, timrat härbre.

Andersgård 3:1

Andersgård 3:1. Grått, timrat härbre.

Andersgård 3:1

Backegård 1:23. Hus i två våningar i röd panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, förstukvist i vitt och gult, gul dubbeldörr, två skorstenar.

Backegård 1:23

Backegård 1:23. Grå, timrad byggnad, fyra grå portar.

Backegård 1:23

Backegård 1:23. Byggnad i rött/grått timmer med två grå portar.

Backegård 1:23

Backegård 1:45. Grått, timrat härbre med snidade figurer.

Backegård 1:45

Grötom 1:6. Ladugård i två våningar i ljusgrå puts, två gröna dubbelportar, tre gröna portar med gula detaljer, fönster med gula spröjs.

Grötom 1:6

Grötom 1:10. Hus i brunt timmer i två våningar med fönster med vita spröjs och gröna dubbeldörrar.

Grötom 1:10

Grötom 1:10. Grått, timrat härbre.

Grötom 1:10

Grötom 1:10. Timrad, grå byggnad med lucka som hänger på sniskan.

Grötom 1:10

Grötom 1:12. Hus i brun panel med fönster med vita spröjs med grön dubbeldörr.

Grötom 1:12

Grötom 1:12. Byggnad i rött timmer och panel, två gröna dubbelportar och två gröna portar, ett vitt fönster med spröjs.

Grötom 1:12

Grötom 1:12. Timrad lada med luckor som ramlat av och står på sidan.

Grötom 1:12

Grötom 1:12. Timrad byggnad med snedtak och dubbelport.

Grötom 1:12

Grötom 1:27. Hus i två våningar som håller på att renoveras, på undervåningen nytt timmer, röd panel på övervåningen, fönster med gröna spröjs.

Grötom 1:27

Grötom 1:27. Villa i två våningar i brun, liggande panel, fönster med gröna spröjs, brun dubbeldörr.

Grötom 1:27

Grötom 1:27. Hus i två våningar i röd panel med vita detaljer, brun dubbeldörr och fönster med vita spröjs.

Grötom 1:27

Grötom 1:27. Ladugård i rött timmer med gröna detaljer i två våningar, tre gula dubbelportar, fönster med gula spröjs.

Grötom 1:27

Grötom 1:27. Byggnad i brunt timmer, grå port, fönster med spröjs.

Grötom 1:27

Grötom 1:27. Byggnad i grått timmer med port.

Grötom 1:27

Grötom 1:27. Timrad byggnad i brunt med två dubbelportar.

Grötom 1:27

Grötom 1:27. Byggnad i brunt timmer, öppen port.

Grötom 1:27

Grötom 1:33. Ladugård i rött timmer och panel med blå luckor och dubbelportar.

Grötom 1:33

Gungård 1:21. Grå, timrad byggnad i två våningar med öppen lucka.

Gungård 1:21

Gungård 1:22. Byggnad i grått timmer med grön dubbelport.

Gungård 1:22.

Gungård 1:22. Grå, timrad byggnad .

Gungård 1:22

Gungård 1:22. Grå timrad byggnad med lucka.

Gungård 1:22

Gungård 1:22. Grå timrad byggnad med lucka.

Gungård 1:22

Gungård 3:3. Villa i ljusgrå panel med mörkgrå detaljer, fönster med vita spröjs, förstukvist i mörkgrått och vitt med snickarglädje, inglasad veranda på kortsidan,

Gungård 3:3

Gungård 3:3. Brunt, timrat härbre.

Gungård 3:3

Gungård 4:1. Hus i två våningar i grått timmer, fönster med vita spröjs och gul dubbeldörr.

Gungård 4:1

Gungård 4:1. Villa i röd, liggande panel med vita detaljer, fönster med gula spröjs. Inbyggd förstukvist i vit panel med brun dubbeldörr. Brun dörr på kortsidan.

Gungård 4:1

Häggenås-Högen 1:24. Villa i grå panel i två våningar, grå dubbeldörr, fönster med spröjs.

Häggenås-Högen 1:24

Häggesta 1:4. Grått, timrat härbre.

Häggesta 1:4

Häggesta 1:10. Grått, timrat härbre.

Häggesta 1:10

Häggesta 1:63. Byggnad i grått timmer med luckor med tre skorstenar i vit puts.

Häggesta 1:63

Häggesta 1:63. Hus i grått timmer med fönster med spröjs, två dörrar i svart.

Häggesta 1:63

Häggesta 1:63. Flera byggnader i röd panel.

Häggesta 1:63

Häggesta 1:63. Byggnad i grått timmer i två våningar.

Häggesta 1:63

Häggesta 1:63. Byggnad i grått timmer i två våningar.

Häggesta 1:63.

Häggesta 1:63. Tre byggnader i grått timmer.

Häggesta 1:63

Häggesta 1:104. Stuga i rött timmer med vita detaljer, grön dörr, fönster med vita spröjs, hundgård på kortsidan.

Häggesta 1:104

Häggesta 1:104. Byggnad i grått timmer med öppen lucka.

Häggesta 1:104

Häggesta 1:108. Röd timrad byggnad med två gröna dörrar.

Häggesta 1:108

Häggesta 1:108. Ladugård i grått timmer med dubbelport och öppna luckor.

Häggesta 1:108

Jonsgård 1:88. Hus i två våningar i grå panel, vit dubbeldörr, fönster med spröjs.

Jonsgård 1:88

Jonsgård 1:88. Byggnad i röd panel och timmer, tre gula portar.

Jonsgård 1:88

Jonsgård 3:1. Lada i grått timmer med grå port.

Jonsgård 3:1

Jonsgård 3:1. Grått, timrat härbre.

Jonsgård 3:1

Jonsgård 3:1. Grått, timrat härbre med två dörrar.

Jonsgård 3:1

Kogsta 1:34. Brunt, timrat härbre.

Kogsta 1:34

Kogsta 1:34. Brunt, timrat härbre med grå port. Bredvid står ett timrat härbre.

Kogsta 1:34

Kogsta 1:102. Grå, timrad byggnad.

Kogsta 1:102

Kogsta 1:102. Grå, timrad byggnad.

Kogsta 1:102

Kogsta 2:5. Hus i två våningar i röd panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, grå dubbeldörr.

Kogsta 2:5

Kogsta 2:27. Ladugård i grått timmer, en dubbelport och en port, takkupa med fönster.

Kogsta 2:27

Kogsta 2:27. Timrat, brunt härbre med gul lucka.

Kogsta 2:27

Kogsta 2:27. Villa i vit, liggande panel med grå detaljer, fönster med röda spröjs, takkupa med tre fönster. Förstukvist med snickarglädje och gul dörr.

Kogsta 2:27

Kogsta 2:27. Stuga i rött timmer och panel, förstukvist i vitt och rött. grön dörr och fönster med vita spröjs.

Kogsta 2:27

Kogsta 2:50. Byggnad i röd, liggande panel, två dubbelportar och fem portar i blått.

Kogsta 2:50

Kogsta 2:50. Rött, timrat härbre med blå lucka.

Kogsta 2:50

Kogsta 2:55. Byggnad i tre våningar i röd panel med vita detaljer, fem takkupor, fönster med vita spröjs, förstukvist i rött och vitt, två gula dörrar.

Kogsta 2:55

Lassgård 1:28. Byggnad i grått timmer med tre dubbelportar.

Lassgård 1:28

Lassgård 2:1. Rött, timrat härbre med blå lucka, fönster med vita spröjs.

Lassgård 2:1

Långkälen 2:7. Byggnad i röd panel med vita detaljer i två våningar i olika nivåer. Fönster med vita spröjs. Trapp i metall.

Långkälen 2:7

Långkälen 2:7. Byggnad i röd panel med fyra blå portar.

Långkälen 2:7

Långkälen 5:24. Byggnad i röd panel med två blå portar.

Långkälen 5:24

Nygård 1:29. Villa i två våningar i röd panel, fönster med vita spröjs, gul dubbeldörr.

Nygård 1:29

Stavsgård 1:14. Byggnad i grått timmer med fönster med spröjs.

Stavsgård 1:14

Stavsgård 1:14. Byggnad i brunt timmer i två våningar, två gröna portar.

Stavsgård 1:14

Storgård 1:28. Grå, timrad byggnad i två våningar.

Storgård 1:28

Storgård 1:28. Byggnad i grått timmer i två våningar.

Storgård 1:28

Storgård 1:31. Hus i röd panel i två våningar, tillbyggnad på långsidan, fönster med vita spröjs och vit dörr.

Storgård 1:31

Storgård 1:31. Byggnad i rött timmer i två våningar, två gröna portar och gröna luckor.

Storgård 1:31

Storhögen 1:6. Villa tre våningar i röd panel, fönster med vita spröjs, murad skorsten.

Storhögen 1:6

Storhögen 1:6. Byggnad i röd panel och tre våningar, tre gula luckor.

Storhögen 1:6

Storhögen 1:6. Jordkällare i vit puts med grå port.

Storhögen 1:6

Storhögen 4:13. Hus i två våningar i röd panel, vit dubbeldörr och fönster med vita spröjs.

Storhögen 4:13

Storhögen 4:13. Tre röda timrade byggnader.

Storhögen 4:13

Storhögen 4:13. Timrat, rött torn med vita fönster.

Storhögen 4:13

Storhögen 4:15. En röd, timrad byggnad med blå garageport, en timrad, röd byggnad med två blå portar, byggnad med metallportar och texten "Storhogens Airport".

Storhögen 4:15

Storhögen 4:25. Lada i rött timmer med grå port.

Storhögen 4:25

Storhögen 4:25. Byggnad i rött timmer med vita detaljer i två våningar, fönster med vita spröjs, gula portar, förstukvist i rött och vitt med snickarglädje.

Storhögen 4:25

Storhögen 4:25. Villa i två våningar i röd panel med vita detaljer, förstukvist i vitt och gult med snickarglädje.

Storhögen 4:25

Storhögen 6:8. Villa i ljusgul panel med vita detaljer, fönster med vita spröjs, förstukvist med balkong ovanför med snickarglädje.

Storhögen 6:8

Storhögen 6:8. Byggnad i grått timmer.

Storhögen 6:8

Storhögen 8:1. Hus i röd panel med vita detaljer, byggd i vinkel, fönster med vita spröjs, förstukvist och gul dörr. Källarnedgång med svart port.

Storhögen 8:1

Storhögen 8:1. Byggnad i röd panel med två gula portar.

Storhögen 8:1

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-12